פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 8/2021 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 2/12/21 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                      -  ורד יריחו

גבי פלקסר, אפי מושקטו, רונן בר אברהם              -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                            -  אלמוג

אלון גרטמן, חיים לוי                                               - מצפה שלם

אריאל צלקו                                                             - אבנת

 

נוכחים:

אנה הלאלי, דנון יצחק, לירון סימון, דביר מאור, דוד בלאו, רו"ח אלון מררי.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 7/2021.
 3. אישור תברי"ם.
 4. מינוי ועדות ביקורת בישובים.
 5. עדכון תקציב 2021.
 6. תקציב 2022.
 7. שונות.                                                                                        

 

 1. אינפורמציה:
  1. תרבות - אריה ציין כי התקיימה הופעה של קרן פלס במצוקי דרגות וגם מופע של שקטק במסגרת פעילות חנוכה "פסטיבל יוצא לאור".
  2. ועדת היגוי בנושא עתיד ים המלח - התקיימה ישיבה בנושא עתיד ים המלח במסגרתה מתגבשת מדיניות ארוכת טווח שאמורה להציע דרכים לעצור את המשך ירידת מפלס הים.
  3. בריאות - הווריאנט החדש של הקורונה (האומיקרון) עדיין לא הגיע למועצה. יש במגילות 6 מבודדים. בוצעו בימים האחרונים 77 בדיקות קורונה לתושבי המועצה. אריה הדגיש כי עלינו להמשיך לנהוג בזהירות כיוון שהקורונה תלווה אותנו עוד זמן רב.
  4. הטבות מס - אריה ציין כי נעשית עבודה מול גורמים בכנסת להחזיר את הטבות המס לישובים אלמוג וורד יריחו. החל מ- 1/7/21 בוטלו הטבות המס לישובים הנ"ל.
  5.  חופי רחצה - אריה ציין כי נעשתה פניה אל שר הבינוי והשיכון, מר זאב אלקין (הוא הממונה על רשות מקרקעי ישראל) על מנת שיסייע לשינוי ההחלטות של המינהל האזרחי בנוגע לתפעול חופי הרחצה בצפון ים המלח (חוף קלי"ה חוף ביאנקיני, חוף נווה מדבר). אריה ציין שיש  התקדמות במגעים בין היזם של שטח 12 והמינהל האזרחי בכל הקשור לשמאות על המגרש.
  6. ארנונת מפעלי ים המלח - אריה ציין כי נעשתה פניה למנכ"ל משרד הפנים לבחון אפשרות שגם המועצה מגילות תקבל חלק מהארנונה של מפעלי ים המלח שחולקה למספר רשויות בדרום הארץ בהתאם להמלצת וועדת הגבולות של מחוז הדרום. המועצה מגילות היא הנפגעת העיקרית מפעילות היצור של מפעלי ים המלח בשל שאיבת מי הים מהאגן הצפוני לבריכות האידוי של המפעל. הסיבה שבגינה לא נכללה מגילות בחלוקת כספי הארנונה של מפעלי ים המלח היא העובדה שאנו נמצאים מעבר לקו הירוק. אנו ממתינים להתייחסות משרד הפנים לפנייתנו.
  7. בונדס - אריה ציין כי משלחות מטעם הבונדס אמורות להגיע למועצה (הבונדס – גוף שמנפיק אג"ח בחו"ל, מגייס משאבים המופנים לפיתוח הארץ). אנו מקווים שנצליח לגרום לכך שמשאבים כספיים יופנו גם לפיתוח צפון ים המלח.
  8. תכנית אב לשטחים פתוחים - התקיימה ישיבה עם צוות התכנון. המטרה של התכנית היא להכריע בסוגיות קרקעיות הנוגעות לשטחי שמורות טבע חקלאיות, תיירות וכד'. יש פוטנציאל של כ- 30,000 דונם שניתן לייעד אותם לחקלאות.
  9.  המינהל האזרחי
   אתר הטבילה - מתוכנן דיון במינהל האזרחי בנושא פיתוח אתר הטבילה. המינהל האזרחי חזר בו מההבנות שהיו בנוגע לתפעול החלקים המסחריים באתר.
   מגרשים באבנת - המינהל האזרחי דורש ששיווק המגרשים יעשה במכרז. הועברה פניה למנכ"ל משרד השיכון בנושא. אריה ציין כי המועצה עומדת על כך ששיווק המגרשים יעשה ע"י ועדת הקליטה של הישוב והמועצה כפי שזה נעשה בכל ישובי המועצה.
  10. משרד הביטחון - אריה ציין כי יש חילופי גברי בתפקיד עוזר שר הביטחון להתיישבות. אבי אלימלך מחליף את אבי רועה בתפקיד. 
  11. חינוך - אריה ציין כי מתנהלים מגעים מול משרד החינוך בנוגע להתחשבנות עם המשרד על הסעות התלמידים והמורים. יש פער גדול בין העלות של ההסעות והשתתפות משרד החינוך בעלות ההסעות. המועצה מסיעה על פי מה שהיא חייבת ואינה משופה על ידי משרד החינוך בהתאם, הפער הינו קרוב ל- 1.5 מליון ש"ח. אריה הדגיש כי המועצה מבצעת הסעות תלמידים בתאם למסלולים המאושרים על ידי משרד החינוך ולתלמידים זכאי הסעה בלבד. הסתיימה פעילות "בית הספר של החגים" (חנוכה). 110 תלמידים לקחו חלק בפעילות בבית הספר. קיימנו את יום המורה. אריה ציין כי יש בישובי המועצה פעילות של תנועות הנוער (הנוער העובד והלומד, צופים, בני עקיבא).
 2. אישור פרוטוקול 7/2021
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 7/2021.
 3. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 437 - שדרוג ועדכון ציוד תקשוב בבית הספר
   סכום התב"ר 80,00 ₪
   75,200 השתתפות משרד החינוך
   4,800 ₪ העברה מקרן עודפים בתקציב הרגיל
   החלטה: תב"ר 437 מאושר פה אחד.
 4. מינוי ועדות ביקורת בישובים

בהתאם לסעיף 110א' לצו המועצות האזוריות על מליאת המועצה למנות ועדות ביקורת לוועדים המקומיים הפועלים בישובי המועצה. על ועדת הביקורת לבדוק האם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, לבדוק את חשבונות הועד המקומי ולוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן לבדוק האם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של החברים הבאים כחברי ועדת ביקורת:

בישוב קלי"ה – רותי חן, אביעד רידי, יפית נעימי, אריה כהן.

בישוב בית הערבה – גיא פיק הדיה, מרק רוזנברג, שרון אשכנזי.

בישוב אלמוג – רמי אבישר, יעל סינמון, מאיה היימן

אריה הדגיש  כי  יש  חובה  למנות  וועדת ביקורת  בכל  אחד  מישובי המועצה   לרבות ישוב המנוהל  על ידי וועד  ממונה .

 1. עדכון תקציב 2021

אנה הציגה את עדכון התקציב הרגיל ועדכון התקציב המותנה לשנת 2021 בסך של 37,527 אלש"ח זאת בהתאם לביצועים התקציב, המגמות השונות התוצאות הכספיות לתקופת הביניים. כמו כן סקרה אנה בפני חברי המועצה והמשתתפים את המגמות המשפיעות על התקציב בהכנסות ובהוצאות כולל מחזור ההלוואות, שהגדילו משמעותית את התקציב.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון התקציב לשנת 2021 בסך של 36,200 אלש"ח, וכן את התקציב המותנה בסך 1,327  אלש"ח. סה"כ התקציב לשנת 2021 כולל המותנה  37,527 אלש"ח.

רונן ציין כי הצגת נתוני התקציב ע"י אנה מהווה שינוי מרענן שמנגיש בצורה טובה את הנתונים ומקל על הבנתם. אריה ציין כי נעשתה עבודה מאוד מאומצת על ידי אנה, שעשתה סדר בסעיפי התקציב באופן שמקל מאוד על הבנת הנתונים. אריה הדגיש כי המועצה פועלת באופן כזה שתהיה למועצה תכנית עבודה מקושרת תקציב באופן מלא.

 1. הצעת תקציב המועצה לשנת העבודה 2022

אנה הציגה את הצעת תקציב המועצה לשנת העבודה  2022 בפני  חברי המליאה והנהלת המועצה. בנוסף ניתנה סקירה על ידי אנה בהיבטים הכלכליים מוניציפליים המשפיעים על תקציב המועצה ועבודתה. הסקירה ניתנה בראייה של מגמות התפתחות התקציב בחמש השנים אחרונות תוך התייחסות לחילופי השלטון בהביטי אישור תקציב המדינה- חוק ההסדרים, מצב אי ודעות של השלכות תקציביות של אישור תקציב המדינה על הרשויות המקומיות, השפעת הקורונה על תקציבי הממשלה ותקציבי הרשויות המקומיות וכן הפעולות השונות המתבצעות במועצה בהובלת הנהלת המועצה לייעול והקטנת הוצאות מחד והגדלת הכנסות עצמיות מאידך לרבות סקר נכסים, מיצוי תקציבי ממשלה, תקצוב תשתיות טכנולוגיות להנגשת השירות וכד'. בנוסף עדכנה אנה על המשמעויות התקציביות בכל הקשור לביטול התמיכות במועצה על ידי משרד הפנים, שהיו זה שנים רבות בקטגוריית התיישבות צעירה.

התקציב המוצע לשנת 2022 הינו בסך של 33,220 אלש"ח מתוכן 29,000 אלש"ח בתקציב הרגיל ו 4,220  אלש"ח בתקציב המותנה. התקציב המוצע כולל אף בתוכו את הסל המוניציפלי לשנת 2022 בסך של 1,370 אלש"ח בתקציב הרגיל ו 140 אלש"ח בתקציב המותנה.

בנוסף הוצגו לאישור מליאת המועצה תקני כח אדם בהיקף של 36.12 משרות לשנת 2022.

ראש המועצה וחברי המליאה הודו לאנה על עבודתה הרבה  בבניית התקציב, הצגת החומר באופן מסודר ושקוף.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התקציב המוצע לשנת 2022 בסך של 33,220 אלש"ח מתוכן 29,000 אלש"ח בתקציב הרגיל ו 4,220 אלש"ח בתקציב המותנה.

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסל המוניציפלי לשנת 2022 בסך של 1,370 אלש"ח בתקציב הרגיל ו 140 אלש"ח בתקציב המותנה.

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקני כח אדם בהיקף של 36.12 משרות לשנת 2022.

 1. שונות
  1. פרחית שאלה איזו אחריות יש לחברי המליאה כאשר אין מינוי של ועדת ביקורת פעילה בישוב. אריה השיב שהסוגיה תועבר לבחינה של היועץ המשפטי של המועצה. פרחית שאלה האם יש חובה למנות ועדת ביקורת בישוב בו פועל ועד ממונה. אריה השיב שגם בישוב בו יש ועד ממונה צריכה להיות ועדת ביקורת.
  2. אריה הדגיש בדיון על תקציב המועצה לשנים 2021 ו- 2022 כי על המועצה למקד את פעילותה בשיפור השירות לתושב, הן בהגדרת הסל המוניציפלי הניתן לישובים והן במתן מענה לצרכים "שעולים מהשטח" בפרק זמן סביר.
  3. גבי פלקסר ביקש לבדוק את  היחס שיש בין מצבת העובדים של המועצה למספר התושבים במועצה וכן האם המגמה של גידול בצבת כח האדם המסתמנת בשנים האחרונות היא סבירה. אנה תבדוק ותשיב לגבי.
  4. צחי רביב ביקש שסוגיית כח האדם של המועצה תעשה באופן שתלקח בחשבון גם מצבת כח האדם של גופי הסמך של המועצה (חכ"ל וכד').
  5. הגיל השלישי – אילן בנוביץ' ביקש שתוצג במליאה תכנית למתן מענה לצרכים של הוותיקים במועצה. אריה השיב כי יעל סבג תציג בפני המליאה את תכנית העבודה לגיל השלישי באחת המליאות הקרובות.

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft