דברים מהראש

דבר ראש המועצה ותכנים משולחן המועצה

דברים ממנהלת המחלקה לשירותים חברתיים יעל סבג

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft