פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מליאה 8/2023 אישור מספר חברי ועד בישובים בית הערבה ואבנת לבחירות אוקטובר 2023

 

פרוטוקול מליאה 8/2023

אישור מספר חברי ועד בישובים בית הערבה ואבנת  לבחירות אוקטובר 2023

 

משתתפים:

אריה כהן                                                                  ראש המועצה

צחי רביב                                                                   אלמוג

חזי שטיין                                                                  קלי"ה

אריאל צלקו                                                              אבנת

            אפי מושקטו                                                               קלי"ה

            אלון גרטמן                                                                מצפה שלם

סוזי שלו                                                                   בית הערבה

            חיים לוי                                                                    מצפה שלם

 

נעדרו

פרחית אלדן                                                              ורד יריחו

            אילן בנוביץ                                                                אלמוג

גבי פלקסר                                                                קלי"ה

 

כפי שנקבע ע"י משרד הפנים בישובים בית הערבה ואבנת יהיו בחירות לועד מקומי.

 

בהתאם לצו שנקבע על ידי השר בישובים מתחת ל- 1,500 תושבים יבחרו בין 5-7 חברי ועד (מצ"ב הנוסח).

 

משרד הפנים מבקש ממליאת המועצה להחליט עד מחר בבוקר מה יהיה מס' חברי הועד המקומי בשני הישובים.

 

מס' חברי הועד המוצע הוא 5 חברי ועד לאבנת ו- 5 חברי ועד לבית הערבה.

 

 

מספר חברי ועד מקומי ביישוב שאיננו שיתופי

תיקון תשכ"ג

תיקון תשנ"ז

תיקון תשס"ד תיקון תשס"ד 2

תיקון תשע"ח 2

 

96.

(א)

מספר חברי ועד מקומי נבחר ביישוב שאיננו שיתופי ייקבע בהתאם למספר התושבים ביישוב שהיו רשומים במרשם האוכלוסין ביום הקובע לפי טבלה זו:

 

 

 

 

מספר  בוחרים

 

עד 1,500

1,501 ומעלה

 

מספר חברי הועד

 

5 עד 7

9 עד 11

תיקון תשנ"ד2

תיקון התש”ס

 

(ב)

מספר חברי הוועד המקומי ייקבע בהתאם לסעיף קטן (א) על ידי השר בהתייעצות עם המועצה, לא יאוחר מהיום ה-50 שלפני יום הבחירות.

 

 

 

(ג)

השר רשאי להגדיל את מספר חברי ועד מקומי של יישוב הנמנה עם סוג משני הסוגים הראשונים המפורטים בטבלה שבסעיף קטן (א), כדי המספר המכסימלי הקבוע בטבלה לסוג הבא אחריו.

 

             
 

 

 

 

חלטה: אושר 5 חברי ועד בישובים בית הערבה ואבנת.

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' דגנית פוקס- מנכ"לית המועצה

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

לנוכחים

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft