פניה למוקד מוקד נגישות

הביקור הסדיר

תפקיד הקב"ס (קצין ביקור סדיר), להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במסגרת חוק חינוך חובה החל מגיל 3 עד 18.

 

תפקידיו ופעולותיו של הקב"ס נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

 

לצורך מילוי תפקידו פועל הקב"ס במספר מישורים:

  • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא ביצעו רישום למוסד חינוכי.
  • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות מרכזי מידע שונים כגון: דיווחים של משרד החינוך, מנהל / יועץ המסגרת החינוכית, משפחה, קרובים, נציגי קהילה ועוד.
  • בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה במערכת הביקור הסדיר.
  • ניהול תקציב מניעת נשירה לשם ייזום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה.
  • טיפול בתלמידים שנשרו בדרכים יצירתיות ומגוונות.
  • ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות.
  • אחריות על הליך קבלת אישור לחינוך ביתי ומעקב אחר התוכנית.

במידה והנכם מעוניינים בחינוך ביתי, יש להכנס לפורטל הורים ולמלא בקשה למעבר לפורטל הורים לחץ כאן 

ובמקביל לשלוח מייל על כך לקב"ס - קצינת הביקור הסדיר (קב"ס) במייל kabas@dead-sea.org.il

נדגיש, כי עד מתן אישור רשמי של חינוך ביתי, לא ניתן להתחיל חינוך ביתי, והילד מחויב על פי חוק להירשם ולהופיע במסגרת חינוך רשמית.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft