פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מליאה 9/2022 מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח שהתקיימה בתאריך 26/10/2022

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft