פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מליאה 1/2024 מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח שהתקיימה בתאריך 1/2/2024

פרוטוקול מליאה 1/2024

מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח  שהתקיימה בתאריך 1/2/2024

 

משתתפים:

אריה כהן                                                                  ראש המועצה

            אלון גרטמן                                                               מצפה שלם

            סוזי שלו                                                                    בית הערבה

צחי רביב                                                                   אלמוג

אריאל צלקו                                                              אבנת

אפי מושקטו                                                              קלי"ה

חזי שטיין                                                                  קלי"ה

           גבי פלקסר                                                                 קלי"ה

 

נעדרו:

            אילן בנוביץ                                                                אלמוג

            חיים לוי                                                                   מצפה שלם

פרחית אלדן                                                              ורד יריחו

 

נוכחים:

דגנית פוקס, יוסי לב,  דנון יצחק,  אנה הלאלי, אלון מררי רו"ח המועצה , עו"ד יזהר דגני-יועמ"ש

 

 

סדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול מליאה 13/2023
 2. עדכונים  
 3. הדו"ח הכספי המבוקר ל 31/12/2022
 4. הדו"ח המפורט לשנת 2022
 5. אישור וסגירת  תב"רים

 

 

 

 1. הוספת נושא לסדר היום:
 • משתתפים בצער המשפחה מאבנת, על מות האב כתוצאה מתאונה עם גמל במרחב מגילות. נבקש להעלות לסדר היום חוק עזר להסדרת רעיה גמלים וצאן.

החלטה : מאושר פה אחד

 1.  עדכונים:
 • נציגי קיבוץ אלמוג נפגשו עם הנהלת המועצה לטובת הקמת פרויקט הנצה לתומר גרינברג ז"ל. הקיבוץ פנה להקים אתר הנצחה כבית ספר למנהיגות , רעיון שאנו מתחברים אליו ויהווה מוקד משיכה לקבוצות, חיילים ותלמידים לתוכנית מנהיגות.
 • בטחון:

עוסקים בביטחון כל העת, בין הפעילויות שהתבצעו:

 • ערב צח"י עם למעלה מ-70 משתתפים שהתקיים שבוע שעבר ועסק בהוקרה לצוותים ולמידת עמיתים בין הישובים. יו"ר צחי מקיבוץ סעד נתן הרצאה פותחת על ההתמודדות ב-7 באוק, ושיתף מניסיונו ומההתמודדות של צוות הצחי בזמן המקרה, ההרצאה הייתה מובנית וסדורה. זו הזדמנות להודות שוב לצוותי הצח"י על עבודתם המסורה לאורך כל התקופה .
 • קיבלנו אישור להטמעת מערכת שועל.
 • המשך אימוני לייזר טאג בישובים ואימוני כיתת הכוננות שימשיכו כל העת.
 • הצטיידות בישובים מאוימים , ורד יריחו ובית הערבה ובשאר הישובים , מצלמות 360 והצטיידות נוספת לישובים. אין צורך לקנות ציודים נוספים, אנו ממשיכים לקבל ציוד שיחולק בישובים לפי סדר החלוקה של הצבא, ניתן לגייס מילואים נוספים .
 • הגנ"ש- בחלק מהישובים יחזור ההגנ"ש.
 • בניית תוכנית ביטחונית לכל ישוב
 • מדי 4-6 שבועות מתכנס פורום ראשי הבטחון במגילות: משטרה (מרחב ותחנה) משטרת התנועה, יס"מ, מינהל אזרחי, כב"א, רט"ג, צה"ל (גדוד 47 ) ונציגי המועצה. הישיבה האחרונה הייתה חשובה וטיפלה בנושאים הבאים.

מפגעי עשן ופסולת:

- קיימת החלטת ממשלה לטיפול במפגעים חוצי גבולות – יש להפעיל את הועדות הקיימות ולמקד פעילות בתחום.

- כעת מתגבש דו"ח מבקר המדינה שהועבר לתגובת הגורמים המטפלים.

- נושא השריפות ומפגעי העשן יהיה נקודת התעניינות מרכזית במשטרה בתכנית העבודה ל- 2024 החל מהיום.

- המשטרה תהווה גוף מתכלל ותגיש תכנית במיידי תוך סימון יעדי מקום ויעדי אדם.

- המשטרה תפעל בצור ה התקפית ואקטיבית למניעת המפגעים, הסיירים יקבלו פקודות בנושא.

- הבילוש והמודיעין יפעלו להעברת שמות של בעלי השטחים או אלו שנתפסו.

- יבוצע מבצע אכיפה רחב כנגד המשאיות.

- תבחן אפשרות של להקים יחידת פיקוח משותפת למועצה ולמשטרה כמו פיקוח עירוני.

- במידה שהשריפה תהיה בשטח C, מאחורי הסוללה, כלי צמ"ה צבאיים יגיעו לפתיחה.

- המת"ק יפעל למניעת היתרי תעסוקה.

- רמת"ק יפעל להזזת האס"פ - מתקן איסוף פסולת ביריחו.

- הכיבוי יצורף לקבוצת הווטסאפ של חמ"ל איתור שריפות.

- הכיבוי יכנס לכל מקום עם גישה מותאמת

- בשבוע הבא תגיע פלוגה נוספת לגדוד.

- מספר הסיורים והכוננות של הגדוד יגדל עם קשב לנושא השריפות שממנו סובל גם הבסיס באזור.

- היחידה הצבאית "ס פר המדבר" תחזור לפעול באזור.

 

משילות בכבישים:

- מבצעי המשילות בכבישים יחזרו לפעול.

- יופעלו מבצעים מיוחדים כנגד אופנועים.

- תצא פקודה מסודרת לקראת הרמדאן, כולל חסימות, נקודות חיכוך, חניה בצידי הכבישים.

- העלייה למצוקי דרגות תהיה בבקרה יותר ממה שקיים היום.

עדרי הגמלים:

- במידה ותתקיים עבירה, הגמלים יוחרמו.

- בוצע שיחה תקיפה מול בעלי העדר.

מדבר יהודה:

- סיורים משותפים יתקיימו באזור מדבר יהודה.

חוף השנטי:

- המועצה תעביר למשטרה מסמך על הסכנות ותבחן האפשרות המשפטית לפעולה במקום.

גניבות חקלאיות:

- נמצא בטיפול מתמיד ובמעקב.

- התושבים מתבקשים להגיש תלונות בכל מ קרה של גניבה .

אפי מושקטו- מציע לקיים "עד כאן" מועצתי ויישובי, ללמוד אחד מהשני וללמוד מהישובים. פניה למשטרה לשמור על צירים פתוחים בלילות, וקיום חשיבה עם כוחות הבטחון לגבי שיטפונות שהיד לא תהיה קלה לסגירת הכבישים.

 • שיטפונות- מכיוון שמדובר בחיי אדם, אנו בקשר עם מפקדי המשטרה על האפשרות לפתיחת כבישים, הסמכות בידי המשטרה.
 • חשמל- תגבור החשמל. אי אפשר לחבר גנרטורים בכל מקום, כיום הדגש על חיבור לחירום ורפואה דחופה. ההודעות על עלטה למשך זמן ארוך - בחלקן הן פייק ניוז, יחד עם זאת יש להיות ערוכים לכל מצב. יש לדאוג למלאי דלק- האזרח דואג למלאי עצמי (מים), הישוב למלאי במקלטים והמועצה למלאי מול מקורות-האחריות משותפת.
 • אין תקציב ל-2024 עקב הבחירות, עובדים במתכונת 1/12 .
 • התקיימו חגיגות האפיפניה בצמצום עקב המצב.
 • חינוך- בניית התיכון נמצא בתוכניות האב של המועצה, הבקשה תוגש למשרד החינוך אך הביצוע יארך זמן ולא יקרה בשנה הקרובה, אין שיח לגבי בית ספר בכפר אדומים.. חינוך ממ"ד דתי- בעקבות פניה של הורים רבים לבחינת בית ספר ממלכתי דתי, הנושא בבחינה לטובת מענה לישובים הדתיים במרחב המועצה. נסים לקדם קריית חינוך אחת שתתן מענה לכל האוכלוסיה. כל זה ראשוני ויתקיים ללא פגיעה בבית הספר היסודי מגילות.
 • פרוגרמה חקלאית- מקדמים מחדש , לורה לוין מחליפה את רותי פרום, הפרוגרמה הוגשה. מקובל על המחוז במשרד החקלאות, הקצאות לקרקעות ומים יינתנו לאחר אישור הפרוגרמה.
 1. הדו"ח הכספי המבוקר ל - 31/12/22
 • הדו"ח הכספי המבוקר שהוכן ע"י משרד רואה חשבון חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים הוצג לחברי

המליאה ע"י רו"ח אלון מררי. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה בישיבתה 1/2024 .

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל - 31/12/22 .

 

 1. הדו"ח המפורט לשנת 2022
 • הדו"ח המפורט לשנת 2022 שהוכן ע"י משרד רואה חשבון חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים הוצג לחברי

המליאה ע"י גזברית המועצה. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה בישיבתה 1/2024 .

 • החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המפורט ל - 31/12/22

החלטה: אושר פה אחד

 

 1. תב"רים לאישור:

 

מספר תב"ר

 

שם התב"ר

 

 

סכום תב"ר

 

 

מקור מימון

סכום לפי

גורם מממן

 

סכום לפי

גורם מממן

הפחתה/

תוספת

ע"פ החלטת

מועצה מס'

450

סימון כבישים ומתקני בטיחות 2021

 

57,151

עודף לראשית השנה- 7900001000

משרד התחבורה

57,151

0

 

23,998

(77,357)

 

1/24

468

חידוש מגרשי ספורט – מצפה שלם ובית הערבה

 

280,885

השתתפות בעלים מצפה שלם ובית הערבה

משרד תרבות וספורט

94,433

 

186,452

 

14,525

 

 

 

 

 

1/24

472

צעדה 2023

 

 

555,000

 

עודף לראשית השנה-

7900001000

קק"ל  

משרד תרבות וספורט

סמארטיקט מכירות כרטיסים

 

26,250

30,000

53,750

 

445,000

 

 

(53,750)

 

53,750

 

 

 

1/24

 

484

תקנות סל"ע 2023

 

 

85,686

עודף לראשית השנה- 7900001000

משרד התרבות וספורט

0

85,686

 

(111,112)

85,686

 

 

1/24

509

הקמה ושידרוג של מרכזי המחזור

 

39,330

משרד להגנת הסביבה

קרן ניקיון ושיפור פני הישובים4204100000

35,397

3,933

 

 

 

 

 

1/24

510

עבודות פיתוח במרחב המועצה (תכנון ביצוע)

 

200,000

קרן עבודות פיתוח 4205007000

200,000

 

 

 

1/24

511

רכישת רכבים תהילה ודגנית

 

250,000

קרן מימוש רכבים 4204000000

עודף לראשית השנה - 7900001000

100,000

150,000

 

 

1/24

 

החלטה: אושר פה אחד

 

 1. . תב"רים לסגירה:

מס' תבר

שם מס' תבר

 תקציב

 הכנסה

 הוצאה

 שריון

 יתרה תקציבית

219

תכנון תיירותי משולש ורד יריחו

       602,086

           602,086

           602,086

             -  

                        -  

450

סימון כבישים ומתקני בטיחות 2021

         57,151

              57,151

              57,151

             -  

                        -  

484

תקנות סל"ע 2023

         85,686

              85,686

              85,637

             -  

                       49

 

 

החלטה: אושר פה אחד.

 

 1. חוק עזר לרעיית צאן וגמלים

הצורך בחוק העזר התעורר בעקבות הטרגדיה. החוק דומה לחוק העזר בבקעת הירדן ומאפשר הטלת קנסות ואכיפה של הרשות.

הערה: להכניס בחוק: טיפול בחמורים .

החלטה: אושר פה אחד.

 

 1. קבורה למי שאינו תושב- בית הקברות שייך למועצה הדתית, יש לבחון אם רוצים לאפשר קבורה למי שאינו תושב.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft