פניה למוקד מוקד נגישות

טיוטת צו הארנונה לשנת 2022- פרסום לציבור

בתוקף סמכותה תקנון המועצות האזוריות יהודה והשומרון , התשל"ט - 1979, החלטת המועצה בישיבתה מיום 1.7.2021 על שיעורי הארנונה לנכסים בתחום המועצה האזורית מגילות לשנת 2022:

  1. עדכון ארנונה כללי:
  1. בהתאם לסעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, תעריפי הארנונה מתעדכנים מדי שנה בהתאם לממוצע של שינוי מדד המחירים לצרכן ולמדד השכר הציבורי בתקופה הקובעת כפי שיורה משרד הפנים.
  2. על פי הנחיות משרד הפנים כאמור לעיל, על המועצה לעדכן את תערפי הארנונה לשנת 2022 בשיעור עלייה אוטומטית זה ב - 1.92% מתעריפי שנת העבודה 2021.

 

  1. בקשה לשינוי חיוב הפרגולות.

בהתאם לנהלי משרד הפנים בכל הקשור לבקשה להפחתה בארנונה התקיימה פגישה בבקשה להחלטה מקדמית (pre-ruling) בתאריך27/05/2021 בין ראש הרשות והח"מ לדר' מר יוסי בנישתי מנהל אגף מקרקעין ומיסוי מקומי במשרד הפנים, גב' גליה כהן- מנהלת תחום (בקרה ותקצוב ברשומ''ק) ורו"ח מרים בן כליפה ממשרד הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון- משרד הפנים -  במסגרת הפגישה, העלתה המועצה את בקשתה להטמעת הנחה/ פטור מחיוב פרגולות בתחומי השיפוט של המועצה האזורית מגילות. בתשובה לבקשה זו הבהירו נציגי משרד הפנים כי  אין בסמכותו של שר הפנים ושר האוצר לאשר שינוי בשיטת המדידה של הרשות ו/או לאשר תעריף מתחת לתעריף המינימלי הקבוע בתקנות. נציגי משרד הפנים הבהירו כי השינוי כרוך בשינוי חקיקה ראשית. לדבריהם, משרד הפנים יתמוך בשינוי החקיקה במידה ויחול.

ראש המועצה פנה בסוגיה זו לשרת הפנים חברת הכנסת הגב'  איילת שקד וגם למר שי חג'ג' יו"ר מרכז המועצות האזוריות לסיוע במציאת הפתרון.

יובהר כי כמפורט לעיל עד לשינוי מעמד החוקי, אין שינוי בצו הארנונה של המועצה זאת למעט עדכון  תעריפים בשיעור העלייה האוטומטי.

 

בברכה,

אנה הלאלי

גזברית המועצה ומנהלת הארנונה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft