פניה למוקד מוקד נגישות חפש

דברים מהראש

דבר ראש המועצה ותכנים משולחן המועצה

ברכת ראש המועצה לתושבים לקראת פסח

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft