תקנון חוגים

עיקרי תקנון החוגים לשנת הפעילות תשפ"ב:

אנא קראו דף זה בעיון רב טרם הרשמתכם לחוג. בעת ההרשמה לחוג חובה לחתום במערכת

התשלומים על אישור קריאת התקנון/ טופס הצהרת בריאות (במידת הצורך).

הסדרת הרישום והתשלום לחוגים הינה באופן מקוון בכרטיס אשראי באמצעות הוראת קבע

באתר המועצה.

• התשלום הינו שנתי מראש עבור 30-28 מפגשים לאורך שנת הפעילות בהתאם לחוג.

• התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע ע"י כרטיס האשראי.

• עלויות נלוות / ביטוח (במידה ויש) יחויבו במלואם עם התשלום של החודש הראשון כפי שמצוין בפרסום של כל חוג.

• התשלום יתבצע בסוף כל חודש עבור החודש שקדם לו.

עיקרי התקנון:

 • שנת הפעילות תשפ"ב
  תחל ביום שני- יב' בחשון 18.10.2021
  ותסתיים ביום חמישי, כ' בתמוז תשפ"ב 30.06.2022.
 • פעילות החוגים מנוהלת ומופעלת ע"י "עמותת ביה"ס מגילות".
 • השנה מתאפשר להשתתף בשיעור ניסיון בין התאריכים 18.10.21-30.10.21. על מנת להשתתף בשיעור יש להירשם לחוג.
 • משתתף שלא נרשם דרך המערכת הממוחשבת, לא מסר פרטי אשראי, לא יוכל להשתתף בחוג כולל שיעורי ניסיון (אנא, אל תעמידו את ילדיכם בסיטואציה לא נעימה בה הם מתבקשים לעזוב את החוג כיוון שלא הוסדר התשלום).
 • פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.
 • מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי ומביא בחשבון חופשות וחגים. התשלום החודשי הוא קבוע ואינו תלוי במספר המפגשים בכל חודש נתון.
 • במהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי ו/או זמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות בעמותה. הודעה על כך תימסר במסגרת החוג ובאמצעי התקשורת המקובלים במועצה.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בשל אילוצים כגון: מילואים, מחלה, כוח עליון  וכו'. היעדרות מדריך או ביטול חוג בשל סיבות טכניות, תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף או תועבר למשתתפים במועד אחר. אין התחייבות להחזר שיעורים/או החזר כספי ביום ובשעה הקבועים לחוג.
 • לעמותה שמורה לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם, מסיבות של משמעת, הפרעה, אי עמידה בתשלומים או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה ייגבה התשלום רק על התקופה בה השתתף האדם בחוג.
 • בפעילויות מסוימות תתיכן גביית רשות נוספת בהודעה מוקדמת, לטובת תחרויות, מופעי סיום וכו'.
 • העמותה ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך, שהובאו לפעילות.
 • בחוגים שמתקיימים מהשעה 16:00 והלאה, על ההורים חלה החובה ללוות את ילדיהם עד למקום בו מתקיים החוג (כיתה, אולם, מגרש, מבנה אימא אדמה וכו') ולוודא כי המדריך מודע להגעתו של הילד. איסוף באמצעות נציג אחר (שאינו ההורה) מחייב הודעה מראש למדריך.
 • ההרשמה וההשתתפות בחוגי ספורט מסוימים מחייבת אישור רפואי והצהרת המשתתף (הורים לגבי קטינים), יש לצרפם בעת הרישום לחוג.
 • לעמותה שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ועוד.
 • מערך ההסעות חזרה מהחוגים יפורסם ב17.10.21. הסעות אלו, מיועדות לתלמידי החוגים בלבד, בהן יהיו מקומות קבועים בהתאם להנחיות הקורונה.

ביטול השתתפות:

 • בקשה להפסקת השתתפות בחוג תתבצע ע"י מילוי טופס ביטול חוג באתר המועצה.
 • הודעה על פרישה מחוג באחריותם הבלעדית של ההורים ולא של המאמן או המדריך.
 • בגין עזיבת החוג באמצע החודש, יחויב חודש מלא. אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ואישור קבלתו מרכזת החוגים ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות ולהחזר הכספי.
 • לא יינתן החזר כספי, עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים.
 • המועד האחרון לביטול השתתפות בחוג ולקבלת החזר כספי הוא עד לתאריך 31.12.2021. לאחר מועד זה יחויב המשתתף בתשלום מלא עד סוף שנת פעילות החוגים. אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
 • החזר כספי בגין ביטול/זיכוי יתבצע תוך 45 ימי עסקים. בכל מקרה לא יוחזרו דמי הביטוח או התשלום הנלווה.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft