פניה למוקד מוקד נגישות

טופס בקשה להצבת שילוט

בהתאם לחוק עזר לשילוט 2002 במגילות

פרטי המגיש

יש לצרף מפת סימון עם מיקום השלט

פרטי השלט

מידות
חומרים

יש לצרף גרפיקה של השלט כולל הצבעים

אישור יציבות לשלט

יש לקבל אישור מהנדס או הנדסאי לקונסטרוקציה והביסוס של השלט

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft