פניה למוקד מוקד נגישות

עקרי הרפורמה

רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי כולל קישור רלוונטי

בתאריך 10.7.18 הצביעה מליאת הכנסת על תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. 


הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים - שמירה על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') - לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. 

רפורמה זו היא בעצם המשך ישיר לרפורמה של 2012 ומשלימה אותה.

הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי.

פעימה ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1.1.19 

עיקרי הרפורמה: 
קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה).
קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון – לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.
בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.
הארכה משמעותית של תוקף הרישיונות.
הקלות בעמידה בדיני התכנון והבנייה כתנאי לקבלת רישיון/היתר
הקלות ברישוי הנגישות בהליך רישוי עסקים
הקמת מרכז שירות עירוני משותף לשירות בעלי העסקים – מתן מידע ייעוץ והכוונה.
היתר זמני עד שנתיים במקום עד שנה

 להלן עקרונות התיקון ופירוט השינויים בצו

למידע נוסף , עדכונים וחומר על תיקון 34 לחוק  - לחץ כאן

 

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft