פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 9/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 23/8/18  במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -  ראש המועצה

צחי רביב                                                                   -  אלמוג

יצחק גרומן                                                               -  אבנת

גבי פלקסר, אפי מושקטו                                          -  קלי"ה

חיים לוי                                                                    -  מצפה שלם

הילה ברקי, פרחית אלדן                                          -  ורד יריחו

חסרים:

גבי שטרית, מיכל ראב, סוזי שליו, ניב כהן.

נוכחים:

דנון יצחק, עו"ד יזהר דגני, דוד בלאו, איריס כוכבי, לירון סימון, אורית הרשטיג, אודי איזק, רוחמה זקן.

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקולים: 7/2018, ו- 8/2018.
 3. אישור תברי"ם.
 4. הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/18
 5. דיון בנושא מערכת החינוך במועצה.
 6. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. אריה עדכן כי ישיבת המליאה תוקדש כמעט כולה לנושא החינוך במגילות.
  2. הדיון בדו"ח הביקורת של מבקרת הפנים ידחה עד לאחר שיתקיים דיון בדו"ח בוועדת הביקורת של המועצה..
 2. אישור פרוטוקולים 7/2018, 8/2018
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולים 7/2018, 8/2018.
 3. תברי"ם:
  • תב"ר 280 - חג גדיד 2018
   הגדלת התב"ר ב- 60,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   ב- 50,000 ₪ מענק משרד החקלאות
   ב - 20,000 ₪ מענק הקרן הקיימת לישראל
   סכום התב"ר המעודכן 179,000 ₪
   החלטה: תב"ר 280 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  • תב"ר 295 - תרבות יהודית שוטף
   58,043 ₪ מענק משרד החינוך
   החלטה: תב"ר 295 מאושר פה אחד.
  • תב"ר 296 - ביתן שומר בית הערבה
   100,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 296 מאושר פה אחד.
  • תב"ר 297 - קולנוע בקהילה
   15,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 297 מאושר פה אחד
  • תב"ר 298 - כשהים שר למדבר
   30,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 298 מאושר פה אחד.
  • תב"ר 299 - סימון כבישים והתקני בטיחות
   110,412 ₪
   77,289 ₪ מענק משרד התחבורה
   33,123 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 299 מאושר פה אחד
  • תב"ר 300 - השתלמות צמיחה דמוגרפית
   38,462 ₪
   35,000 מענק משרד החקלאות
   3,462 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 300 מאושר פה אחד
 4. דו"ח רבעוני ל- 30/6/18
  הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/18 הוצג בפני חברי מליאת המועצה.
  צחי רביב שאל מה מצב גביית הארנונה השנה. בלאו השיב כי שיעורי גביית הארנונה גבוהים במועצה כיוון שמרבית הגביה נעשית באופן מרוכז דרך ישובי המועצה. השנה יש קצת קשיי גביה ממפעל המלח, מחוף ביאנקיני ומחוף נווה מדבר. בדרך כלל הארנונה משולמת על ידם בסופו של דבר. אפי מושקטו שאל מתי יעשה סקר הנכסים במועצה. עו"ד יזהר דגני השיב כי הוא מכין מכרז לבחירת קבלן לביצוע סקר נכסים. הסקר יבוצע בתחילת 2019.
  החלטה: הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/18 מאושר פה אחד.
 5. דיון בנושא מערכת החינוך במגילות
  אודי סקר את מבנה מערכת החינוך במועצה ובישובי המועצה.
  אודי הדגיש שמערכת החינוך נמצאת בצמיחה מתמדת ובשנת תשע"ט צפויים לפעול 8 גני ילדים במועצה בהם יתחנכו כ- 130 ילדים בגילאים 3-5. בבית הספר האזורי במגילות צפויים להיות בשנת תשע"ט בין 250-280 תלמידים.
  לצפיה במצגת אותה הציג אודי למליאת המועצה לחצו על הקישור: 
  החלטה: מליאת המועצה מחליטה פה אחד שבמועצת מגילות יפעל בית ספר יסודי אחד, הוא בית הספר האזורי מגילות, המועצה מתנגדת להקמת בית ספר יסודי נוסף בתחומה.
 6. שונות: אפי מושקטו ביקש שיוקם מנגנון המתייחס להערות שעלו בדיון על מערכת החינוך במועצה.

 

 

 

                                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                     

 

                                                                                                                      אריה כהן

                                                                                                                   ראש המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft