פניה למוקד מוקד נגישות

ריכוז תוכניות מתאר ומידע תכנוני מ.א מגילות ים המלח

ריכוז תוכניות מתאר ומידע תכנוני

 מ.א מגילות ים המלח

(מעודכן ליום : 21.10.13)

 

ישוב / אתר

מס' תב"ע

תקנון

תשריט

נספחים

הערות

תוכנית מתאר אזורית

600

+

+ + +

+ +

מתאר אזורית

תוכנית אב לביוב ומים

57/600

+

+

 

 

תוכנית אב לאופניים

 

 

+

+

 

ורד יריחו

603

603/1

603/2

 

+

 

+

+    

 

+

+

+

מגורים

מגורים

הסדרת חניות

למודדים בלבד. באחריות המודד בכל מקרה של סתירה בנתונים עליו להתריע למהנדס המועצה 

ורד יריחו 603/3 + +    

אלמוג

604-3

604-4

+

+

+

+

 

מגורים ותיירות

מגורים ומשק

בית הערבה

602/1

2\602

+

+

+

+  +

 

מגורים ומשק

קלי"ה

605/4

605/4/1

+

+

+

+

 

מגורים ומשק

מתקנים פוטו-וולטאים

אבנת

611

 

+

 

+

+ +

+ + +

מגורים

מצפה שלם

607/1

607/4

607/5

607/6

+

+

+

+

+

+

+

+

 

מגורים

יחידות אירוח

מגורים

מועצה - יישובים 600/7 +      

אלמוג על הדרך

600/2

+

+

 

שירותי דרך ומסחר

צומת הלידו ומבנה המועצה

600/3

+

+

 

תיירות,מסחר ומשרדים

חופי צפון ים המלח

608/9

+

+

+ + + + + + 

תיירות,מסחר ונופש

1\9\608 +      

מצוקי דרגות

היבט אקלימי סביבתי

606

606/3

+

+

+

+

 

+ + + +

+ + +

תיירות מדברית

תיירות ומלונאות

חוף מינרל

607/2

607/3

+

+

+

+

 

תיירות ונופש

תיירות ,מלונאות ונופש

אתר הטבילה

600/5

 

 

 

מסחר ותיירות

בתכנון סטטוטורי

בית הערבה הישנה

 

 

 

 

תיירות

בהכנה לתב"ע

משולש ורד יריחו

600/4

 

 

 

מסחר ותיירות

ממתין לתוקף בבדיקת בעלויות קרקע

מרכז שירותי חירום

600/6

 

 

 

בהכנה סטטוטורית

ממתין להפקדה-בבדיקת בעלויות קרקע

מאגר קולחין אוג 2   +      
 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft