פניה למוקד מוקד נגישות

תקנון חוגים

תקנון החוגים לשנת הפעילות תשפ"ד

אנא קראו דף זה בעיון רב, טרם הרשמתכם לחוג. בעת ההרשמה לחוג חובה לחתום במערכת התשלומים על אישור קריאת התקנון/ טופס הצהרת בריאות (במידת הצורך).

 • הסדרת הרישום והתשלום לחוגים הינה באופן מקוון בכרטיס אשראי באמצעות הוראת קבע באתר המועצה בלבד.
 • התשלום הינו שנתי עבור 30-35 מפגשים לאורך שנת הפעילות בהתאם לחוג בהסדר של 10 תשלומים חודשיים (מספר התשלומים יכול להשתנות בהתאם לתקופת הפעילות של החוג).
 • עלויות נלוות / ביטוח (במידה וישנן), יחויבו במלואן עם התשלום של החודש הראשון, כפי שמצוין בפרסום של כל חוג.
 • התשלום יתבצע בסוף כל חודש, עבור החודש שקדם לו.

שנת הפעילות תשפ"ד תחל ביום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ג, 10.09.2023 ותסתיים ביום חמישי, יד' בסיוון תשפ"ד, 20.06.2024.

 • פעילות החוגים מנוהלת על ידי "עמותת ביה"ס מגילות"
 • לא ניתן להשתתף בחוג ללא רישום דרך המערכת הממוחשבת והסדרת התשלום (לרבות שיעור ניסיון) (אנא, אל תעמידו את ילדיכם בסיטואציה לא נעימה בה הם מתבקשים לעזוב את החוג כיוון שלא הוסדר התשלום).
 • פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.
 • מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי, ולוקח בחשבון חופשות וחגים. התשלום החודשי הוא קבוע ואינו תלוי במספר המפגשים בכל חודש נתון.
 • במהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי ו/או בזמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות בעמותה. הודעה על כך

תימסר במסגרת החוג ובאמצעי התקשורת המקובלים במועצה.

 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בשל אילוצים כגון: מילואים, מחלה, כוח עליון  וכו'.

              היעדרות מדריך או ביטול חוג בשל סיבות טכניות, תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף או תועבר למשתתפים  

במועד אחר. אין התחייבות להחזר שיעורים/או החזר כספי ביום ובשעה הקבועים לחוג.

 • לעמותה שמורה הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם, מסיבות של: משמעת, הפרעה, אי עמידה בתשלומים או

דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה גבית התשלום תהיה רק על התקופה בה השתתף האדם בחוג.

 • לעמותה הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם בהסעות של החוגים מסיבות של: משמעת או הפרעה בזמן הנסיעה או בהפרעה בזמן העלייה להסעה. במקרה כזה יבוטל הזכות של אותו אדם בהסעה והוא יצטרך להגיע באופן עצמאי לחוג ובסיום החוג לביתו.
 • בפעילויות מסוימות תיתכן גביה נוספת בהודעה מוקדמת, לטובת תחרויות, מופעי סיום וכו'.
 • העמותה ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך, שהובאו לפעילות על ידי המשתתפים.
 • בחוגים המתקיימים מהשעה 16:00 ואילך, לא תתקיים הסעה לחוג. על ההורים חלה החובה ללוות את ילדיהם עד למקום בו מתקיים החוג (כיתה, אולם, מגרש, מבנה, אנסמבל וכו') ולוודא כי המדריך מודע להגעתו של הילד. איסוף באמצעות נציג אחר (שאינו ההורה) מחייב הודעה מראש למדריך.
 • ההרשמה וההשתתפות בחוגי ספורט מסוימים מחייבת הצהרת בריאות המשתתף (הורים לגבי קטינים) אשר נמצא באתר המועצה, יש לצרפם בעת הרישום לחוג.
 • לעמותה שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ועוד.
 • מערך ההסעות חזרה מהחוגים יפורסם לנרשמים במייל. הסעות אלו מיועדות לתלמידי החוגים בלבד, בהן יהיו מקומות קבועים.

 

ביטול השתתפות:

 • בקשה להפסקת השתתפות בחוג הינה באחריותם הבלעדית של ההורים (ולא של המאמן או המדריך), והיא תתקיים אך ורק דרך מילוי ושליחת טופס ביטול חוג אשר נמצא באתר המועצה (תאריך ביטול החוג יהיה המועד בו נשלח טופס הביטול).
 • בגין עזיבת החוג באמצע החודש, יחויב תשלום של חודש מלא.
 • אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ואישור קבלתו מרכזת החוגים ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות ולהחזר כספי.
 • לא יינתן החזר כספי, עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים.
 • החזרים על היעדרות בעקבות מחלה/פציעה ייבחנו לאחר שליחת מייל מוסדר לרכזת החוגים עם אישור מהרופא. תוקף ההיעדרות יהיה בעת שליחת המייל בלבד (הודעה בעל פה לא תקפה וכן גם לא הודעה בדיעבד).
 • המועד האחרון לביטול השתתפות בחוג ולקבלת החזר כספי הוא ה 30.11.2023. לאחר מועד זה יחויב המשתתף בתשלום מלא עד סוף שנת פעילות החוגים. אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
 • החזר כספי בגין ביטול/זיכוי יתבצע תוך 45 ימי עסקים. בכל מקרה לא יוחזרו דמי הביטוח או התשלום הנלווה.

 

 

שנת פעילות חוגים מוצלחת!

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft