תקנון

תקנון רישום  חוגים תשפ"א – חוגי מגילות

אנא קראו דף זה בעיון רב טרם הרשמתכם לחוג. בעת ההרשמה לחוג חובה לחתום על אישור קריאת התקנון\ טופס הצהרת בריאות (במידת הצורך) ולהעביר למייל לרכזת החוגים תהילה הלוי-טסמה hugim@dead-sea.org.il

 • ניתן להסדיר תשלום לפעילות באמצעות  אתר האינטרנט של המועצה בכרטיס אשראי. או דרך הנהלת החשבונות במועצה בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00 באמצעות המחאה או מזומן.
 • התשלום הינו שנתי מראש עבור 28-30  מפגשים לאורך שנת הפעילות.
 • ניתן לפרוס את התשלום עד 9 תשלומים שווים.
 • התשלום המופיע בחוברת הינו על פי חלוקת התשלומים המקסימאלית.
 • עלויות נלוות / ביטוח (במידה ויש) יחויבו במלואם עם התשלום של החודש הראשון.(פירוט בחוברת החוגים).

עיקרי התקנון:

 • שנת הפעילות תשפ"א תחל ביום א'- כ"ג בתשרי 11.102020  ותסתיים ביום ד' כ' בתמוז תשפ"א  30/06/2020
 • פעילות החוגים מנוהלת ומופעלת ע"י עמותת ביה"ס מגילות.
 • ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא תשלום. בתאום מראש עם רכז/ת  החוגים ועל בסיס מקום פנוי בלבד. לאחר שיעור הניסיון, אין להיכנס לחוג ללא הרשמה והסדרת התשלום. במידה והמשתתף ימשיך בחוג הוא יחויב בגין שיעור זה.
 • פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.
 • מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי, ומביא בחשבון חופשות וחגים.
 • במהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי/זמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות בעמותה. הודעה על כך תימסר במסגרת החוג ובאמצעי התקשורת המקובלים במועצה.
 • העמותה  שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון: מילואים, מחלה, כוח עליון  וכו'. היעדרות מדריך או ביטול חוג בשל סיבות טכניות, תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף או תועבר למשתתפים במועד אחר. אין התחייבות להחזר שיעורים/או החזר כספי ביום ובשעה הקבועים לחוג.
 • לעמותה שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמעת, או דרישה מנומקת של המדריך ורכז החוגים.
 • העמותה ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך, שהובאו לפעילות.
 • בחוגים שמתקיימים לאחר שעות הלימודים על ההורים חלה החובה ללוות את ילדיהם עד למקום בו מתקיים החוג (כיתה, אולם, מגרש, מבנה אימא אדמה וכו') ולוודא כי המדריך מודע להגעתו של הילד. איסוף באמצעות נציג אחר מחייב הודעה מראש למדריך.
 • ההרשמה וההשתתפות בחוגי ספורט מסוימים מחייבת אישור רפואי של רופא והצהרת המשתתף (הורים לגבי קטינים).
 • לעמותה שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ועוד.

ביטול השתתפות:

 • בקשה להפסקת השתתפות בחוג תתבצע רק בהודעה בכתב לרכז החוגים בעמותה. יש לקבל אישור ביטול מרכז/ ת החוגים (הודעה בוואטס אפ לא תתקבל).
 • הודעה על פרישה מחוג באחריותם הבלעדית של ההורים ולא של המאמן או המדריך.
 • מועד אחרון לביטול חוג ולקבלת החזר כספי עד לתאריך  31.11.2020 לאחר מועד זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
 • החזרי כספים בגין ביטול/זיכוי יתבצעו תוך 45 ימי עסקים. בכל מקרה לא יוחזרו דמי הביטוח או תשלום נלווה.
 • אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ואישור קבלתו מרכז החוגים ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft