פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מליאה 10/2022 מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח שהתקיימה בתאריך 8.12.2022

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft