פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 7/2021 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 4/11/21 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                      -  ורד יריחו

גבי פלקסר, אפי מושקטו                                         -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

צחי רביב                                                                  -  אלמוג

אלון גרטמן                                                               - מצפה שלם

אריאל צלקו                                                             - אבנת

 

חסרים:

רונן בר אברהם, חיים לוי, אילן בנוביץ'

 

נוכחים:

אנה הלאלי, דנון יצחק, שמעיה צל (משקיף - קדם  ערבה), דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 6/2021.
 3. אישור תברי"ם.
 4. חילופי גברי בועדת המכרזים של המועצה.
 5. אימוץ מכרז החטיבה להתישבות להקמת מבנה נוער בקלי"ה.
 6. מינוי ממונה על מניעת הטרדה מינית.
 7. שונות.                                                                                        

 

 1. אינפורמציה:
  1. מליאת המועצה - אריה ברך את אלון גרטמן ממצפה שלם על הצטרפותו למליאת המועצה. אלון החליף את מרקו בוזגלו שהודיע על הפסקת חברותו במליאה.
  2. תקציב המדינה - אריה עדכן כי בעקבות אישור תקציב המדינה לשנים 2021, 2022 צפויה לנו עבודה רבה בהגשת קולות קוראים שככל הנראה יפורסמו על ידי משרדי הממשלה.
  3. תקציב 2021 - אריה ציין כי בתאריך 2/12/21 מתוכננת ישיבת מליאה בה יובא לדיון ואישור עדכון תקציב 2021  ותקציב  לשנת  2022.
  4. תכנון שדה סולארי - אריה עדכן כי נחתם הסכם עם חברת אבטיפוס להכנת תב"ע למתחם סולארי קרקעי. המתחם מתוכנן צפונית לבריכות המלח.
  5. חופי רחצה - אריה עדכן כי המנהל האזרחי העביר למועצה טיוטה של תקנות לתפעול חופי הרחצה בצפון ים המלח. יש כוונה להגביל את דמי הכניסה הנגבים מהבאים לחופים. יש כוונה להסדיר את המעמד הקרקעי של החופים. המועצה יחד עם המועצה האזורית מטה בנימין לה שייך חוף נווה מדבר ויחד עם בעלי החופים ,מתאמים עמדות מול המנהל האזרחי על מנת למזער ככל שניתן את הפגיעה הכלכלית הצפויה בשל פעולות ההסדרה בהן נקט המנהל האזרחי.
  6. קמ"ט אפוטרופוס - המנהל האזרחי מינה אחראי חקלאות שאמור לעסוק בהסדרת חוזים על הקרקעות המעובדות על ידי חקלאי המועצה. צפויה הסדרה גם של המגרשים המיועדים למגורים.
  7. ורד יריחו - מועצת תכנון עליונה במנהל האזרחי אישרה להפקדה תכנית הרחבה של הישוב ורד יריחו. מדובר בשכונה נוספת של כ- 45 מגרשים.
  8. קדם ערבה - יש התקדמות עם נושא רישום הקרקע בבעלות המדינה על השטח עליו מיועד לקום הישוב.
  9. סיבים אופטיים - אריה עדכן כי בכוונת המועצה לשכור שירותיו של יועץ שיסייע לקדם הנחת סיבים אופטיים (באלמוג ובמצפה שלם יש). תשתית הסיבים האופטיים תשפר באופן משמעותי את מהירות הגלישה באינטרנט ותאפשר ליותר תושבים לעבוד מהבית.  
  10. אתר הטבילה - אריה עדכן שהתקיימו ישיבות במשרד ראש הממשלה יחד עם נציגי המנהל האזרחי לנוכחות של המועצות בתוך האתר. המנהל האזרחי מעדיף את קמ"ט שמורות הטבע כמפעיל האתר הן בתחום הדתי טקסי והן בתחום המסחרי.
  11. תכנית אב כוללנית - יש התקדמות עם הכנת תכנית האב הכוללנית למועצה. יש כוונה לגזור מתוך התכנית הגדולה "פרוסה" ל- 5 השנים הקרובות על מנת שניתן יהיה להתחיל במימוש התכנית.
  12. חילופי גברי במשטרת מעלה האדומים - מפקד תחנת המשטרה בתחנת מעלה אדומים התחלף. שמו של מפקד התחנה החדש יפתח אור.
  13. תרבות - ארועי חג הגדיד התקיימו הארועים עברו בשלום. בחנוכה מתוכנן ארוע פסטיבל יוצא לאור. מתוכננת תחרות שחמט במועצה, התחרות מאורגנת על ידי אלון רביבו מורד יריחו.
  14. הקרן הקיימת לישראל - קק"ל הכניסו לתכניות העבודה שלהם הכשרות קרקע לחקלאות במגילות וגם ביצוע דרכים בטחוניות בקדם ערבה.

 

 1. אישור פרוטוקול 6/2021
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 6/2021.
 2. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 259 - מט"ש אלמוג
   הגדלת התב"ר ב- 149,061 ₪ הלוואת ביוב בנק מרכנתיל
   סכום התב"ר העדכני 4,622,298 ₪
   החלטה: תב"ר 259 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 270 - תשתיות ציבוריות 14 יח' מצפה שלם
   הגדלת התב"ר ב- 1,080,000 ₪ מענק משרד השיכון
   סכום התב"ר המעודכן 1,947,000 ₪
   החלטה: תב"ר 270 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 411 - תכנון אסטרטגי מגילות
   הגדלת התב"ר בסך 8,500 ₪ הגדלה מקרנות הרשות
   סכום התב"ר העדכני 58,500 ₪
   החלטה: תב"ר 411 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 431 - הכנת תב"ע מרכז המועצה
   1,500,000 ₪ מענק משרד השיכון
   החלטה: תב"ר 431  מאושר פה אחד
  5. תב"ר 432 - הנגשה פיזית פרטנית גן אלמוג
   20,592 ₪ - מענק משרד החינוך
   החלטה: תב"ר 432 מאושר פה אחד
  6. תב"ר 433 - בטיחות בדרכים
   סכום התב"ר 14,300 ₪
   10,000 ₪ מענק משרד התחבורה
   4,300 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 433 מאושר פה אחד
  7. תב"ר 434 - שיקום תאורת ביטחון בקדם ערבה
   50,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 434 מאושר פה אחד
  8. תב"ר 435 - אירועי תרבות עירוניים
   סכום התב"ר 90,264
   61,840 ₪ מענק משרד התרבות
   28,424 ₪ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
   החלטה: תב"ר 435 מאושר פה אחד
  9. תב"ר 436 - רפורמה ברישוי עסקים
   127,814 ₪ מענק משרד הפנים
   החלטה: תב"ר 436 מאושר פה אחד

סגירת תברי"ם

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לפעול לסגירתם:

192 – תחנת הסעה באבנת

300 – השתלמות צמיחה דמוגרפית

301 – חינוך סביבתי

307 – טיפול בלישמניה

322 – תכנית 360 2019

323 – מניעת אלימות וסמים 2019

348 – הנגשת קולנוע ישראלי

358 – פסטיבל יוצא לאור 2019

359-   תכניות הפעלה לנוער וצעירים

405 – סדנאות למשפחה

407 – שיפוצים ועבודות התאמה בבית ספר מגילות

413 – רכש גנרטור תאורה – אבנת

424 – החלפת רכבי המועצה

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 1. חילופי גברי בוועדת המכרזים

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של איציק דניאל כחבר בועדת המכרזים של המועצה.

 1. אימוץ מכרז החטיבה להתישבות להקמת מבנה נוער בקלי"ה

החטיבה להתישבות תקצבה את המועצה במסגרת קול קורא 13276 להקמת מבנה נוער אזורי בקלי"ה.

במסגרת הבדיקות שהמועצה ביצעה היא מצאנה כי החטיבה להתיישבות הקימה מבנה דומה ביישוב יפית שבבקעת הירדן (סמוך באופן יחסי לקלייה- מגילות) במסגרת הסכם מסגרת עם קבלן חב' אחים סלטי הנדסה בע"מ. עלות הקמת המבנה ביפית הסתכמה ב- 701,000 ₪  (ללא עלויות פיתוח).

על מנת לבחון ביצוע מבנה זהה כמו ביישוב יפית העונה על צרכי המועצה (איכות טובה, תכנון טוב עבור המועצה ומחיר הוגן) בוצע בדיקה ראשונית על ידי גורמי המקצוע במועצה לרבות מהנדס המועצה ונמצא כי אם תידרש המועצה להשקיע בתכנון וכן לאתר קבלן באמצעות מכרז פומבי העלות הצפויה תהיה רבה מאוד באופן יחסי ותחרוג בהרבה מהתכנון התקציבי המקורי של הפרויקט בסך של כ 900,000 ₪ ובטוח מעל העלות כמפורט לגבי יישוב יפית.

בכוונת המועצה להתקשר עם בחוזה עם קבלן "חב' אחים סלטי הנדסה בע"מ, להקמת מבנה נוער אזורי בהתבסס על תוצאות המכרז של חטיבה להתיישבות במסגרת הבקשה למתן פטור ממכרז  על פי סעיף 95 סעיף קטן ט' ל תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), תשל"ט-1979 וזאת בהתאם נהלים ובכפוף לאישור משרד הפנים

הסוגיה נדונה בועדת המכרזים של המועצה וזו המליצה על המהלך.

חוות דעתו של היועץ המשפטי של המועצה, המונחת בפני מליאת המועצה קובעת כי על בסיס סעיף 95 ג' לצו הנ"ל המועצה רשאית על פי דין להתקשר על פי המכרז שהוציאה החטיבה עם הקבלן הזוכה כפוף לקבלת אישור הממונה על הישובים ביו"ש" 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את לאמץ את תוצאות המכרז אותו עשתה החטיבה להתיישבות להקמת מבנה נוער ומאשרת להתקשר עם הקבלן שזכה במכרז של החטיבה, חב' האחים סלטי הנדסה בע"מ באותם התנאים ,להקמת מבנה הנוער אזורי, כל זה בכפוף לאישור משרד הפנים לאימוץ המכרז.

 1. מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויה של גב' סימה אילוז כממונה על מניעת הטרדה מינית.

 1. שונות
  1. אפי מושקטו העיר כי בדיון בו יובא תקציב 2022 לאישור וגם בדיון לאישור עדכון תקציב 2021 ראוי שהנתונים יובאו לעיון חברי המליאה מספיק זמן לפי מועד הדיון. בנוסף אפי ביקש שבמסגרת הדיון בתקציב 2022 יובא לדיון גם הסל המוניציפלי של ישובי המועצה לשנת 2022.
  2. בדיון על אימוץ מכרז החטיבה להתישבות להקמת מועדון נוער אזורי בקלי"ה אפי ביקש כי השימוש באימוץ מכרז של אחרים יעשה בשיקול דעת ובמשורה על מנת לאפשר לקבלנים המקומיים שלנו להשתתף במכרזי המועצה.

בברכה, 
אריה כהן

ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft