פניה למוקד מוקד נגישות

סיכום ישיבת ועדת חינוך אזורית – מ.א. מגילות ים המלח מיום 08.08.21

תאריך:  יום ראשון כ' באב, 8 באוגוסט 2021  

משתתפים: פרחית אלדן, רביב צחי, טלי מוסקל, אריה כהן ורונן בר-אברהם (יו"רים).

חסרים: סוזי שלו (בידוד), אפי מושקטו (התנצל), עמית וייס (פרש ממליאת המועצה)

מצטרפת: מורן אברשימי, מח' חינוך  

 

מהלך הישיבה:

אריה וטלי נותן מספר עדכונים:  

  1. מטפלים בנושא הקורונה – מאומתים ומבודדים אצלנו באזור. רוב האנשים ללא תסמינים.
  2. עדכון לגבי בי"ס היסודי: הגענו להסכמות עם הנהלת ביה"ס באשר להמשך מודל ההסכמות בבי"ס מגילות בשנה הבאה, הן בחט"צ, והן בכיתות א' עד ו', עם תוספת תקציבית משמעותית לטובת צוות ההוראה על פי עקרונות המודל. למתוח את התקציב עד למקסימום האפשרי בשלב זה. התחייבנו לכך, ועם הרבה מאמצים אנחנו עומדים בזה.
    בהקשר זה חברים שאלו האם יישום המודל בשנים הקרובות יחייב תשלומי ת.ל.ן (תכנית לימודים נוספת). אריה ציין כי כרגע לא, אך הנושא יילמד וייבחן.
    רביב ביקש לקבל סיכום של בי"ס של הקיץ. אריה - נציג הסיכום בישיבה הבאה.
  3. עדכון לגבי בי"ס תיכון: האגודה לקידום החינוך מתחילה לעבוד כרשת ניהול בביה"ס. מ.א. תמר נערכים להשאיר את ז' - ח' בנווה זוהר בשנים הקרובות., ולאור תכנית האב של מגילות, בעניין התיכון, נצטרך בקרוב מאד להקים צוות היגוי שיבחן את החלופות השונות ויציג הצעות לוועדה ולמליאה. טלי ציינה כי יש כמה מודלים של הפעלה של חטיבות ותיכונים, נצטרך ללמוד את זה.
  4. סיכום פעילות הקיץ: מורן מסרה סיכום של פעילות הקיץ - הסתיימה פעילות הקיץ: לפני כחודש וחצי, שמונה פעילויות, מתוכן שלוש פעילויות לגילאי ד' - ו', וחמש פעילויות לבני נוער: האקתון, כנס מתגייסים, פעילות צפון, פעילות בראשל"צ ופעילות בחולון (אקסטרים והיבט חינוכי).
    הפעילויות נבנו בשיתוף עם מנהלות החינוך של היישובים, על פי מודל עבודה של המנחה אושרי כהן. העובדה שרכזות החינוך ביישובים היו שותפות מלאות בתכנון וביצוע של פעילות הקיץ תרמה רבות הן להרשמה והן להצלחת הפעילויות. חברי הוועדה פרגנו למורן על הובלת הפעילות ועל שיטת העבודה בשיתוף רכזות החינוך.


הנושא המרכזי- "מענה מחודש לנוער"
טלי מציגה את תהליך "מענה מחודש לנוער (מצ"ב מצגת עם עיקרי המסקנות):

התהליך כלל מספר שלבים: בחינת הצורך, דיון בוועדת חינוך, מפגש עם מנהלי היישובים ורכזים, מפגשים ביישובים, דיון נוסף בוועדת חינוך, איסוף צרכים של בנו הנוער מהיישובים על ידי מנהלות החינוך, מפגשים מונחים בהשתתפות תושבים/ות ובעלות ובעלים תפקידים + מפגש האקתון עם בני הנוער.

תוצרים תהליכיים שהתפתחו במהלך השנה: נושא הנוער על סדר היום ביישובים וברשות – 400 איש (וביניהם בנו נוער רבים מאד) לקחו חלק בתהליך, הוקמו וועדות נוער ביוזמת יישובים, יצירת כלי לתכנון תהליכים חינוכיים – קהילתיים (לדוגמא תכנון וביצוע פעילויות המועצה בקיץ), רשויות נוספות רוצות ללמוד.   את התהליך, התהליך נעשה בשותפות משרד החינוך (מינהל חברה ונוער) ומטה התנועה הקיבוצית.

התוצרים של התהליך כוללים מענים קונקרטיים ברמת מועצה וברמת היישוב.

טלי  הציגה נתונים של הגידול המספרי של בני הנוער במגילות בחמש שנים הקרובות, ובהערכה צנועה מדובר על גידול 100 (!) בני נוער נוספים מז' עד י"ב.

מענה אזורי: יש צורך בתוכנית עבודה שנתית ורב-שנתית, וייבחר רכז נוער אזורי לצורך כך. הגדרות תפקידיו ברורות, הן מול הגדרות התפקיד הקיימות במינהל חברה ונוער, והן בהתאמות הדרושות לאזור שלנו. יש לנו למידה ממועצות אחרות על התפקיד. הוא איננו מדריך אזורי. תפקידיו בין היתר בתכלול הפעילויות עם היישובים והן בתכנון תכנית נוער אזורית שנתית, על פי מודל השיתוף. בתוכנית שהוצגה בין היתר נקבע כי נוער מגילות ייקח חלק מידי שנה במפעלים ארציים של התנועה הקיבוצית, כגון רפסודיה, סמינר י"ב וכו'.

בנושא תנועות נוער לא הושגו מסקנות ברורות בתהליך – היו דעות שונות של בני הנוער לעומת המבוגרים שהשתתפו בתהליך.

רביב ציין כי הצלחה או כשלון של התנועה (הנוער העובד) בשנה נתונה תלוי במידה רבה במדריכ/ה האיכותי שמגיע לאזור. השנה הייתה הצלחה באלמוג, אך זה לא ברור או מובן מאליו.

רונן העיר כי "אנחנו דשים בנושא הזה כבר הרבה שנים": אם רוצים לבחון את הנושא הזה ברצינות מציע לעשות "התמחרות" (מעין מכרז) ולהזמין תנועות נוער שונות על מנת לבחון אם ניתן לעשות שינוי באזור. האוכלוסייה משתנה ואיתה גם הצרכים.
אריה - תנועת הנוער זו סוגייה שצריך לדון בה ולפתוח אותה.

מענה יישובי: הגדרת פרופיל מדרך נוער, הרשות תסייע באיתור וגיוס מדריכים בכל יישוב, תלווה בנייה של תכנית עבודה שנתית, כולל תכנית להתנדבות נוער יישובי, ובכל יישוב יהיה חייב להיות מבנה פיזי לפעילות נוער מותאם וראוי.

אריה מציין כי בנושא המבנה הפיזי, במהלך תהליך העבודה, הובהר והובררה החשיבות של העמדת מבנה ראוי לפעילות, כנקודת משיכה לפעילות נוער ביישוב.

בדיון נתנו דוגמאות מן העבר ביישובים (רונן ציין דוגמא בקליה) בהם לא היה מבנה נוער ראוי לפעילות, וכיצד הנוער "הצביע ברגליים" ולא השתתף כלל במעט הפעילויות שהוצעו ביישובים.

טלי ציינה כי התכנית תושלם בביצועה במהלך של 3 עד 5 שנים.

חברי הוועדה הודו לטלי ולמורן על הצגת התהליך ועל המקצועיות והרצינות של התהליך, שיתוף הציבור ובייחוד ההירתמות של בני הנוער עצמם.

בדיון עלו כמה סוגיות:

בתחום המענה היישובי – איפה מתחילה אחריות הרשות, ואיפה נגמרת ? מה אחריות היישוב על הפעלת התכנית השנתית ? רונן ציין כי ראש המועצה מוביל כבר כמה שנים קו ובו התושב צריך לקבל שרות מיטבי, בין אם הוא ניתן באמצעות הוועד המקומי ובין אם ישירות על ידי הרשות עצמה. לפי הקו הזה גם אם היישוב, בעקבות כשל ניהולי או אחר של הוועד המקומי, לא מצליח לספק פעילות נוער ראויה, צריך למצוא את הדרך לעשות זאת ישירות. רביב ציין כי גם אם הרשות תרצה לעשות כל מיני דברים ביישוב זה לא יוכל לקרות בלי שיתוף פעולה מינימלי של הנהגת היישוב.

בהקשר התקציב פרחית העירה ושאלה האם יש דרך לצבוע תקציבים שמועברים ליישוב בתחום החינוך לטובת ביצוע לפעילות נוער. אריה ציין כי ניתן יהיה לעשות זאת, לחייב את היישוב להעמיד תכנית עבודה שנתית וגם לפקח על ביצוע כנגד תקציב נתון.

טלי ציינה כי ניתן יהיה להתחיל לעשות צעדים כבר בשנת הפעילות הקרובה (ספטמבר והלאה), אך בתחום התקציבי יש להיערך לקראת 2022.

אריה סיכם את הדיון וציין כי לקראת ישיבת המליאה הקרובה תוצג התכנית בראשי פרקים, עם הצעדים האופרטיביים בהמשך, ותרגומם הכספי.

                                                                                               
רשם: רונן בר-אברהם
 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft