פניה למוקד מוקד נגישות

תקנון רישום

 • כללי כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם לנקבה. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.
  • ההרשמה לפעילות  באמצעות אתר האינטרנט ו/או אפליקציית איפון ואנדרואיד.
  • "נרשם לאירוע" הוא מי שנרשם במערכת וקיבל אישור במייל להרשמתו.
  • הגדרת גיל לתמחור כרטיס צועד:
   • גיל 0-3 ללא תשלום
   •  גיל 3-12 מחיר ילד
   • מגיל 12 ומעלה מחיר מבוגר
   • כרטיס תושב –  מותנה בהצגת תעודת זהות בעת התשלום
  • משתתפים שטרם מלאו להם 18 שנים ביום הפעילות , מחויבים בלווי הורה בעת ההשתתפות בפעילות .
  • אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון ולתקנון הרישום.
 • מדיניות ביטולים ושינויים :
  • ביטולים יתאפשרו עד שבוע ימים לפני האירוע על ידי שליחת מייל לכתובת: info@dead-sea.org.il  בגין ביטול ההרשמה יחויב המשתתף בדמי טיפול של 3%
  • ביטול השתתפות בגין כניסה לבידוד או מחלת קורונה יתאפשר עד יומיים לפני מועד הפעילות אליה נרשמתם ובכל מקרה יחויב בדמי ביטול של 3%.
  • לא יתאפשר ביטול (זיכוי) במידה ואספתם את ערכת הפעילות.
  • ביטול האירוע בשל "כוח עליון" - סגר בשל הקורונה או מזג אוויר קיצוני שלא מאפשר פעילות בשטח, יוחזרו דמי ההשתתפות על ידי המפיקים למעט דמי רשום בסך 3% בתנאי שלא נאספה ערכת הפעילות .
  • במידה ובמהלך ימי הפעילות לא תתאפשר צעידה  בשטח, המארגנים יאפשרו צעידה  במועד אחר, במידת האפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתם הבלעדי של המארגנים. במקרה כזה לא יוחזרו דמי ההשתתפות  לנרשמים  לאירוע .
  • בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע, דחיית/ביטול האירוע עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, סגר כללי, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.
  • מועד אחרון להרשמה - יומיים לפני מועד הצעדה או בגמר המלאי.
 • הצהרת בריאות (חובה למלא כתנאי לרישום)
  • הצהרת בריאות משתתף: אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית להשתתף בצעדת בעקבות ראשונים והתאמנתי לקראתה כנדרש. ידוע לי כי ההשתתפות בצעדה כרוכה במאמץ פיזי ואני מבין כי השתתפותי בצעדה, במידה ואיני כשיר גופנית כיאות, עלולה לסכן את בריאותי. אני מצהיר גם כי הנני משתתף בצעדה מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי, אני מכיר את המסלול ואת אופיו. אני מצהיר גם כי אין לי ולא יהיו כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי מארגני הצעדה בגין כל נזק שיגרם לי ולרכושי כתוצאה מהשתתפות, אם יגרם לי. ידוע לי כי מארגני הצעדה ו/או עובדיהם לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי, לרבות נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני הצעדה, במהלכה או לאחריה. אני הח"מ מוותר בזאת על כל זכות לתבוע תביעת נזיקין את מארגני הצעדה, וכל מי שמעורב במישרין או בעקיפין בצעדה. באישור בעת הקניה של הכרטיס  הנני מצהיר כי קראתי בעיון את הצהרת הבריאות
 • כללי בטיחות למסלול ההליכה 
  • לפני שיוצאים למסלול הצעדה יש לבדוק היטב את התאמת הטיול למטיילים למזג האוויר ואורך המסלול המתאים לכם
  • מסלול ארץ המנזרים עד ואדי קלט וחזרה  4 ק"מ 
  • מסלול ארץ המנזרים סיום בבית הערבה ההיסטורי 6.5 ק"מ
  • מסלול שפך הירדן הלוך חזור 4.5 ק"מ
  •  יש להצטייד במפת שבילי הצעדה וחל איסור לרדת מהשביל המסומן
  • צדי שביל ההליכה  חשודים במיקוש, הירידה והסטייה מהשביל המסומן מסוכנת ואסורה בהחלט!
  • יש לטייל במסלול רק בין השעות 8:00-15:30 . יש לתכנן נכון את לוח הזמנים כדי לצאת מהשטח לפני שעת סגירת המסלול. מועד אחרון ליציאה למסלול 12:30
  • למסלול ההליכה  יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה סגורות, בגדים נוחים והרבה מים. לפחות 2 ליטרים לאדם
  • חל איסור מוחלט להיכנס למנזרים!
  • מסלולי הצעדה אינם מותאמים לעגלות .
  • אין להתקרב או לטפס על מדרונות לאורך המסלול.
  • אין לפגוע בחי, בצומח ובדומם.
  • שימרו על הניקיון - הצטיידו בשקיות וקחו עמכם את השאריות והבקבוקים הריקים
  • במקרה של מצב חירום או סכנה, יש לעצור בצד, לדווח ולחכות לכוחות ההצלה: משטרה (100) או מד"א (101).
  • במידה ונתקלתם במפגע בטיחותי, אנא העבירו המידע במדויק למען נוכל לטפל בבעיה לטלפון 050-5709042 .

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft