פניה למוקד מוקד נגישות

מרכז מדע ים המלח והערבה

מרכז המדע ים-המלח והערבה פועל לאורכו של ים-המלח והערבה, בואכה העיר אילת, אזור המכסה 20% משטחה של מדינת ישראל. באזור זה פועלות חמש רשויות מקומיות: מגילות, תמר, ערבה תיכונה חבל אילות ומצפה רמון.

באזור זה, הנמוך טופוגרפית בעולם, ניתן למצוא שילוב נדיר של תופעות ייחודיות ותנאי קיצון בהיבטים גיאוגרפים, פיזיים, גיאולוגים ואקלימיים, אשר הביאו להתפתחות מגוון חי וצומח ייחודי ומעניין, ולהווצרות הרכבי מינרלים אשר אין למצוא כמותם בעולם. אזור ים-המלח והערבה אוצר בתוכו שכיות חמדה בינלאומיות בתחומי התרבות, הדת וההיסטוריה האנושית, וביניהן: מגילות ים-המלח, מצדה, ים-המלח ומכרות תמנע. בנגב מכתשי הנגב הייחודים ותופעות הנוף של נחלי הנגב המרשימים.

יישובי האזור, המועצות האזוריות וגופי המחקר באזור השכילו לרתום את היתרונות היחסיים לפיתוח ושגשוג של מוקדים כלכליים רבים בעיקר בתחומי חקלאות, תיירות, ותעשייה תוך שימת דגש מיוחדת על שמירת משאבי הטבע הייחודיים באזור.

יעדי המרכז:

 • לבצע מחקרים יישומיים המבוססים על היתרון היחסי של האזור, תוך שמירה על ערכי פיתוח בר קיימא.
 • להוות מוקד לשיתופי פעולה מדעיים חוצי גבולות.
 • ליזום אוריינות מדעית בקרב הקהילה הבוגרת ובקרב התלמידים.
 • להוות מוקד למיפוי, פיתוח והפצת הידע הקשור לנושאי ים המלח והערבה, על ידי קידום כנסים, קורסים, פרסומים ועוד.
 • לסייע בצמיחת הקהילה המדעית במרחב.
 • לייצר פלטפורמות לפיתוח תיירות.
 • לקדם שיתופי פעולה אזוריים.

תחומי המחקר והפעילות:

 • מחקרי אקלים, תשתיות, גיאולוגיה ומים - מי תהום, מי שטפונות, מים מליחים
 • לימוד ההשלכות של החלופות המוצעות לבלימת ירידת מפלס ים המלח ושיקום הירדן, כמו גם "מובל השלום" על האיזור בהיבטים של התיישבות, חקלאות, מים וסביבה.
 • ניהול בר קיימא של תשתיות חוצי גבולות באזור ים מלח, הערבה ומשני צידי הירדן,
 • בוטניקה, זואולוגיה – חקר מגוון המינים בעולם הצומח והחי, לאורך הבקע ובימת המלח.
 • איכות סביבה, משאבי טבע ואקולוגיה– איכות אוויר, מיחזור פסולת, אנרגיה מתחדשת
 • ביוטכנולוגיה, חקלאות וחקלאות בת- קיימא בסביבת מדבר ותנאי קיצון- צמחים, אצות, מיקרואורגנזמים
 • תיירות אקולוגית, מורשת וארכיאולוגיה
 • רפואת אקלים, סביבה ומינרלים, קלימטותרפיה
 • חינוך סביבתי ואוריינות מדעית.
 • מרכז מדע ים- המלח והערבה מפרסם כתב-עת אלקטרוני בשם "מחקרי ים-המלח והערבה"

מבנה המרכז:

המרכז הוקם ע"י משרד המדע והמועצות האזוריות במרחב ופועל בחסות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, כעמותה רשומה ללא מטרות רווח. למרכז וועד מנהל המורכב מנציגי האזור ונציגים מהאקדמיה.

פעילות המרכז מתבצעת בארבעה מוקדים:

 1. שלוחת ערבה דרומית- מועצה אזורית חבל אילות. מנהל מדעי –דר' אילן סתוי istavi@adssc.org
 2. שלוחת ערבה תיכונה- מועצה אזורית ערבה תיכונה. מנהלת מדעית – דר' רבקה (רבקי) אופיר rivka@adssc.org
 3. שלוחת ים המלח- מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית מגילות ים המלח. מנהל מדעי – פרופ' צבי בנטוויץ'zvi@adssc.org
 4. שלוחת מצפה רמון- רשות מקומית מצפה רמון. מנהלת מדעית דר' נעה אבני noa@adssc.org

שלוחת ים המלח נמצאת במכון המחקר שבמצדה. תושבי מגילות העובדים במרכז המדע:
יעל מאור - מנכ"ל מרכז המדע
אלעד אלמוג, דוקטורנט חוקר תיירות

במרחב זה מפעיל מרכז מדע מעבדות מחקר בתחומי ידע שונים:

 1. מעבדה למיקרוביולוגיה וביוכימיה של העור - שיטות חדישות של גידול רקמות עור לצורך מחקרי עור ולחקר המיקרוביום של העור.
 2. מעבדה לחקר צמחי מדבר ותבלין כמקור לחומרים פעילים כנגד מחלות בחצבה- במקום ספריית צמחים מיוחדת.
 3. מעבדה המתמחה במודל זברה פיש -כמודל לחקר מחלות.
 4. מעבדה לחקר נמטודות כמודל לסריקת חומרים.
 5. מעבדה לאנרגיה מתחדשת לפיתוח דלק ממימן בקטורה
 6. מעבדה לאנרגיה מתחדשת על בסיס אצות בבי"ס מעלה שחרות
 7. מעבדה ליצור אנרגיה בתהליכי פירוליזה
 8. מעבדה לחקר ניצול אנרגיית השמש על ידי תאים פוטוולטאים

מרכז המדע פועל לקליטת חוקרים צעירים מהארץ ומחו"ל לשורותיו, תוך מתן סיוע למגורים באזור.

http://www.adssc.org

טלפון : 08-9448735/4
פקס : 08-9448734

כתובת

מרכז מדע ים המלח והערבה (במכון מחקר ים המלח) גן הלאומי מצדה , הר מצדה
ד.נ. ים המלח 86910

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft