פניה למוקד מוקד נגישות

קהילה וצמיחה

אגף קהילה וצמיחה במגילות הוקם מתוך ההבנה שצמיחה דמוגרפית נשענת על חוסן קהילתי וגאוות יחידה, יחידות האגף מונות את התחומים: תרבות, צמיחה דמוגרפית ותקשורת

חזון האגף:

האגף יוביל תפיסה מועצתית ומרחבית המקדמת את קהילת מגילות כקהילה של קהילות שכולן יחד וכל אחת מהן חזקה, צומחת, מחוברת לסביבתה האנושית והגיאוגרפית.

העצמת החוסן הקהילתי ותחושת השייכות של חברי הקהילה והקהילות השונות כשותפים פעילים לצמיחה והתפתחות המרחב תוך קידום ערכים קהילתיים מובילים: רעות וערבות הדדית, כבוד האדם והסביבה.

האגף יפעל לחיזוק וביסוס הקשר בין המועצה, היישובים והתושבים, על בסיס תקשורת שוטפת ומענה מותאם לצרכים.

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft