פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 1/2022 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 6/1/22 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                      -  ורד יריחו

אפי מושקטו, רונן בר אברהם                                  -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אילן בנוביץ'                                                             -  אלמוג

אלון גרטמן, חיים לוי                                               -  מצפה שלם

אריאל צלקו                                                             -  אבנת

 

חסרים:

גבי פלקסר, צחי רביב

 

נוכחים:

עו"ד  יזהר דגני ,אנה הלאלי, דנון יצחק, לירון סימון, דביר מאור, שמעיה  צל  ,דוד בלאו, .

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה
 2. אישור פרוטוקול 8/2021.
 3. אישור תברי"ם.
 4. פרוטוקול מס 02/2021  וועדת הנחות לנושא ארנונה.
 5. מינוי נציג ציבור לדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות.
 6. הצגת תכניות עבודה לשנת 2022.
 7. שונות.                                                                                        

 

 1. אינפורמציה:
 1. קורונה - אריה עדכן בנוגע לרמת התחלואה בקורונה בישובי המועצה, יש כיום 19 תושבים מאומתים (היו במגילות 25 מאומתים). נדרשת הקפדה על ההוראות לשמירת מרחק ומניעת התקהלות. אריאל צלקו הודה לאריה על היוזמה למשלוח ערכות למבודדים, אריה ציין שזו יוזמה ברוכה של מחלקת הרווחה במועצה.
 2. נסיגת ים המלח - אריה עדכן על ישיבה שהתקיימה בכנסת בנושא חידוש הזיכיון שיש לכימיקלים לישראל להפקת המינרלים מים המלח. נדונה גם הסוגיה של ירידת מפלס הים ולהשלכות שיש לכך על ישובי המועצה וכלכלת האזור. אריה ציין  שמסתמנת יוזמה של המועצות בקעת הירדן, עמק המעיינות, תמר ומגילות לפעול לחידוש ההזרמה בירדן הדרומי מתוך תקווה שזה ימתן את קצב ירידת מפלס הים.
 3. ביקור חברי כנסת ושרים - אריה עדכן כי יש כוונה לחדש את הפניות לחברי כנסת ושרים לבוא לסיור בצפון ים המלח על מנת לקדם את הנושאים שרלוונטיים לאזור ברמה הלאומית.
 4. חופי הרחצה בצפון ים המלח - אריה עדכן כי נעשתה פניה הן לשר הבינוי והשיכון, מר זאב אלקין, (הוא אחראי על מינהל מקרקעי ישראל) והן לשרת הפנים, גב' איילת שקד, על מנת לגייס אותם לצמצום הנזק שצפוי למפעילי החופים קלי"ה, בינקיני , ונווה מדבר בשל התקנות החדשות שאושרו על ידי המינהל האזרחי.
 5. ענף התמרים – אריה עדכן כי מתוכנן כנס דקלאים בבקעת הירדן. הכנס חשוב לאור הירידה שחלה ברווחיות הענף.
 6. שיפור השירות לתושב – אריה ציין כי המועצה חרטה על דגלה לשפר את השירות הניתן לתושבי המועצה על ידה בשנת 2022. כל מחלקה במועצה תמקד את תכנית העבודה שלה לשנת 2022 בנושא זה.

 

 1. אישור פרוטוקול 8/2021
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 8/2021.

 

 1. אישור תברי"ם
 1. תב"ר 266 – רכישה והצבה של יבילים באלמוג
  סכום התב"ר 3,428,571 ₪
  1,680,000 ₪ מענק משרד השיכון
  1,748,571 ₪ השתתפות אלמוג
  החלטה: תב"ר 266 מאושר פה אחד.
 2. תב"ר 352 - סקר נכסים
  הגדלת התב"ר ב- 150,000 ₪ מענק משרד הפנים
  סכום התב"ר העדכני 680,000 ₪
  החלטה: תב"ר 352 מאושר פה אחד
 3. תב"ר 374 - הקמת מבנה רב תכליתי אזורי
  סכום התב"ר 1,760,000 ₪
  1,610,000 ₪ מענק משרד השיכון
  150,000 ₪ מענק משרד הפנים
  החלטה: תב"ר 374 מאושר פה אחד
 4. תב"ר 397 - הקמת ביתן שומר בקלי"ה
  סכום התב"ר 131,440 ₪
  99,000 ₪ מענק משרד הביטחון
  32,440 ₪ השתתפות קיבוץ קלי"ה
  החלטה:  תב"ר 397 מאושר פה אחד
 5. תב"ר 438 - שיקום המרחב הציבורי במגילות
  100,000 ₪ מענק משרד הפנים
  החלטה: תב"ר 438 מאושר פה אחד
 6. תב"ר 439 - פעילות ספורט
  50,000 ₪ מענק משרד התרבות והספורט
  החלטה:תב"ר 439 מאושר פה אחד
 7. תב"ר 440 - הקמה ותפעול של מחלקת סיור קרקעות
  סכום התב"ר 1,492,667 ₪
  1,403,500 ₪ מענק משרד ההתיישבות
  89,167 ₪ העברה מעודפים בתקציב הרגיל סעיף 7900001000
  החלטה: תב"ר 440 מאושר פה אחד
 8. תב"ר 441 - פסטיבל חג גדיד
  50,000 ₪ מענק משרד החקלאות
  החלטה: תב"ר 441 מאושר פה אחד
 9. תב"ר 442 - צעדת ראשוני ים המלח
  50,000 ₪ מענק משרד החקלאות
  החלטה: תב"ר 442 מאושר פה אחד
 10. תב"ר 443 - שינויים והתאמות במוסדות חינוך
  280,000 ₪ מענק משרד החינוך
  החלטה: תב"ר 443 מאושר פה אחד
 11. תב"ר 445 - גן חדשני באבנת
  78,500 ₪ מענק משרד החינוך
  החלטה: תב"ר 445 מאושר פה אחד
 12. תב"ר 447 - רכישת רכב מח' תברואה ואיכות הסביבה
  סכום התב"ר 119,000 ₪
  17,000 ₪ העברה מעודף בתקציב הרגיל 7900001000
  102,000 ₪ העברה מהקרן למימוש רכבים 4204000000
  החלטה: תב"ר 447 מאושר פה אחד
 13. תב"ר 448 - השלמת בית הכנסת באבנת
  סכום התב"ר 387,565 ₪
  300,000 ₪ מענק המשרד לשירותי דת
  87,565 ₪ השתתפות הישוב אבנת
  החלטה: תב"ר 448 מאושר פה אחד
 14. תב"ר 449 - נהזי"ם מגילות
  50,971 ₪ מענק משרד הבריאות
  החלטה: תב"ר 449 מאושר פה אחד

 

בתברי"ם הנ"ל הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:

306 – ציוד וריהוט לחדר כושר במבנה הפיס

334 – טיפול נקודתי אבנת 2019

349 – סקייט פארק ורד יריחו

351 – סימפוני

381 – מכשירי קשר ואמצעים לחמ"ל ישובים

400 – רכש מכלול תצפית תרמית – ורד יריחו

402 – גדר ביטחון אלמוג

403 – רענון רכב ביטחון – קב"ט המועצה

430 – מחזור הלוואות

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. ועדת הנחות לנושא ארנונה – פרוטוקול 2/2021

פרוטוקול מס' 2/2021 מיום      12/12/2021   הונח בפני חברי מליאת המועצה.             

 

 1. מינוי נציג ציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית

אנו נדרשים למנות נציג ציבור נוסף לדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות.

חברי הדירקטוריון היום הם:

אריה כהן, סוזי שלו – נבחרים

חביב כץ, אנה הלאלי – עובדי מועצה

סול לביא בן שימול – נציגת הציבור

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויה של הגב' אורית הרשטיג כנציגת ציבור שניה בדירקטוריון של החברה הכלכלית. המינוי  מותנה באישור הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים עירוניים של משרד הפנים.

 

 1. הצגת תכניות עבודה לשנת 2022
 • מחלקת הנדסה
  אוריאל הציג את פעילות מחלקת ההנדסה בשנת 2021 וכן את תכנית העבודה לשנת 2022. אוריאל הדגיש את הגידול בהיקף העבודה שהיה במחלקת ההנדסה ואת המעבר לשירות דיגיטלי שיקצר את משך הטיפול בפניות למחלקת ההנדסה.
 • מחלקת חקלאות/תיירות
  חביב כץ הציג את הפעילות שהיתה במחלקת החקלאות בשנת 2021 וכן את תכנית העבודה לשנת 2022. יש כוונה לבצע בסיוע של משרד ההתיישבות פעילות לשמירה על הקרקעות ומניעת גניבות חקלאיות.
 • מחלקת ביצוע ואחזקה
  יצחק דנון הציג את הפרויקטים שבוצעו בשנת 2021 וכן את הפרויקטים המתוכננים לשנת 2022. עיקר הפעילות היא המשך ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות הישובים ומימוש הקצבות המגיעות למועצה לפיתוח.
 • מחלקת תברואה/איכות הסביבה
  יוסי לב הציג את פעילות המחלקה בשנת 2021 וכן את תכנית העבודה לשנת 2022. יוסי הדגיש שהורחבה מאוד יכולת המחזור של אשפה במועצה כתוצאה מהגדלת כמות כלי  האצירה  הכתומים והכלובים לקרטונים. יוסי הדגיש גם את הרחבת הפעילות שהתרחשה באתר התמלחות המופעל על ידי המועצה וציין כי יש כוונה להקים אתר תמלחות המסגרת התכנית להקמת שדה סולארי קרקעי.
 1. שונות
  1. הטבות מס - איציק דניאל שאל מה קורה עם החזרת הטבות המס בישובים ורד יריחו ואלמוג, הטבות שפקעו באמצע 2021. אריה השיב כי נעשית עבודה בעזרת מרכז המועצות האזוריות בכנסת במטרה להחזיר את הטבות המס שבוטלו.
  2. חומרים לישיבות - אפי מושקטו ביקש כי החומרים שמגיעים לדיון בישיבות המועצה או הועדה המקומית לתכנון ובניה ישלחו לפני הישיבה לחברי המליאה על מנת שתנתן להם האפשרות ללמוד את הנושאים המובאים לדיון.אריה השיב  כי  כך  יעשה  .

 

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft