פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 3/2022 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 24/2/22 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל                                                            -  ורד יריחו

אפי מושקטו, רונן בר אברהם                                  -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אילן בנוביץ', צחי רביב                                            -  אלמוג

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

             אריאל  צלקו                                                            -  אבנת

 

חסרים:

גבי פלקסר, אלון גרטמן, פרחית אלדן

 

נוכחים:

עו"ד  אביתר רבינשטיין, אנה הלאלי, יעל סבג, לירון סימון, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה
 2. אישור פרוטוקול 2/2022.
 3. אישור תברי"ם.
 4. תכנית עבודה לשנת 2022 אגף קהילה, מח' הרווחה.
 5. שונות.                                                                                         

 

 1. אינפורמציה:
 1. סדר יום - אריה ציין כי הדיון במליאה בדוחו"ת המבוקרים של המועצה לשנת 2020 הן הכספי ל- 31/12/20, והן המפורט לשנת 2020 ידחה למליאה הבאה.
 2. המצב הבטחוני בצפון ים המלח - אריה ציין כי יש פעילות עבריינית של פלסטינאים בעיקר בצומת הלידו בסופי שבוע המערערת את תחושת הביטחון של תושבי המועצה. בימי חמישי ושישי מתקהלים עשרות פלסטינאים ומבצעים תחרות בנסיעה פרועה של רכבים ואופנועים באין מפריע. המועצה פנתה למשטרת ישראל בקריאה להגביר את הנוכחות המשטרתית במרחב המועצה ולתקף את המשילות שחסרה אצלנו. אריה הדגיש כי נדרש רצף של מספר חודשים לנוכחות המשטרתית המוגברת על מנת למגר את הפעילות העבריינית ממרחב המועצה. בסוף השבוע הקרוב ובשבועות הקרובים המשטרה התחייבה לתגבר את הנוכחות המשטרתית באופן משמעותי.
  אפי מושקטו העיר שנדרש להכין תכנית רב שנתית בתחום הביטחון, מעין תכנית אב לביטחון ומהתכנית לגזור פרוסות לביצוע בהתאם למשאבים שתצליח המועצה לגייס.
  אילן בנוביץ' העיר כי גם בחניון אלמוג יש פעילות של פלסטינאים שהיא על גבול העברייני ונדרשת נוכחות משטרתית גם שם.
 3. שיקום נופי - אריה עדכן כי המועצה מבצעת פעולות לשיקום התשתיות ולשיפור הנקיון במרחב המועצה. המועצה הצטרפה לפורום ערי החוף מתוך תקווה שפעולות אותן יוזם הפורום יתבצעו גם בחופי מגילות. בעיקר בתחום מבצעי נקיון אותם מתקצב המשרד להגנת הסביבה.
 4. מבקר המדינה - התקבל מכתב של מבקר המדינה  ובו הערה  כי למועצה האזורית מגילות אין מספיק חוקי עזר. המכתב נשלח לרשויות להן יש פחות מ- 10 חוקי עזר. אריה ציין כי יש בהכנה חוק עזר למניעת מפגעים. טיוטת חוק העזר נמצאת בליטוש אחרון אצל היועץ המשפטי של המועצה והיא תובא לדיון במליאת המועצה בקרוב.
 5. משט בים המלח - אריה ציין כי התקיים משט בים המלח שיצא מחוף קלי"ה. מטרת המשט היתה הגברת המודעות למצבו העגום של ים המלח בעיקר בשל ירידת המפלס  (כ- 1.2 מ' בשנה) וגם בשל תופעת הבולענים.
 6. צעדת ראשוני ים המלח - בסוף השבוע הבא תתקיים הצעדה השנתית. יש הרשמה ערה לצעדה, יקחו בה חלק תלמידי בית הספר מגילות ותלמידי בית הספר עין גדי. אנו מקווים שמזג האויר יהיה נוח ויאפשר קיום הצעדה.
 7. התנדבות - אריה עדכן כי התקיים מפגש עם מנהל מחוז ירושלים של מד"א. יש כוונה לקיים קורס נהגי אמבולנס במועצה על מנת להגדיל את מצבת נהגי האמבולנס במועצה על מנת שנוכל לתת מענה טוב יותר לאירועים בהם נדרש אמבולנס.
 8. וועדת גיל - יעל סבג עדכנה שהתקיימה פגישה עם פורום המאגד משאבים של מספר משרדי ממשלה מתוך מטרה להציף צרכים למתן מענים לילדים בגילאים לידה עד שמונה עשרה. התקציב המיועד לפעילות זו הוא כ- 80 אלש"ח בשנה.
 9. הועדה למניעת אלימות, אלכוהול וסמים - התקיימה ישיבה של הועדה למניעת אלימות, אלכוהול וסמים. בשנת 2021 פתחה המשטרה כ- 12 תיקים בשל עבירות סמים במרחב המועצה. אריה הדגיש כי יתכן וחלק מהתיקים אינם של תושבי המועצה אלא של אוכלוסיה "חולפת". בכוונת המועצה לגייס מדריך נוער ובעזרתו לשפר את המענים הניתנים לבני הנוער במועצה בתחום מניעת אלימות סמים ואלכוהול.
 10. קורונה - אריה עדכן כי יש כיום כ- 30 חולים בקורונה במועצה. מספר החולים במגמת ירידה.
 11. תחבורה ציבורית - אריה עדכן כי ב- 10/2/22 הופסקה פעילות קו 26 של אגד שנתן מענה חלקי בתחום התחבורה הציבורית, זאת בשל מיעוט נוסעים בקו. התקציב לתפעול הקו קיים במשרד התחבורה והמועצה יחד עם מנהלי הקהילות בישובי המועצה בוחנים את הצרכים לתחבורה ציבורית. יש כוונה לתת מענה טוב יותר של תחבורה ציבורית במרחב המועצה.
 12. שיפור השירות - אריה עדכן כי המועצה הכריזה על שנת 2022 כשנת שיפור השירות. בכל מחלקות המועצה ניתנת תשומת לב מיוחדת לנושא שיפור השירות ומתן מענה לפניות תוך פרק זמן קצר ככל שרק אפשר.

אילן בנוביץ' שאל מה קורה עם הטבות המס שבוטלו לישובים ורד יריחו ואלמוג. אריה השיב כי נעשית עבודה בכנסת להחזרת הטבות המס. יש שתי הצעות חוק בנושא, מקווים שהחקיקה תעבור בכנסת והעיוות יתוקן.

 

 1. אישור פרוטוקול 2/2022
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 2/2022.

 

 1. אישור תברי"ם
 1. תב"ר  406 - חגדיד אומנות גלריה 430
  הגדלת התב"ר ב- 50,000 ₪ מענק משרד החקלאות
  סכום התב"ר לאחר הגדלה 100,000 ₪
  החלטה: תב"ר 406 כולל ההגדלה בן מאושר פה אחד.
 2. תב"ר 451 - שיקום תאורת ביטחון בית הערבה וורד יריחו
  115,000 ₪ מענק משרד הביטחון.
  החלטה: תב"ר 451 מאושר פה אחד
 3. תב"ר 452 - בטיחות בדרכים וכשלי בטיחות מוס"ח
  12,000 ₪ מענק משרד התחבורה 1001484961
  10,000 ₪ מענק משרד התחבורה 1001481995
  9,430 ₪ העברה מעודפים משניםקודמות .
  החלטה: תב"ר 452  מאושר פה אחד
 4. תב"ר 453 - צעדת ראשוני ים המלח
  סכום התב"ר 390,000 ₪
  100,000 ₪ מענק הקרן הקיימת לישראל
  230,365 ₪ ממכירות כרטיסים
  9,635 ₪ מענק "הפועל"
  50,000 ₪ העברה מעודפים משנים קודמות/מהתקציב הרגיל
  החלטה: תב"ר 453 מאושר פה אחד.
 5. סגירת תברי"ם

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:

256 – סימון כבישים 2017.

267 – רכישת והצבת יבילים בבית הערבה

279 – מט"ש קלי"ה

299 – סימון כבישים והתקני בטיחות 2018

306 – ציוד וריהוט לחדר כושר במנה הפיס

319 – התקני בטיחות והסדרי בטיחות במוסדות חינוך

334 – טיפול נקודתי אבנת 2019

349 – סקייט פארק ורד יריחו

351 – סימפוני

366 – בטיחות בדרכים

381 – מכשירי קשר ואמצעים לחמ"ל ישובים

400 – רכש מכלול תצפית תרמית – ורד יריחו

402 – גדר ביטחון אלמוג

403 – רענון רכב ביטחון – קב"ט המועצה

415 – שיקום תאורת ביטחון – ורד יריחו

416 – שיקום תאורת ביטחון – בית הערבה

417 – צעדת ראשוני ים המלח

430 – מחזור הלוואות

441 – פסטיבל חגדיד

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת התברי"ם  .

 

 1. תכניות עבודה לשנת 2022
  1.  מחלקת הרווחה
   יעל סבג, מנהלת מחלקת הרווחה, הציגה את תחומי הליבה של מחלקת הרווחה. מחלקת הרווחה מטפלת בכ- 80 בתי אב. במהלך שנת 2021 נפתחו 28 תיקים חדשים. זה גידול משמעותי ולקורונה יש תרומה נכבדת לכך. יעל עדכנה כי בשנת 2021 היה גידול בדיווחים הנוגעים לחוק הנוער (26 פניות בשנת 2021), יעל הדגישה שיש חובה על פי חוק לדווח אליה על כל מקרה של פגיעה בילדים. יעל הציגה את יעדי המחלקה לשנת 2022. בתחום כח האדם פורסמו מכרזים לאיוש משרות רכז התנדבות ורכז צעירים במקום עובדת שעזבה וגם מכרז לעו"ס מרחבי.
   אילן בנוביץ' העיר כי נדרשת חשיבה עמוקה יותר לגבי הגיל השלישי לדעתו יזום של תכניות בתחום תרבות הפנאי זה לא מספיק.יעל  ביקשה  מאילן  להפגש איתה  בנושא .
   מבנה תקציב מחלקת הרווחה:

כ- 40% כח אדם
כ- 20% המרכז הטיפולי
כ- 25% ילדים ונוער
כ- 15% שונות
 סה"כ 100%
תקציב מחלקת הרווחה כ- 3,000,000 ₪ בשנה. השתתפות משרד הרווחה בהוצאות מח' הרווחה כ- 75% מתוך סך ההוצאות של מחלקת הרווחה. חברי המליאה הודו ליעל על הצגת פעילות המחלקה ושיבחו את הנעשה על ידה בתחומים עליהם היא מופקדת.

 

אגף קהילה וצמיחה

לירון סימון הציגה את תחומי הליבה של האגף: צמיחה דמוגרפית, תרבות וספורט, דוברות ומידע לציבור. בשנת 2021 נקלטו בישובי המועצה כ- 40 משפחות. לירון ציינה כי בשנת 2021 ניתן דגש על ביסוס שיתוף הפעולה בין המועצה והישובים בעיקר בנושאים של צמיחה דמוגרפית, תרבות והקמת פורומים אזוריים להגברת שיתוף הפעולה בין הישובים. לירון הדגישה שהאגף מרכז מאמץ לגייס משאבים חיצוניים עבור הפעילות של האגף בעיקר בתחום התרבות. לירון ציינה שבכוונת האגף ליזום הקמת פורום קהילה אזורי בו יקחו חלק מנהלי הקהילות, רכזי התרבות ורכזי הצמיחה הדמוגרפית בישובים. יש כוונה להקים פורום של יו"ר של הישובים על מנת לתת במה בה יועלו נושאים הנוגעים לכל הישובים. לירון ציינה שמתקיימים מפגשים של "מטה מול מטה" בו מנהלי המועצה נפגשים עם מנהלי ישוב מסוים ובמפגשים אלו מחדדים את עבודת המועצה מול הישוב. חברי המליאה הודו ללירון על הפעילות של האגף ושיבחו את העשיה המבוצעת בהובלתה   .

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft