פניה למוקד מוקד נגישות

מכרז פומבי 17/2023 להפעלת הדרכת חינוך-טיפול במעונות היום

 

הרשות המקומית היא המרחב האקולוגי של פעוטות בגיל הינקות, ויש להתייחס למכלול יחסי הגומלין הקיימים

בה ולהתבסס עליהם. לאור זה, קיים פוטנציאל לשינוי עמוק וארוך טווח בהטמעה של תפיסת אחריות רשותית

לפיתוח שירותים לפעוטות בגיל הינקות ולהוריהם. קיים קשר אינטגרלי בין הידע, והניסיון לבין התשתיות, פלטפורמות ותוכניות קיימות בכדי למנף את תכלול המענים לצרכים בהתאמה למאפיינים התרבותיים והמקומיים ברשות . לפי תקנה 10 לתקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות, תשפ"א 2021)

הרשות אחראית על הסדרת ואספקת שירותי ההדרכה וליווי במהלך השנה לכלל מעונות היום בעלי רישיון הפעלה או שהחלו בתהליך רישוי שבתחומה. זאת במטרה ליצור רצף מערכתי וחינוכי ברשות החל מלידה. ההדרכה בתחום החינוך – טיפול תאפשר הכרות מעמיקה של הרשות עם מסגרות החינוך, מניעה ואיתור מוקדם של בעיות התפתחותיות, מענה מותאם לאוכלוסיית ההורים, מענה לפעוטות בסיכון, הנגשה דיפרנציאלית בהתאם לצורכי המעון, איסוף נתונים, וחיזוק יכולות של אנשי המקצוע .כל זאת, בכפוף להנחיות משרד החינוך

 

הנכם מוזמנים להגיש את הצעה להפעלת שירותי הדרכה

 1. אוכלוסיית היעד לקבלת השירותים:

מעונות יום ברשות, שבהם 7 פעוטות ומעלה והם בעלי רישיון הפעלה של משרד החינוך או נמצאים בתהליך לקבלת רישיון כזה. במועצה האזורית מגילות קיימים, נכון להיום, 7 מעונות.

 

 1. מתן שירותי ההדרכה יהיו בהתאם למפורט להלן :

.1 נמצא תחת ניהול מקצועי של הגורם האמון על תחום לידה עד שלוש ברשות – מנהלת יחידת הגיל הרך.

.2 מחויב לתת הדרכה לכל מסגרת בעלת רישיון, בהיקף של ארבע שעות חודשיות לפחות.

.3 אחראי לגיוס המדריכות, חלוקת העבודה ביניהן, גיבוש תכנית הדרכה שנתית ושגרות עבודה מקצועיות, הטמעת הסטנדרטים של משרד החינוך בעבודת ההדרכה התהליכית, פיתוח מקצועי מתמשך של המדריכות והצוותים והחינוכיים, ומיפוי איכות המסגרות.

.4 כפוף לכל התנאים והדרישות המוטלות על הרשות לפי נוהל זה או נהלים אחרים של משרד החינוך

לרבות קשר שוטף ושיתוף פעולה עם מפקחת מעונות היום ברשות ועם האגף לחינוך הגיל הרך במשרד

החינוך

5. הגוף/ גופים המדריכים מחויבים לשתף פעולה עם הרשות ולהיות חלק בשגרות העבודה שנקבעו מראש.

 

 1. הדרכת חינוך - טיפול על ידי גוף חיצוני מומחה בתחום ההדרכה הפדגוגית:

הארגון מצידו מתחייב כי המדריכות המועסקות על ידו יהיו חלק ממערך ההדרכה הרשותי וייקחו חלק בתהליכי ההדרכה והליווי הרשותי

הרשות לוקחת אחריות כוללת על ההדרכה בכל רחבי הרשות, ומשמרת בידיה את האפשרות לסיים את ההתקשרות במידה ולא תהיה עמידה בתנאי נוהל זה או הסטנדרטים שקבע או ייקבע בעתיד משרד החינוך.

 

 1. תנאי סף:

הגופים המקצועיים איתם יהיה ניתן להתקשר יידרשו לעמוד בתנאים הבאים לפחות:

.1 יש לגופים אלו ניסיון של 5 שנים לפחות בהפעלת מערכי הדרכה למחנכות - מטפלות בבני לידה עד שלוש

.2 הגוף מקיים מערכת ליווי ותמיכה שוטפים למדריכים מטעמו.

.3 צוות ההדרכה באותו הגוף מקיים תהליכי הדרכה, למידה והתפתחות מקצועית, שתומכים בתהליכי ההדרכה במעונות.

.4 הגוף מעסיק מנהלים מקצועיים בעלי ניסיון וידע בתחום החינוך לבני לידה עד שלוש.

.5 הגוף פיתח תכניות הדרכה מקצועיות לחינוך לבני לידה עד שלוש.

 

 1. קריטריונים לתפקיד ההדרכה:

הגוף שיחבר מחוייב שכל מדריכה המועסקת באמצעותו עומדת בדרישות הבאות:

השכלה אקדמית:

.1העדפה לבעלות תואר שני בחינוך לגיל הרך עם התמחות בהדרכה או בייעוץ חינוכי/פדגוגי

או

תואר שני באחד מהתחומים הבאים פסיכולוגיה התפתחותית/ חינוכית, עבודה סוציאלית, מקצועות הבריאות

(פרא רפואי), חינוך מיוחד, ייעוץ חינוכי, וניסיון של 3 שנים בהדרכה חינוך -טיפול במסגרות הגיל הרך ובעלות

הכשרה מקצועית בתחומי ההדרכה והייעוץ.

או

.2 בעלת תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים:

חינוך לגיל הרך, כולל בעלות תואר ראשון בחינוך/ חינוך מיוחד או במסלול גננות והתמחות בהדרכה או בייעוץ

חינוכי/ פדגוגי .

פסיכולוגיה התפתחותית/ חינוכית, עבודה סוציאלית, מקצועות הבריאות )פרא רפואי(, ייעוץ חינוכי שהשלימו

הכשרה מקצועית המתמקדת בהדרכה או בייעוץ פדגוגי ובתנאי שההכשרה ניתנה במוסד אקדמי המוכר ע"י

משרד החינוך

המדריכות בסעיף 2 צריכות להיות בעלות ניסיון של לפחות3- שנים בהדרכה חינוך – טיפול לגיל הרך,

או בוגרות קורס הדרכה ייעודי למעונות היום במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך.

.3 בעלת תואר ראשון שאינו בתחום המומחיות הנדרשת ונמצאת במהלך לימודים לתואר שני בחינוך לגיל הרך

ובעלת ניסיון של 7 שנים בניהול מעון ובהדרכת צוותים חינוכיים במעונות שעברה קורסי הכשרה להדרכה בגיל

הרך עם עדיפות למומחיות בלידה שלוש.

 

 1. תפקידי המדריכה:

.1 ליווי, הכוונה וייעוץ למנהלת המעון בגיבוש תוכנית עבודה חינוכית טיפולית ומינהלית המותאמת

לצרכים ולאתגרים הייחודיים של כל מעון

.2 ליווי מנהלת המעון בבניית הסביבה החינוכית וסדר היום בכל כיתת מעון בהתאמה התפתחותית.

.3 בניית תכנית הדרכה שנתית בהלימה לצורכי המעון בשיתוף עם מפקחת המעון .

.4 המדריכה תתריע ותדווח על אירועים חריגים כגון: אלימות מילולית ופיזית, השפלת הפעוטות ,האכלה

שבכפייה או בעונשים גופניים כלפי הפעוטות; המדריך מחויב לדווח למפקחת המעון על התנהגות

בלתי הולמת של אחד מאנשי הצוות כלפי הפעוטות . ההדרכה החינוכית תכלול תצפיות ופגישות

אישיות או לפי חלוקה לקבוצות עם צוות ומנהל/ת המעון.

.5 המדריכה תעבוד בשיתוף פעולה מלא תוך כדי יצירת סדירויות עבודה קבועות עם: מנהלת המעון,

מפקחת המעון ומנהלת לידה 3- ברשות המקומית.

.6 בנוסף המדריכה תסייע בהליכי האיתור המוקדם

* נוסח הקול הקורא מתייחס אל מדריכה חינוכית אך מיועד לשני המינים.

 

ז. היקף עבודה ותשלום:

8.5 שעות הדרכה חודשיות למעון - כפול 220 ₪ כולל מע"מ לשעת הדרכה (התעריף כולל נסיעות , לא יתווסף עלות נוספת לתעריף הנ"ל) – כפול מספר המעונות הזכאים – כפול 12 חודשים בשנה.

סך השעות כולל :

 • הדרכה פדגוגית
 • פורום רשותי מקצועי.
 • השתתפות במפגשים עם משרד החינוך

על המפעיל לספק ליווי, תמיכה והדרכה למדריכה/ות ברשות.

 

 

 1. מסגרת ההפעלה:
 1. עם המציע הזוכה יחתם חוזה התקשרות.
 2. התשלום עבור כל שעת הדרכה בסך של 220 ₪ כולל מע"מ, יתבצע בכפוף להמצאת חשבונית/דרישת תשלום ע"י המפעיל.
 3. נדרשת גמישות בזמני העבודה.
 4. כפיפות: למנהלת יחידת הגיל הרך במחלקת החינוך

 

 

 

 1. מסמכים שיש לצרף להצעה:
 1. מסמכים המלמדים לכל הפחות על עמידה בתנאי הסף ובדרישת הניסיון.
 2. שני שמות ממליצים כולל פרטי יצירת קשר.

 

שאלות ניתן להפנות בכתב בלבד לכתובת המייל gan-maon@dead-sea.org.il

  עד ליום __27.8.23_. תשובות המועצה, ככל ויינתנו, יפורסמו באתר המועצה ובאחריות כל מתמודד לבדוק באתר המועצה האם התפרסמו עדכונים ו/או תשובות לשאלות.

 

 

את ההצעה יש להגיש עד ליום ה-3.9.2023  לכתובת המייל gan-maon@dead-sea.org.il

בשעה 12:00  (ולרשום בנושא: הגשה לקול קורא הדרכת חינוך-טיפול במעונות מגילות)

הצעות ומסמכים שיוגשו מאוחר יותר, מכל סיבה שהיא, לא יקלטו במערכת.

 

הודעה בדבר סיום הליכים וזכיה או אי זכיה ימסרו לכלל המציעים וזאת בתוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה על ידי ועדת המכרזים ואישורה על ידי ראש המועצה.

 

 

 

 

בברכה,

                                                                                                                               

אריה כהן

ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft