פניה למוקד מוקד נגישות

מכרז לצעדת ראשוני ים המלח

קובץ להורדה- לחץ כאן

 

מועצה אזורית מגילות ים המלח

מכרז 8/2023

פניה לקבלת הצעות למכרז הפקת "צעדת ראשוני ים המלח"

        כללי

 

 1. המועצה האזורית מגילות ים המלח (להלן: "המועצה")  פונה בבקשה זו לקבלת הצעות למתן שירותי הפקה לאירוע  "צעדת ראשוני ים המלח" 
 2. פניה זו כפופה להנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס' 8.1100 (52.001א)
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, סיוע בהעברת התשלום ניתן לפנות במייל proyektim@dead-sea.org.il או בטלפון 02-9945000  להנהלת החשבונות.
 4. שאלות הבהרה:
 1. שאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב בלבד לתהילה הלוי טסמה

במייל tarbut@dead-sea.org.il

 1. על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-9945538
 2. לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ורק משלוח שאלות בכתב יחייב את המועצה.
 3. השאלות והתשובות יופצו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.
 4. המועצה רשאית לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות, השלמות או התייחסויות ביחס להצעותיהם.
 5. סיור מציעים ייערך בתאריך 20.7.2024 בשעה 10:30  מקום מפגש: בניין המועצה מגילות ים המלח   סיור המציעים  הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  בתאריך  30.7.2023 בשעה  16:00   

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft