פניה למוקד מוקד נגישות

הודעה מס' 2: הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול הישוב

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft