פניה למוקד מוקד נגישות

מכרז פומבי מס' 17/2024 ביצוע תשתיות 31 מגרשים שכונה דרומית קליה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft