תמונה מייצגת

רישום לכיתה א' לבית הספר מגילות

הרישום הינו רק לתלמידים שלא למדו בחט"צ

חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים בגיל 3 ואילך. בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה:

תלמידים המחויבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ג הינם,

ילדים שנולדו בין התאריכים:

כ' בטבת התשע"ו, 1 בינואר 2016,

עד

ב' בטבת התשע"ז, 31 בדצמבר 2016

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft