פניה למוקד מוקד נגישות
תמונה מייצגת

מה זה רישיון עסק, למה נועד, למה צריך רישיון עסק

 

רישיון לניהול עסק - מהו?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013, בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.

הרישיון לניהול העסק הינו אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

רישיון העסק באכזה כי ננקטו כל האמצעים והסידורים בהתאמה להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

 

דנה כהן
רישוי עסקים
02-9945006

dana_c@dead-sea.org.il

 

ציונה שרביט

מזכירת המחלקה

02-9945000

tsiyona@dead-sea.org.il

 

שעות קבלת קהל:

יום ב' בין השעות 09:00-16:00

 

שעות מענה טלפוני:

יום ב' מהשעה 09:00-16:00

יום ד' מהשעה 10:00-13:00

מענה לפניות במייל תוך 20 - 4 יום תלוי במסלול שמבקשים

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft