פניה למוקד מוקד נגישות

נוהל חיית שירות

כללי

מועצה אזורית מגילות ים כארגון בעל אחריות חברתית ושומר חוק, המועצה פועלת לאפשר לכל אדם המעוניין הנעזר בחיית שירות, להיכנס למבניה ואתריה.

מועצה אזורית   מגילות ים המלח  פועלת ליישום הוראות החוק והתקנות בנושא זה.

מטרת הנוהל

להסדיר את כניסתו של אדם הנעזר בחיית שירות, בכל אחד ממבני המועצה האזורית מגילות ים  המלח   .

הגדרות

  1. החוק- חוק שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, 1998
  2. התקנות- תקנות נגישות השירות, 2013.
  3. חיית שירות- חייה המאולפת לעזור לאדם עם מוגבלות לנוע ולהתמצא בסביבתו.

תחולת הנוהל

הנוהל חל על כל מבני ועובדי המועצה האזורית   מגילות ים  המלח   .

נוהל התייחסות לאדם הנעזר בחיית שירות

  1. אדם הנעזר בחיית שירות ( כדוגמת כלב נחייה לעיוורים) יהיה ראשי להיכנס עם חיית השירות לכל מבנה ששבו פועלת המועצה האזורית מגילות ים המלח  .
  2. היה וחיית השירות איננה כלב נחייה לעיוורים , רשאי מנהל המקום לבקש אישור על היות החייה חיית שירות.
  3. אם קיימת סיבה מיוחדת שבגללה לא מתאפשרת כניסה למבנה עם חיית שירות (כמו מרפאה למשל) יש להסדיר בכניסה מקום מוסדר לשהות חיית השירות.

 

 

 

אריה כהן

ראש  המועצה האזורית מגילות ים  המלח

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft