פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 9 2023 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות ים המלח שהתקיימה ב- 28/9/2023 במועצה

פרוטוקול מס' 9 2023

מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות  ים המלח שהתקיימה ב- 28/9/2023  במועצה

 

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אילן בנוביץ'                                                             -  אלמוג

חיים לוי,                                                                 - מצפה שלם

חזי  שטיין                                                                    קליה

אריאל צלקו                                                              - אבנת

             פרחית אלדן                                                                 -  ורד יריחו

 

 

             

נעדרו:

גבי פלקסר                                                                    קלי"ה

יוסף אקרמן – משקיף                                                - קדם ערבה

אפי מושקטו                                                              -  קלי"ה

צחי רביב                                                                       אלמוג

אלון גרטמן                                                                   מצפה שלם

 

נוכחים:

דגנית פוקס, אנה הלאלי, דנון יצחק, לירון סימון ,עו"ד יזהר דגני.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה
 2. אישור פרוטוקול 8/2023  ,7/2023
 3. אישור תב"רים
 4. סגירת תבר"ים
 5. אישור תקני כח אדם
 6. דברי סיכום 

 

 

 1. אינפורמציה:

 

 • דווחי ים המלח - ה20.12 תתקיים שדולת ים המלח, יגיעו חברי כנסת ושרים. יו"ר ח"כ משריקי מש"ס בשיתוף ח"כ נעמה לזימי מהעבודה.
 • קואליציית הארגונים העוסקים בים המלח, משתתפים בדיונים במשרד האוצר ביניהם מיקי רוזנטל ו-3 חברים נוספים מהעמותה, נכנסו נושאים נוספים לדיון כגון  תשלומים עבור השימוש במים בחוזה החדש. הכוונה להקים מרכז התפלה נוסף שיהיה מיועד לתת מים חזרה לים המלח.  
 • השנה פותחים את חגיגות 50 שנה למגילות עם החגדיד, כל השנה הקרובה גם בתרבות וגם בחינוך , ותיקים ונוער יהיו סביב הנושא בהובלת צוות שעובד מטעם המועצה על החגיגות בהובלה של תהילה טסמה.
 • ביקור של ח"כ איציק קרויזר מעוצמה יהודית שהגיע ליפתח-אבנת, ח"כ עמית הלוי מהליכוד עוזר לנו בגיוס תקציבים.
 • כנס בינלאומי במצדה שהיה מוצלח מאד בנושאים גיאולוגים
 • קיימנו ערב של ועד העובדים שהיה מוצלח מאד, שיתוף פעולה מבורך בין הנהלת הרשות והועד
 • משרד השיכון- כנס "הכפר חוזר לכפר": אוריאל מהנדס המועצה הציג את מודל קדם ערבה בכנס, הוצג כמודל מוצלח על פי המודל החדש של המשרד.
 • דיון בנושא החופים-המנהל האזרחי מבקש להעביר את החופים למועצה, המועצה לא תקבל את החופים ללא תנאים , יחד עם הישובים ומטה בנימין מתכנסים למציאת פתרונות והסדר. עם ההסדרה יהיו תשלומים למנהל .
 • דיונים עם סגן הרמ"א על אתר הטבילה, אנו מבקשים כי התכנון יצא מהרט"ג למשרד התיירות. באופן הזה יהיה תכנון שיבחן זאת ברמה הכלכלית והתיירותית.
 • חברה משותפת עם בקעת הירדן של אתר הטבילה- הוחלט לא לסגור את החברה ולהמשיך לשלם את האגרות.
 • דיון בנושא צת"פ-פיתוח תיירותי למשרד התיירות, הגשנו 2 פרויקטים: שביל הליכה מצומת הלידו לחופים והשני תצפית בולענים מול מינרל.
 • שיתופי פעולה עם מוא"ז תמר- אנו מוכרים שירותי יעוץ ברווחה בחצי מיליון ₪ , ובית ספר משותף. פורסם על איחוד רשויות, אין בשלב זה החלטות בנושא הזה דורש מהלך של משרד הפנים. כן מתקדם חלוקת הכנסות בין רשויות ביו"ש לרשויות בישראל, עבר בקריאה ראשונה, ממתינים שהצעת החוק תעבור, גם מוא"ז תמר נערכת לכך.

 

 1. אישור פרוטוקולים: אושר פה אחד

 

 1. אישור תב"רים:

 

שנת כספים  2023

 

מספר תב"ר

 

שם התבר

 

 

סכום תבר

 

 

מקור מימון

סכום לפי

גורם מממן

 

סכום לפי

גורם מממן

הפחתה/

תוספת

ע"פ החלטת

מועצה מס'

459

ריענון רכב ביטחון בישוב אלמוג  

 

 

266,606

השתתפות ועד מקומי אלמוג

משרד הביטחון

 

מכירת רכב מכרז

 

48,718

 

145,000

 

72,888

 

(26,282)

 

 

 

72,888

 

 

8/23

461

הקמת מרכז הפעלה

 

310,000

הג"א מקומי 1723000910

חטיבה להתיישבות 1001680745

קרן עבודות פיתוח 4201100000

60,000

 

200,000

 

50,000

 

 

 

200,000

 

 

8/23

462

דרך ביטחון קדם ערבה 

 

2,710,350

קרן קיימת לישראל

2,710,350

 

300,200

 

8/23

491

חגדיד 2023

 

 

190,000

פיס פסטיבלים

אמות מידה

עודף לראשית השנה 7900001000

30,000

60,000

 

100,000

 

 

 

 

8/23

 

492

טיפול נקודתי ורד יריחו 2022

 

100,000

החטיבה להתיישבות 1001572355

100,000

 

 

8/23

 

 

החלטה : אושר פה אחד

 

 1. סגירת תבר"ים:

                           

מס' תבר

שם מס' תבר

תקציב

הכנסה

הוצאה

שריון

יתרה תקציבית

367

תכנון מרחב קהילתי קליה

       236,885

            236,885

236,885

             -  

                -

409

שיפוץ מחסן חירום

       147,323

            147,323

            147,104

             -  

                     219

452

בטיחות בדרכים וכשלי בטיחות מוס"ח

         31,430

              27,948

              31,623

             -  

                (3,675)

 

 

 

 

 

החלטה : אושר פה אחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. אישור תקני כח אדם:

משרד הפנים אישר למועצה 2 תקנים של צוערים, הצוערים מוכשרים ע"י משרד הפנים ומושמים בשלטון המקומי על מנת לקדם את יעדי הרשות.

בנוסף התווסף תקן פנסיה תקציבית החל מספט' 2023 ב-0.14% משרה.

 

החלטה: אושר פה אחד

 

 1. דברי סיכום למליאה- נפרדנו בהוקרה מחברי המליאה על הפעילות הענפה בקדנציה האחרונה.

 

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

 

 

 

העתקים:

גב' דגנית פוקס- מנכ"לית המועצה

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

לנוכחים

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft