פניה למוקד מוקד נגישות

תכנית מעגן

מערך תומך מעון גן. כחלק מתכנית 360.

מטרת התכנית:

לייעץ ולהדריך את הצוות החינוכי במעונות ובגנים ואת ההורים בנושאים הקשורים להתפתחותם של ילדים בגיל הרך,

לעבוד עם הילדים באופן קבוצתי ולאתר קשיים התפתחותיים בתחום המוטוריקה העדינה והגסה, בתחום הגראפי התפיסתי ולבחון הרגלי ותהליכי עבודה של ילדיכם. 

איתור והתערבות מוקדמים מאפשרים לילד לצמצם פערים התפתחותיים ולהימנע מקשיים רגשיים שעלולים להיווצר כתוצאה מפערים אלו.

התכנית מופעלת באמצעות צוות מקצועי מתחומי ההתפתחות השונים.

את כל הגנים - 

מלווה ענת עדס, מרפאה בעיסוק בעלת רישיון מקצועי ותואר מוסמך בריפוי בעיסוק. ניתן לפנות לענת במייל: anataddes@gmail.com

את המעונות מלוות –

קדם ערבה, אלמוג, אבנת, ורד יריחו: דנה לאור, קלינאית תקשורת. ניתן לפנות אליה במייל:  dana@naaran.org

בית הערבה, קליה, מצפה שלם: יעל קלו, פסיכולוגית (בחל"ד)

שלומצי קלמפר, פסיכולוגית. ניתן לפנות אליה במייל: shlomzi.kampler@gmail.com

 

ניתן להתייעץ עם כל הצוות המקצועי הנ"ל. פניות יועברו אליהם במייל או על ידי צוותי המעונות והגנים.

התצפיות וההדרכות הפרטניות לצוות יערכו רק לגבי ילדים אשר הוריהם הסכימו לכך בחתימתם על טופס בתחילת שנת הלימודים.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft