פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 11 2023 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות ים המלח שהתקיימה ב- 2.11.2023

פרוטוקול מס' 11 2023

מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות  ים המלח שהתקיימה ב- 2.11.2023  במייל

 

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

אילן בנוביץ'                                                             -  אלמוג

חזי  שטיין                                                                    קליה

             פרחית אלדן                                                                 -  ורד יריחו

אפי מושקטו                                                              -  קלי"ה

צחי רביב                                                                       אלמוג

אלון גרטמן                                                                   מצפה שלם

אריאל צלקו                                                              - אבנת

 

נעדרו:

גבי פלקסר                                                                    קלי"ה

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

חיים לוי,                                                                 - מצפה שלם

 

נוכחים:

דגנית פוקס, אנה הלאלי, עו"ד יזהר דגני.

 

סדר היום:

  1. אישור ממלאת מקום מהנדס המועצה בשעת חירום .

 

נוכח מצב החרום נבקש את אישור המליאה לאשר את גב' הדס בשן כממלאת מקומו של מהנדס המועצה, אוריאל אהרונוב, שגויס בצו 8.

תקופת ההחלפה תהיה למשך כל תקופת הגיוס של מהנדס המועצה.

 

החלטה: אושר פה אחד

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                          

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

העתקים:

גב' דגנית פוקס- מנכ"לית המועצה

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft