פניה למוקד מוקד נגישות

דברים מהראש

דבר ראש המועצה ותכנים משולחן המועצה

דברים ממנהלת המחלקה לשירותים חברתיים יעל סבג

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft