פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 2/2024 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות ים המלח שהתקיימה ב- 27/3/24

משתתפים:

אריה כהן -  ראש המועצה

אדריאן ברסקה  -  אלמוג

חזי  שטיין, אפי מושקטו, יוסי צופי -  קליה

אלירן מתתיהו, מתן קדוש -  ורד יריחו

יניב יוסף, ישראל רוזנפלד-  בית הערבה

חיים לוי, אלון גרטמן -  מצפה שלם

 

נעדרו:

גיל שחר, איתי פריד

 

נוכחים:

דגנית פוקס, אנה הלאלי, עו"ד יזהר דגני, חביב כץ, אוריאל אהרונוב, יצחק דנון, רוחמה זקן, לירון סימון, טלי מוסקל, יוסי לב.

 

סדר היום:

 1. היכרות בין חברי המליאה.
 2. הצהרת אמונים של חברי המליאה.
 3. היכרות עם בעלי התפקידים: מנכ"לית, גזברית, יועמ"ש.
 4. תכנית אב למועצה.
 5. חלוקה לועדות.
 6. אישור תב"רים/סגירת תב"רים.
 7. שונות.

 

 1. היכרות בין חברי המליאה – הצגה והכרות של חברי המליאה ושל עובדי המועצה.
 2. הצהרת אמונים של חברי המליאה - חברי המליאה חתמו על הצהרת אמונים "למלא תפקידם תוך שמירת אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותם במועצה".
 3. היכרות עם בעלי התפקידים - הצגת המבנה הארגוני של המועצה.

              מנכ"לית – הגדרת התפקיד והצגת תחומי אחריות.

              גזברית המועצה – הגדרת התפקיד והצגת תחומי האחריות.

              יועץ משפטי- הצגת סמכויות ראש המועצה, הגדרת אחריות וחובות חברי המליאה, הצגת סמכויות 

              המועצה, והגדרת ניגוד עניינים לחברי המליאה.

 1. תכנית אב למועצה - הצגת תכנית האב למועצה עד שנת 2048 בתחומים השונים, לדוגמא: צמיחה דמוגרפית - מספר תושבים נמוך משפיע בצורה ישירה על תקציבים ותמיכות כמו תקציבי פיתוח, מתנ"ס וכו', ביטחון - התגייסות, למידה ומענה על הצרכים בעקבות ה- 7 לאוקטובר, בנוסף הזמנה להכשרת נהגי אמבולנס לתושבי המועצה.
 2. חלוקה לועדות:

 

 • ועדת הנחות לארנונה
  יו"ר – אלון גרטמן
  חברים – מתן קדוש, אפי מושקטו
  יועץ משפטי – עו"ד אביתר רובינשטיין
  עו"ס  - יעל סבג
  גזבר – אנה הלאלי
 • ועדת ערר לארנונה
  יו"ר – הילה ברקי
  חברים – עדנה כהן, ענבל גבאי
 • ועדת מכרזים
  יו"ר – אפי מושקטו
  חברים – אלירן מתתיהו, ישראל רוזנפלד
 • ועדה לענייני ביקורת
  יו"ר – חיים לוי
  חברים – מתן קדוש, יוסי צופי
 • ועדת מל"ח
  יו"ר – אריה כהן
  רכז ועדה – דרור סיני
  חברים – מנהלים במועצה
 • ועדה מקומית לתכנון ובניה
  יו"ר – אריה כהן
  חברים: כל חברי המליאה
 • ועדת איכות הסביבה
  יו"ר – אריה כהן
  רכז הועדה – יוסי לב
  חברים – גיל שחר, אלון גרטמן
 • ועדת חינוך
  יו"ר – אריה כהן
  חברים – איתי פריד, אדריאן ברסקה, יניב יוסף, ישראל רוזנפלד
 • ועדה חקלאית
  יו"ר - חביב כץ
  חברים – אדריאן ברסקה, יוסי צופי
 • מאבק בנגע הסמים
  חברי ועדת חינוך
 • ועדה לתכנון ובניה
  חברים – כל חברי המליאה

בנוסף:

יוסי לב - נציג המועצה באיגוד ערים לאיכות הסביבה.

חזי שטיין נציג המליאה בחברה הכלכלית לפיתוח מגילות.

אריה כהן נציג המועצה באשכול רשויות יו"ש.

אפי מושקטו סגן ראש המועצה.

החלטה: אושר פה אחד

 1. אישור תב"רים

ניתן הסבר על מהות התקציבים בלתי רגילים, מקורות המימון ותהליכי האישור הפתיחה וסגירה של התב"רים.

*כל הסעיפים אושרו עפ"י החלטת מועצה מס' 2/24

- מספר תב"ר 512- רכש גרור כיבוי אש למצפה שלם, בסכום של 40,000, מימון ע"י משה"ב,  סכום עפ"י גורם מממן- 40,000.

-מספר תב"ר 513- רכש טרקטורון כיבוי אש מועצה, בסכום של 200,000, מימון ע"י משרד הביטחון בסכום של 200,000.          

- מספר תב"ר 514- רכש ריענון רכב קב"ט מועצה, בסכום של 300,000, , מימון ע"י משרד הביטחון בסכום של 120,000+ עודף לראשית השנה- 7900001000- 180,000.

- מספר תב"ר 515- אספקת שירותי רשת תקשורת במקלטים ציבוריים, בסכום של 54,720, מימון ע"י משרד התקשורת 1001711480, בסכום של 54,720.

- מספר תב"ר 516- רכש רענון רכב בטחון בישוב קליה, בסכום של 300,000, מימון ע"י משרד הביטחון בסכום של 150,000+ השתתפות בעלים קליה 150,000.

- מספר תב"ר 517- רענון רכב ביטחון בישוב מצפה שלם, בסכום של 300,000, מימון ע"י משרד הביטחון בסכום של 150,000+ השתתפות בעלים מצפה שלם 150,000.

- מספר תב"ר 518- רענון רכב ביטחון בישוב ורד יריחו, בסכום של 300,000, מימון ע"י משרד הביטחון בסכום של 150,000+ השתתפות בעלים ורד יריחו 150,000.

- מספר תב"ר 519- רענון רכב ביטחון בישוב בית הערבה, בסכום של 300,000, מימון ע"י משרד הביטחון בסכום של 150,000+ השתתפות בעלים בית הערבה 150,000.

לעניין תב"ר 514 – ריענון רכב ביטחון

הוצג בפני חברי המליאה כי נעשה מאמץ להגדיל את מקור המימון של משרד הביטחון ל- 150,000 ₪. במידה ותתקבל התחייבות על סך  של 150,000 ₪ , תתעדכן השתתפות המועצה ל- 150,000 ₪ בהתאמה,  ללא צורך באישור חוזר של המליאה.

 

החלטה: אושר פה אחד

תב"רים לסגירה:

מס' תב"ר 263-  תכנון תיירותי, תקציב 664,000, הכנסה- 664,000, הוצאה- 664,000

מס' תב"ר 378- מרחבי הכלה, תקציב 70,000, הכנסה- 69,986,  הוצאה- 69,997, יתרה תקציבית- 11

מס' תב"ר 458- שיקום תאורת ביטחון מצפה שלם, תקציב 147,000, הכנסה- 147,000, הוצאה- 147,000

מס' תב"ר 474- רכש ציוד משלים לערכת חפ"ק/ תאורה תקציב 60,000, הכנסה- 59,957, הוצאה- 59,946, יתרה 11

 

החלטה: אושר פה אחד

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                   

אריה כהן

ראש המועצה

                                                                                                                             

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft