פניה למוקד מוקד נגישות

ניוזלטר המועצה אפריל 2021

 

מידעון המועצה לסיכום הפעילות – אפריל 2021

קורונה במגילות:

בחודש האחרון התחושה היא של "חזרה לשגרה", אחוז המתחסנים במגילות הוא גבוה מאד, מה שמסביר את העובדה שאחוז הנדבקים או המבודדים ביישובי מגילות היה אפסי במהלך חודש אפריל.

יחד עם זאת חשוב שנהיה מודעים היטב לכך שהקורונה לא מאחורינו:

בשבוע החולף נודע כי הוריאנט ההודי הגיע למעלה אדומים.

הנגיף התגלה בחמישה בתי ספר בישראל, שניים מתוכם במעלה אדומים: חט"ב דקל וילנאי וצמח השדה.

עד לשעה זו, לא ידוע על התפשטות או התפרצות, אלא המדובר בשני מקרים בודדים.

יחד עם זאת חשוב להמשיך ולנהוג בזהירות המתבקשת בנוכחותנו בעיר, במפגשי בני נוער וכיו"ב, לפעול על פי הנחיות ההתקהלות, עטיית מסכה ושמירה על הגיינה.

 

רמזור בצומת אלמוג \ ורד יריחו

החודש החלו בשעה טובה העבודות להסדרת רמזור בצומת הפנייה צפונה מכביש 1 לכיוון יריחו \ ורד יריחו. הפרויקט עתיד להגיע אל סיומו עד סוף שנת 2021. בשל העבודות צפויים במקום שיבושים בתנועה, ייעשה כל מאמץ להימנע מכך, אנא היו סבלניים וסעו בזהירות!

 

אישור בטחוני לתכנון רוג'ום א- נאקה

בהמשך לסיור הרכוב בשטחי השיפוט של המועצה, שהתקיים בחודש פברואר האחרון: החודש התקבל אישור רשמי מצה"ל באמצעות ראש מנהל קש"צ ותפר אל"מ עופר הינדי לתכנון במתחם רוג'ום א- נאקה: שטח מטויל המצוי בגבול המועצה האזורית מגילות עם המועצה האזורית גוש עציון. האישור הנ"ל מאפשר למועצה להמשיך בתכנית המשותפת עם חל"י ומשרד התיירות להקמת שורה של חאנים תיירותיים לחיזוק התיירות במרחב מגילות, אחד מהם צפוי להיום מוקם בנקודה שזה עתה אושרה לגריעה משטח האש הצבאי.

 

הקרן לשטחים פתוחים

הקרן לשטחים פתוחים המנוהלת על ידי מנהל מקרקעי ישראל אינה פועלת בשטחי יו"ש, בקעת הירדן וצפון ים המלח ובשל כך מנועות הרשויות המקומיות בתחומים הללו מהגשת קולות קוראים וזכאות לתמיכה. החודש הועברה פנייה מטעם יו"ר מועצת יש"ע בשם כלל הרשויות במרחב וביניהם המועצה האזורית מגילות לשינוי התנהלות זו אשר יאפשר גם למגילות שותפות בפעילות הקרן.

 

צוות היגוי בין משרדי לגיבוש מדניות ארוכת טווח לים המלח

החודש התכנס צוות ההיגוי בנוכחות נציגים מהמועצה, על מנת להציג דו"ח ביניים העוסק בגיבוש מדיניות ארוכת טווח לים המלח. צוות ההיגוי הציג נייר עמדה הזמין עבורכם לצפייה בלחיצה כאן

הנושאים המרכזיים בהם מתמקד המסמך:

  1. חלופות למיתון קצב ירידת מפלס הים וייצובו
  2. העצמת ייחודו של אגם ים המלח, תוך שימור הטבע והנוף לצד פיתוח תיירות, חופים ציבוריים ומסלולי טיול.
  3. שדרוגו ותחזוקתו המאתגרת של כביש 90, ככביש גישה נופי וכעורק חיים להתנהלות באגן.

 

ביקור אלוף פיקוד מרכז

האלוף תמיר ידעי, אלוף פקמ"ז, ביקר החודש במגילות. ראש המועצה ערך לו סקירה מקיפה על האזור, על ההתיישבות והאתגרים ולאחריה יצאו השניים מלווים באנשי המקצוע השונים לסיור באזור. במסגרת הסיור ביקרה המשלחת ביישוב ורד יריחו משם קיימו תצפית לעבר יריחו וסקירה אודות התפתחות העיר יריחו והשפעותיה על האזור. עוד ביקרו בקדם ערבה, במתחם קבר האחים בבית הערבה ההיסטורית ובקיבוץ מצפה שלם. בין הנושאים שעלו לדיון עלה נושא האכיפה והגברת תחושת המשילות באזור לאור עומסי התנועה, ההתקהלויות בכבישים ובחוף השאנטי, נוכחות מבקרים באזורים מסוכנים במרחב וכיו"ב. עוד עלה פיתוח תחום המורשת ובית הערבה ההיסטורית, קידום תקן רבש"צ לקדם ערבה, הסדרת תאורה בדרכי הגישה, גדרות מתריעות ודרכי בטחון ליישובים ועוד. האלוף התרשם מן העשייה במרחב ונתן מענה מיידי לחלק מן האתגרים שהוצפו בפניו, תוך שהוא מוודא המשך טיפול הגורמים הרלוונטים, בסוגיות שעלו. ראש המועצה הודעה לאלוף על הביקור ועל הטיפול בסוגיות ואיחל לו הצלחה בהמשך דרכו.

 

ישיבת מנהלי קהילה

ישיבת מזכירים ומנהלי קהילה מתקיימת באופן קבוע עם ראש המועצה אריה כהן ומנהלת הצמיחה הדמוגרפית לירון סימון, אחת לששה שבועות. החודש עסקה הישיבה בתחום מרכיבי הגמ"ר (הגנה מרחבית). קב"ט המועצה דרור סיני וגזברית המועצה אנה הלאלי, העבירו סקירה למשתתפים אודות מרכיבי ההגמ"ר השונים והדרך המיטבית לניצול מלא ומיטבי של התיקצובים היישוביים בתחום זה.

 

סיור סגן ראש תחום תשתיות במרחב הדרומי של המועצה

החודש התקיים סיור בהובלת ראש המועצה, במהלכו התארח סגן ראש תחום תשתיות במנהל האזרחי, בליווי גיאולוג ויועץ משפטי של המנהל האזרחי.

הסיור התקיים בשטחי דרום המועצה, בעקבות הוראת אלוף פיקוד מרכז לבחינת הנושא הגאולוגי ומניעת גישה לאזורי הבולענים באזור שפך קנה וסמר, חוף השאנטי ונחל קדם, לאורך כביש 90.

האלוף שביקר במגילות וכאמור שמע מראש המועצה על המורכבויות בתחושת המשילות באזור ועל התקהלויות של רכבים ומבקרים באזורים הללו, שלח את הצוות כצעד ראשון להסדרת הנושא.

 

ישיבת ועד מנהל ורד יריחו עם דודו קוכמן מהאיחוד החקלאי

החודש לקח חלק ראש המועצה בישיבת ועד ביישוב ורד יריחו. בישיבה לקח חלק גם מר דודו קוכמן, מזכ"ל ה"איחוד החקלאי". ה"איחוד החקלאי" הוא התנועה המיישבת של ורד יריחו ומלווה את היישוב לצד המועצה, בתהליכים השונים לאורך שנים ארוכות.

 

ביקור מפקד המחוז במשטרת ישראל

החודש ביקר במועצה מפקד מחוז ש"י במשטרת ישראל ניצב עוזי לוי

ראש המועצה שוחח עם הממ"ז על האתגרים והמורכבויות במרחב מגילות והצורך בנוכחות משטרתית מוגברת ואכיפה במרחב, על עומסי התנועה לאורך כביש 90 בסופי שבוע ובחגים ועל האופנוענים הגודשים את הציר בסופי השבוע. עוד העלה ראש המועצה את סוגיית הצורך בהגברת האכיפה בחוף השאנטי ובאזור הבולענים בשפך הנחלים קדם, קנה וסמר.

 

תכנית האב  - מגילות 2048

ועדת היגוי מחקרי המכון הגיאולוגי

במסגרת החלטת הממשלה ואיסוף המידע המשלים לצורך גיבוש תוכנית האב למגילות, המכון הגיאולוגי מקיים סדרה של מחקרים באזור ים המלח לצורך העמקת הידע המדעי ,תמיכה בתהליכי תכנון וקבלת החלטות.

לאחרונה הוצג מחקר בנוגע לקוי העתק ,שהם קוי שבר תת קרקעיים בשכבת הסלע של קרום כדור הארץ, לאורכם מתרחשות תזוזות אופקיות כתוצאה מלחצים הפועלים בתת הקרקע. כמו כן העמקנו את הידע בהעתק הפעיל באזור צומת הלידו. לאור המידע שהתקבל ממשיך הצות בראשות מהנדס המועצה, את בדיקת ההשלכות על התכנון המתארי והפיזי. מתוך הנתונים והבדיקות תיבנה מפת סיכון מדויקת יותר של ההעתקים הקיימים לצרכי תכנון מיטבי במרחב ים המלח וסביבתו.

 

השלמת שיתוף היישובים

החודש הגיע לכדי סיום שלב שיתוף הנהגות הישובים בתכנון שעסק בכל נושאי תכנית האב והציג למשתתפים, הצעה לתכנית. בשלב זה הצגנו את התכנון ואת הפרוגרמה להנהלות הישובים ולמליאה על מנת לקבל התייחסויות ודיוקים מנקודת מבט יישובית. בהמשך תוצג התכנית לבעלי עניין ולאחר סיכומה תוצג שוב לקהל הרחב.

תושבי מגילות מוזמנים להתעדכן כל העת בשלבים השונים של התקדמות התכנון באתר המועצה או בלחיצה כאן

 

 

גזברות המועצה

נמשכת חלוקת תווי מזון למשפחות הזכאיות להנחה בארנונה במגילות. כל המידע זמין לרשותכם באתר המועצה או בלחיצה כאן

תושבים שאינם מופיעים ברישומי הגביה של המועצה לקבלת הנחות בארנונהרשאים להגיש  בקשה  לקביעת זכאות לתווי מזון  על פי מבחן ההכנסה, עד ליום 16.5.2021. (תושב שימצא זכאי על ידי ועדת ההנחות עד ליום 30.5.2021 ,יקבל סיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו). טופס הבקשה מופיע באתר המועצה או בלחיצה כאן.

 

מזכיר המועצה

חינוך

עדכוני מחלקת חינוך

לשם שקיפות התהליכים וחיזוק הקשר בין המועצה לתושבים,  תפרסם מחלקת החינוך עדכון קבוע אודות הנעשה בתחום. העדכון יפורסם לסירוגין אחת לשבועיים: בפרסום ייעודי  ובניוזלטר המועצתי. הפרסום יופץ ברשימת התפוצה המועצתית ישירות לתיבות המייל שלכם התושבים, להרשמה לעדכון לחץ כאן.

העדכונים כולם זמינים עבורכם גם בעמוד מחלקת חינוך באתר המועצה, או בלחיצה כאן

אז מה היה לנו בחודש האחרון? מנהל אגף ההסעות במשרד החינוך ביקר כאן והבין מקרוב את הצרכים והאתגרים, השתלמות קיימות וחינוך סביבתי ממשיכה במלוא המרץ לצווותים החינוכיים, המענה המחודש לנוער נדון ביישובים ומתחיל לקבל כיוון ועוד ועוד.....   

לעדכון המלא של מחלקת החינוך מיום 15.4.2021, לחץ כאן

לעדכון המלא של מחלקת החינוך מיום 1.5.2021, לחץ כאן 

 

הנוער העובד והלומד

במהלך החודש קיימו במסגרת קיני הנוער העובד והלומד במגילות מגוון פעילויות וטקסים לאזכור ימי הזיכרון ותקופת "ריבונות ישראל".  במסגרת הפעילות:

  • פעילות מקוונת 'ישראל שלנו'- משחק משימות ארצי מתמשך בנושא החגים והמועדים של התקופה (בתמונה).
  • טקסים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה – בתמונה הטקס במושב ורד יריחו בהובלת חניכי הנוע"ל.
  •  תערוכת 'מרד של תקווה' לשכבות הבוגרות – תערוכה בעקבות סיפורן של תנועות הנוער בשואה.
  • מבצע 'זר לנופל' – ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה התכנסו חניכי הנוע"ל בשכבות ט'-י' להתכנסות מחוזית בירושלים שם נפגשו לשיחה עם ניר נרדי, בוגר התנועה ששכל את אחיו, עברו פעולה בנושא זיכרון והנצחה ובסיום היום התפזרו להנחת זרי פרחים וטקסים באנדרטאות בירושלים וסביבתה.

 

כפר הסטודנטים "קדמה" אלמוג (כתבה: לוטם גלזר, סטודנטית בכפר)

כבר תקופה שלא סיפרנו לכם מה קורה כאן בכפר, התגעגענו!!

החודש האחרון היה מלא בפעילויות: עם תחילתו ציירנו וצבענו מסלול מכשולים מהמם מאחורי המזכירות ועד לכביש אותו אף צילמנו בסרטון מושקע עם רחפן שמראה איך אמורים לעבור את המסלול (לצפיה בסרטון לחץ כאן) . מצרפים כאן תמונות חמודות ומחממות את הלב של ילדי הגן בחנוכתו. בנוסף, חגגנו את סופו של הפסח במימונה המסורתית בכפר והצטרפנו גם לשכונת הקרווילות באלמוג שהזמינו אותנו לחגוג יחד, היה כיף וטעים במיוחד!!

בהמשך הצטרפנו להובלה ולהשתתפות בטקסים השונים – יום השואה ויום הזיכרון, הן בקטעי הקריינות הן בכתיבת התכנים והן בליווי מוזיקלי. היה מרגש ועוצמתי להיות חלק מהמתרחש בקיבוץ בימים המורכבים הללו. לאחר טקס יום הזיכרון קיימנו בקאמל ערב 'שרים זוכרים ומספרים' מרגש במיוחד, שזלג לשעות הקטנות של הלילה, בערב שרנו שירים שונים והזמנו את הסטודנטים והתושבים לספר סיפורים הקרובים לליבם ולבחור שיר שירצו שנשיר יחד. היה מדהים, תודה לכל המארגנים והמשתתפים. 

ביום שישי 9/4 יצאנו לסיור עם שי ליפשיץ האגדי! (חבר קיבוץ אלמוג) הגענו כולנו למצפה של האוג בבוקר, שם שמענו הדרכה גיאולוגית והיסטורית על ים המלח, השבר הסורי אפריקאי, יריחו, ימת טתיס, המוביל המלוח וכו' וכו'. ומשם יצאנו לסיור רכבי באתרים הכי שווים באזור. היינו בנבי מוסא אחוזת קבר שלכתחילה נבנה עליה מסגד ע"י צאלח עדין, אך מסתבר שהמבנה שאנו רואים היום נבנה ע"י ביברס הממלוכי ונחשב מבחינת המוסלמים כמקום ממנו ניתן לצפות על קברו של משה. לאחר מכן נסענו לדיר חג'לה, מקום שאם במקרה לא ביקרתם בו אנחנו ממליצים מאד לקפוץ אליו – נווה מדבר מהמם מלא צמחייה שהוא מתחם כנסייתי בו ע"פ המסורת הנוצרית התחבאו ישו ואמו בעת בריחתם מהורדוס המלך למצרים. המקום מלא בפסיפסים יפיפיים וכולל בתוכו גם מפעל לייצור פסיפס, והמנזר עצמו מרשים מאד. משם המשכנו להצפין לקאסר אל יהוד (ארמון היהודים) המקום בו ע"פ המסורת עברו עם ישראל את הירדן אל עבר הארץ המובטחת, וגם התרחש סיפור אליהו ואלישע עם מרכבת האש שעלתה השמיימה, וע"פ המסורת הנוצרית שם הוטבל ישו לנצרות ועל כן נחשב האתר לשלישי בקדושתו בעולם הנוצרי ונוצרים רבים באים לטבול בו. משם המשכנו למלון קליה ההיסטורי ומפעל האשלג וכמובן סיור ותמונות בגלריה מינוס 430 המהממת. הזדמנות טובה לומר שוב תודה לשי שהיה מעניין וענה על כל השאלות הרבות(!!) שהיו לנו, והיה איתו כיף לא נורמלי. זכינו!

ביום העצמאות השתתפנו בחגיגות עם כל הקיבוץ בבריכה ונהנינו מאד.

בשישי האחרון קיימנו בכפר מסיבת יום שישי מדברית לכבוד פתיחתו המחודשת של הקאמל, שעתיד לחזור לפעילות עם הופעות והרצאות שונות – פרטים בעתיד הקרוב! לכתחילה חשבנו לדחות את הפתיחה לאור השרב שהורגש כל השבוע האחרון, אבל מתוך הבנה שהוא עומד להישבר, ומבדיקה חוזרת ונשנת של התחזית, החלטנו לקיים את המסיבה בכל מקרה, להביא יותר ציליות מהמתוכנן ולהוסיף טפטפות שירעננו את הרוקדים. היה אירוע מרשים וכיפי ומקווים לקיים עוד אירועים כאלה בהמשך.

במהלך החודש המשכנו בהתנדבויות פר"ח השונות – כאשר גם מרכזי ההעשרה שהיו סגורים בגלל הקורונה והסגרים השונים נפתחו וחזרו לעבודה פרונטלית, והפגישות אחד על אחד התרחשו וכללו טיולים של החניך והחונך, אפיית עוגיות, יצירות שונות ובעיקר כיף וביחד.

קרן ערבות הדדית לתושבי מגילות – ממשיכים ביחד!

תושבים יקרים,

לאורך תקופת הקורונה ריגשתם באכפתיות והערבות ההדדית שבאה לידי ביטוי בין השאר בתרומות לקרן הערבות ההדדית המועצתית.

הקרן סייעה לעשרות משפחות תושבי מגילות שנקלעו לקושי כלכלי בתקופה זו

אנו חוזרים וקוראים לכם, המשיכו לסייע לחברי הקהילה בתרומות לקרן שממשיכה ומהווה מוקד לתמיכה לסיוע כאן במגילות

לתרומות לקרן לערבות הדדית במגילות לחץ כאן

 

צמיחה דמוגרפית

אגף קהילה וצמיחה – משהו חדש מתחיל עכשיו....

לאור הצמיחה המשמעותית בשנים האחרונות במגילות  ומתוך הקשבה עמוקה לצרכים ולאתגרים בקשר הרציף בין המועצה והיישובים במגילות, המועצה מעדכנת ומדייקת את המבנה הארגוני.

לאורך השנים למדנו שהצמיחה הדמוגרפית קשורה קשר הדוק לקהילה, לחוסן הקהילתי ולגאוות היחידה. אי לכך, המחלקה לצמיחה דמוגרפית מתרחבת ומשנה את פניה:

אגף קהילה וצמיחה בניהולה של לירון סימון, ייתן מענה בתחומי הצמיחה הדמוגרפית והתקשורת וכן בתחום הקהילה: תרבות, חוגי מבוגרים וספורט אותם תרכז תהילה הלוי - טסמה.

בקרוב נגייס עובדים נוספים לאגף, עקבו אחר הפרסומים!

 

השתלמות אזורית לצמיחה דמוגרפית

החודש התקיים המפגש השלישי במסגרת ההשתלמות האזורית לצמיחה דמוגרפית, בת ארבעה המפגשים. ההשתלמות מהווה המשך ישיר להכשרה האזורית השנתית שהתקיימה בשנה שעברה, מתוך המטרה להתמקצע באופן מיטבי במגוון תחומי הליבה והעשייה שבעיסוק הצמיחה הדמוגרפית.

המפגש השלישי שקיימנו החודש עסק בתחום שיווק ופרסום בדגש על קידום היישוב במנועי חיפוש והיה השני מתוך שני מפגשים בנושא, בהובלה מקצועית של יאיר קורן, מומחה בתחום השיווק הדיגיטלי.

המפגשים אינם כרוכים בתשלום ופתוחים לבעלי התפקידים ביישובים, לחברי וועדות הצמיחה הדמוגרפית ולכל העוסקים במלאכה. את הקישור להשתתפות במפגש ניתן לקבל מרכז/ת הצמיחה הדמוגרפית בכל יישוב.

 

תרבות, תיירות, ספורט ופנאי

צעדת אביב לזכר אלי אביזדריס ז"ל

ביום שישי שלאחר חופשת הפסח התכנסנו לצעדה המסורתית לזכרו של אלי אביזדריס ז"ל, תושב ורד יריחו אשר היה חלק פעיל מקהילת מגילות. הצעדה התקיימה בהובלת המשפחה ומחלקת הספורט במועצה. השנה חנכנו שביל חדש אשר מחבר בין אנדרטת הקודחים, למערות קומראן ואף מתחבר לאתר.

בצעדה השתתפו למעלה מ-100 איש, משפחה, חברים ותושבי האזור.

 

עצמאות 2021

73 שנים לא הולכות ברגל!

ולמרות השנה המאתגרת שעברה על כולנו נחגגו חגיגות העצמאות בכל יישובי המועצה בצורה שונה, אחרת, יש יגידו אף מיוחדת והייתה שמחה גדולה.

בשל ההנחיות  וההגבלות חל איסור קיום במות מרכזיות ולכן כל יישוב בנה תכנית מותאמת לכל המשפחה  והמועצה נתנה תמיכה תקציבית.

קצת טעימות ממה שהיה לנו:

במצפה שלם- היו דוכני אוכל  מפנקים וערב קריוקי מצחיק במיוחד.

בקלי"ה- הייתה ארוחת על האש משותפת, זיקוקין והפנינג לכל המשפחה

באבנת – הייתה מסכת לכבוד יום העצמאות וערב שירה משותף 

בקדם ערבה-הייתה סדנת עפיפונים וארוחה משותפת

בבית הערבה- הייתה ארוחה משותפת והפניניג מתנפחים לכל המשפחה

בורד יריחו- הרקדה ישראלית, מתנפחים ומסיבה אל תוך הלילה

באלמוג- הייתה מסיבה עברית עם גרוב של עצמאות עם המון פינוקים מסביב

שנמשיך לחגוג, לשמוח ולהיות ביחד גם בחגים הבאים...

ולתפארת מדינת ישראל!

מהנעשה ביישובים

מצפה שלם – יאיר דרורי אלוף הארץ לנוער ב street workout!

ברכות ליאיר דרורי בן 16.5  ממצפה שלם: יאיר מתאמן ב street workout ובעל הישגים  רבים בתחום. בשנים האחרונות משתתף בתחרויות ואף זכה לאחרונה בתואר "אלוף הארץ לנוער"!

במצפה שלם מספרים עליו: "יאיר בצניעותו, בחיוך הכובש ובשקט הנפשי, הצליח להדביק את הילדים במצפה שלם ב"חיידק" הכושר, ומהווה עבורם דמות בוגרת ומשמעותית, אלוף אמיתי בכל מובן אפשרי."

יאיר גם מאמן אישי באונליין, מוזמנים לעקוב אחריו באינסטגרם  yairdrory@

גאווה מקומית!

תושבי המועצה \ נציגי יישובים המעוניינים לשלוח עדכונים או לכתוב לניוז לטר, מוזמנים לפנות ללירון
klita@dead-sea.org.il

לתלונות הציבור:
איריס שש כוכבי, מבקרת פנים והממונה על תלונות הציבור  02-9945000 או irisc@dead-sea.org

אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן באופן שוטף בפייסבוק המועצה "מועצה אזורית מגילות ים המלח"

ולהירשם לקבלת ניוז לטר המועצה באופן קבוע אליכם למייל, באתר המועצה בכפתור "ניוזלטר חודשי"

www.dead-sea.org.il | 02-9945000 | 

להסרה לצמיתות מרשימת התפוצה לחץ כאן

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft