מלגות לתלמידים בחינוך הבלתי פורמלי לשנת תש"פ

מועד הגשת הבקשות הוארך עד ה27.12.20 גובה המלגה יקבע בהתאם לתבחינים הבאים:

מידי שנה מעניקה המועצה מלגות לתלמידים ב5 תחומים. גובה המלגות נע בין 300 ₪ ל2500 ₪:

  1. מסיימי י"ב הנמצאים בשנת שירות (600 ₪)
  2. מד"צים פעילים במסגרת תנועת הנוער (300 ₪)
  3. מד"צים פעילים בישוב במסגרת מעורבות חברתית (300 ₪)
  4. תלמידים מצטיינים ומתמידים בחוגים מחוץ למועצה (600 ₪)
  5. תלמידים מתמידים ובעלי הישגים בקונסרבטוריון מעלה אדומים (2500 ₪)

הגשת הבקשה על ידי מילוי הטופס המקוון עד לתאריך 14.12.20

מועד הגשת הבקשות הוארך עד ה27.12.20 

גובה המלגה יקבע בהתאם לתבחינים הבאים:

  1. היקף תכנית הלימודים.
  2. גובה שכר הלימוד.
  3. מגורים רצופים באחד מיישובי המועצה בתקופת הלימודים.
  4. משך השנים בהם קיבל הפונה מלגה מהמועצה וסכום המלגה שקיבל
  5. מכתב ההמלצה

במידה ובקשת המלגה תאושר, קבלתה תותנה בהשתתפות בטקס שייערך במגבלות הקורונה.

אישור על זכאות למלגה יינתן במהלך חודש ינואר.

 

פרטים אישיים (של התלמיד עבורו מבוקשת המלגה)

הפעילות

סמן את בחירתך. הבחירה תצבע בכחול

פרטי חשבון בנק (לצורך העברה בנקאית, במידה ותאושר המלגה):

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft