פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 12 2023 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות ים המלח שהתקיימה ב- 9.11.2023

פרוטוקול מס' 12 2023

מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות  ים המלח שהתקיימה ב- 9.11.2023  

 

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

אילן בנוביץ'                                                             -  אלמוג

חזי  שטיין                                                                    -קליה

             פרחית אלדן                                                                 -  ורד יריחו

אפי מושקטו                                                              -  קלי"ה

צחי רביב                                                                       -אלמוג

אלון גרטמן                                                                   -מצפה שלם

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

חיים לוי                                                                    - מצפה שלם

 

 

נעדרו:

גבי פלקסר                                                                    -קלי"ה

אריאל צלקו                                                              - אבנת

 

 

נוכחים:

דגנית פוקס, אנה הלאלי, עו"ד יזהר דגני.

 

סדר היום:

  1. אישור תב"רים  .

 

אנו ממשיכים להיערך ביטחונית באזורינו ועושים את מיטב מאמצים לקבל תקציבים מיוחדים לצרכי החירום וביטחון ממשרדי הממשלה  שונים.

כידוע, נדרשת הסדרה מנהלתית של התקציבים, ביניהם אישור המליאה ואישור מחו"ז יו"ש לצורך מימוש התקציבים.

 

מספר תב"ר

 

שם התבר

 

 

סכום תבר

 

 

מקור מימון

סכום לפי

גורם מממן

 

סכום לפי

גורם מממן

הפחתה/

תוספת

ע"פ החלטת

מועצה מס'

494

ציוד צוותי צח"י

 

90,000

משרד הביטחון

משרד הביטחון יחידה להתיישבות

50,000

 

40,000

 

 

 

40,000

 

 

 

12/23

 

497

תיקון גדר מתריעה קליה 

 

231,000

משרד הביטחון

משרד הביטחון יחידה להתייבשות

131,000

100,000

 

 

 

12/23

498

מכלול תצפית בית הערבה

 

350,000

משרד הביטחון יחידה להתיישבות

350,000

 

 

 

 

 

12/23

 

499

מערכת טכנולוגית קליה

 

40,000

משרד הביטחון יחידה להתיישבות

40,000

 

 

12/23

500

סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2023

 

108,284

משרד התחבורה

קרנות הרשות 4205007000

75,799

 

32,485

 

 

12/23

501

תקציב חירום חרבות ברזל- 1001699622

 

 

160,000

מנהל לשירותי חירום – משרד הפנים 1001699622

160,000

 

 

12/23

 

 

החלטה: אושר פה אחד

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

העתקים:

גב' דגנית פוקס- מנכ"לית המועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft