פניה למוקד מוקד נגישות
תמונה מייצגת

רישום לכיתה א' לבית הספר מגילות

הרישום הינו רק לתלמידים שלא למדו בחט"צ

חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים בגיל 3 ואילך. בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה:

תלמידים המחויבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ד הינם,

ילדים שנולדו בין התאריכים:

 ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017,

עד

יג' בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft