פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 6/2021 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 22/8/21 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                     -  ורד יריחו

רונן בר אברהם, גבי פלקסר, אפי מושקטו             -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

צחי רביב                                                                 -  אלמוג

חיים לוי                                                                   - מצפה שלם

 

חסרים:

אילן בנוביץ', אלון גרטמן

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, רו"ח אלון מררי, דנון יצחק, שמעיה צל (משקיף - קדם  ערבה), אריאל צלקו, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 5/2021.
 3. אישור תברי"ם.
 4. מינוי נציגי ציבור לועדות בחינה במכרזי כח-אדם.
 5. מינוי חברים לועדת מכרזים.
 6. מינוי אנה הלאלי כחברת דירקטוריון בחברה לפיתוח אתר הטבילה.
 7. מינוי ממונה על מעמד האישה.
 8. אישור הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/21
 9. חוק עזר מבנה ציבור – דיון ראשון.
 10. עדכון שכר לגזברית  המועצה  85% משכר בכירים.
 11. שונות.                                                                                        

 

 1. אינפורמציה:
  1. חילופי גברי במליאה – אריה ברך את אלון גרטמן לרגל מינויו ע"י משרד הפנים כחבר מליאת המועצה (נציג מצפה שלם) וגם את אריאל צלקו שנבחר ע"י הישוב אבנת כנציג הישוב במליאה. על אריאל צלקו להגיש שאלון למועצה על מנת לאשר את מינויו ע"י משרד הפנים. אריה הודה למרקו בוזגלו ולעמית וייס על פעילותם כחברי מליאה.
  2. תחלואה/קורונה - אריה ציין שבתקופה האחרונה יש עובדי מועצה שמעדרים מהעבודה מפאת מחלה (שלהם או של ילדיהם). המועצה עושה מאמצים לצמצם את הפגיעה בתפקוד המועצה עקב מחלת העובדים. לאחרונה היו בישובי המועצה כ- 25 חולים מאומתים לקורונה. יש אחוזי התחסנות גבוהים בקרב תושבי המועצה. יש כוונה להחיל את התו הירוק על בתי הספר. אריה הדגיש שכרגע אין לנו סמכות למנוע מעובדים לא מחוסנים להתייצב לעבודה. מתוכננות בדיקות סירולוגיות בורד יריחו ובאבנת במסגרת "מגן חינוך" ביום חמישי הקרוב. מתוכננות בדיקות מהירות ב- 31/8/21 לתלמידי מגילות לגילאים 3 עד 12.
  3. כפר הסטודנטים – התקיימה פגישת סיכום עם מנהלי כפר הסטודנטים. יש כוונה להדק את הקשר עם כפר הסטודנטים על מנת לרתום אותם טוב יותר לפעילות הנוער בישובי המועצה.
  4. תקציב המדינה – אריה ציין כי תקציב המדינה לשנים 2021, 2022 אושר בממשלה. אנו מצפים לאישור התקציב גם בכנסת. בחוק ההסדרים יש סעיפים שמשמעותם פגיעה בחקלאי ישראל.
  5. תכנית חומש – בכוונת המועצה לגזור תכנית עבודה ל-5 שנים מתוך תכנית האב הכוללנית. אריה ציין כי יש כוונה לטפל גם בתכולת הסל המוניציפלי אותו מעמידה המועצה לישוביה.
  6. החלטת ממשלה בקעת הירדן, מעלה אפרים, מגילות - נעשית עבודה ביוזמת החטיבה להתישבות להעביר החלטת ממשלה שתכליתה חיזוק ההתישבות בבקעת הירדן, מעלה אפרים ומגילות. גבי שאל האם "בהצעת המחליטים" ינתן ביטוי  למתן עדיפות לתושבי צפון ים המלח והבקעה בכל הקשור להקצאת קרקעות. גבי העיר שרצוי לתת ביטוי בהחלטת הממשלה גם לסיכונים המדיניים שיש באזור.
  7. כנס מגדלי תמרים - התקיים כנס של תמרנים במועצה, יש קשיים כלכליים בענף. היו נטיעות רבות ושטחים חדשים נכנסו לניבה. יש קשיים בשיווק התמרים בחו"ל עקב סגירת השווקים הפתוחים   בחו"ל  בגלל מגפת הקורונה.
  8. קק"ל - אושרה לנו הכשרת שטחים (כ- 1,000 דונם) לחקלאות. חלק מהשטחים שיוכשרו מיועדים לחקלאי ורד יריחו שהובטחה להם נחלה והם טרם קיבלו את הקרקע במסגרת הנחלה.
  9. סולארי קרקעי - חברת אבטיפוס זכתה במכרז להכנת תב"ע לפרויקט הסולארי הקרקעי. החברה תוזמן לחתימת חוזה.
  10. נתיבי ישראל - התקיימה פגישה עם מנהל המחוז של חברת נתיבי ישראל. יש פרויקטים בביצוע (רמזור בצומת אלמוג, תכנון מעגל תנועה בצומת הלידו, ביצוע מעגל תנועה בצומת אבנת ועוד).
  11. פגישה אצל שר הרווחה, מר מאיר כהן - אריה עדכן על פגישת עבודה שהתקיימה אצל שר הרווחה, מר מאיר כהן. הפגישה היתה בהשתתפות אנה ויעל. השר הבטיח שהתקן הזמני של עו"ס מרחבי יהפוך לקבוע, וכן שיועמק הסיוע אותו נותן המשרד  למועצה.

 

 1. אישור פרוטוקול 5/2021
  הלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 5/2021.
 2. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 425 - שיקום גדר בטחון מצפה שלם
   50,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 425 מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 426 - תכנון שדרוג מט"ש ורד יריחו
   147,340 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   החלטה: תב"ר 426 מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 427 - הקמת מבנה נוער אזורי
   884,040 ₪
   618,828 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   265,212 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 427 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 428 - הקמת מבנה למשחקיה באלמוג
   354,260 ₪
   216,099 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   134,852 ₪ העברה מתב"ר 357
   3,309 ₪ העברה מהתקציב הרגיל סעיף תקציבי 1766200781
   החלטה: תב"ר 428 מאושר פה אחד
  5. תב"ר 429 - התאמות ושינויים במבני המועצה
   200,000 ₪ - העברה מהקרן מעודפים משנים קודמות
   החלטה: תב"ר 429 מאושר פה אחד

סגירת תברי"ם

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לפעול לסגירתם:

185 – חברה וקליטה

307 – טיפול בלישמניה

328 – רענון רכב בטחון ורד יריחו

362 – האמן בקהילה

405 – סדנאות למשפחה

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. מינוי נציגי ציבור לועדות בחינה במכרזי כח אדם

בהתאם להנחיות משרד הפנים עלינו למנות נציגי ציבור לועדות הבחינה במכרזי כח אדם. בכל ישיבה ישתתף נציג ציבור אחד.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של התושבים הבאים כנציגי ציבור בועדות בחינה לכח אדם:

עטרה סודרי – מאבנת

הדר ארבוב – מקלי"ה

אלכסי ברודש – ממצפה שלם

בני רחמים – מורד יריחו

עדנה כהן – מאלמוג

 1. מינוי חברים לועדת מכרזים

נדרש למנות חברים לועדת המכרזים של המועצה, זאת לאור התפטרותם של עמית וייס ופרחית אלדן מהוועדה .

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של גבי פלקסר כחבר בועדת המכרזים של המועצה. אפי מושקטו ימשיך לכהן כיו"ר הועדה.

 1. מינוי אנה הלאלי כחברת דירקטוריון בחברה לפיתוח אתר הטבילה

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויה של אנה הלאלי כחברת דירקטוריון בחברה לפיתוח אתר הטבילה.

 1. מינוי יועצת ראש הרשות למעמד האישה

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויה של הגב' לירון סימון כממונה על מעמד האישה במועצה שכרה של לירון  יעודכן   ל-  62.5%  משכר  בכירים  בהתאם  להנחיות  מישרד הפנים  .

 1. אישור הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/21

הדו"ח החצי שנתי ל- 30/6/21 הוצג לחברי המליאה ע"י רו"ח אלון מררי.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח החצי שנתי ל- 30/6/21.

 1. חוק עזר מבני ציבור

אנה הציגה את הצורך בהתקנת חוק עזר מבני ציבור. בהתאם לנהלי משרד הפנים ולנהוג ברשויות המקומיות ביהודה ושומרון, ובהתאם לדרישת מרבית משרדי הממשלה השונים להעמדת השתתפות יישוב / מועצה בפרויקטים להקמת מבני ציבור על המועצה לאשר חיקוק של חוק עזר מבני ציבור.

עו"ד יזהר דגני ציין שאמנם אין חובה על המועצה לחוקק את חוק עזר מבני ציבור אולם בלי חוק העזר לא יהיה למועצה מהיכן להעמיד ההשתתפויות הנדרשות. גבי פלקסר העיר שאם אין חובה להתקין חוק עזר כזה אז עדיף שלא יותקן, כי אגרת מבני ציבור תהווה נטל כבד על משתכנים שגם כך מתקשים לעמוד בנטל העלויות של הקמת ביתם. אפי מושקטו ביקש שיוצגו מספר מודלים של אופן גביית אגרת מבני הציבור ,וכן מספר חלופות של הקונספט של חוק העזר. חיים לוי העיר שצריך לעצור את תהליך החקיקה. רונן ביקש לבחון על מי משיתים את האגרה, האם על התושבים החדשים בלבד, סוכם כי טרם קידום החוק מול משרד הפנים- יובא החוק בשנית לאישור מליאת המועצה.

 1. עדכון שכר לאנה הלאלי, גזברית המועצה

אנה יצאה מהישיבה לפני הדיון בנושא. בלאו הציג את הצורך לעדכן את שכרה של אנה ל- 85% משכר בכירים, זאת בהתאם לטבלאות של משרד הפנים. אנה מועסקת כיום ב- 75% משכר בכירים. אנה השתתפה בקורס גזברים ועמדה בכל התחייבויות הקורס.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון שכרה של גזברית המועצה אנה הלאלי ל- 85% משכר בכירים החל מ- 1/8/21.

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft