פניה למוקד מוקד נגישות

הצוות הרב מקצועי

הצוות הרב מקצועי: הצוות, המחליף את ועדת השילוב, דן בזכאותם של תלמידים לשירותי חינוך מיוחדים מהסל המוסדי  וכן בהרכב סל השירותים לתלמידים שזכאותם נקבעה במעמד ועדת זכאות ואפיון וילמדו בכיתה או בגן לחינוך רגיל. בדף מפורטים סמכויות הצוות והרכבו, תהליך הפנייה, המסמכים הדרושים, מהלך הדיון, החלטת הוועדה ואפשרות ההשגה (הערעור).

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft