פניה למוקד מוקד נגישות

ריכוז הנחיות וטפסים להיתר בניה והיתר איכלוס

לטובת המתכננים להקים את ביתם במגילות, ריכזנו את כל ההנחיות והטפסים הדרושים לכם על מנת לקבל היתרי בניה ואכלוס.

לרשותכם מערכת דיגיטלית להיתרים, בלחיצה כאן 

בהצלחה!

 

מידע כללי

טופס בקשה להצבת שילוט

טופס 11

טופס 9

טופס 4

טופס 3

טופס 2

טופס 1

טופס 14

טופס 13

טופס 12

ריכוז הנחיות וטפסים להיתר בניה ואכלוס

טבלת אגרות ומידע תכנוני

חוק עזר לשילוט

הנחיות לבקשה מצומצמת

 

היתר בניה

דרישות כבאות להיתר בניה בית חד משפחתי  ודו משפחתי

תנאים נלווים להיתר בניה

תדריך להגשת בקשה להיתר בנייה

תהליך הוצאת היתר בניה

הנחיות הגשת היתר לכיבוי אש

טופס 1 - הצהרה בדבר אימות פרטי התכנית

טופס 2 - הצהרת מהנדס המתכנן

טופס 3 - תצהיר של מתכנן השלד

טופס 4 - טופס חישובים סטטיים

טופס 5 - הודעה על מינוי אחראי לביקורת

טופס 6 - בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט  להגדיל מקלט קיים

טופס 6א'  פטור ממקלוט

טופס 19 - הצהרה על כמות פסולת בניין

טופס 20 הצהרה על כמות עודפי חפירה


 

 

היתר איכלוס

הנחיות למתן היתר אכלוס - חדש 

הנחיות הגשת תוכניות עדות למודדים (נספח א')

טופס 7 - בקשה לתעודת גמר

טופס 8 - אישור עורך הבקשה - חדש

טופס 9 - תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין

טופס 10 - תצהיר של האחראי לביצוע השלד

טופס 11 - הצהרת חשמלאי מוסמך

טופס 12 - בקשה לאישור מסגרות למרחב מוגן - חדש

טופס 13 - דוח על עריכת ביקורת באתר בניה

טופס 14 - הצהרת מודד מוסמך

טופס 15 - טופס השלמת אישורים מחלקות במועצה

 

היתר לעבודה מצומצמת

טופס בדיקת היתר בנייה וולטאי בינוני על גבי עמודים, טרקרים או על הקרקע

הנחיות לבקשה מצומצמת

תנאים ודרישות להגשת בקשה להתקנת מתקן אנרגיה נייח

טופס 16- בקשה להיתר

טופס 17- לשימוש הועדה המקומית

טופס 18- אישור יציבות למבנה קיים

 

עבודות פטורות מהיתר

בקשות הפטורות התייעצות רשות כיבוי אש. 

טבלה לפי תיאור הדרישה

אישור אדריכל – טופס א- 2.

הנחיות פטורות מהיתר

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft