פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מליאה 7/2023 מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח שהתקיימה בתאריך 3.8.2023

פרוטוקול מליאה 7/2023

מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח  שהתקיימה בתאריך 3.8.2023

 

משתתפים:

אריה כהן                                                                  ראש המועצה

צחי רביב                                                                   אלמוג

חזי שטיין                                                                  קלי"ה

אריאל צלקו                                                              אבנת

            אפי מושקטו                                                               קלי"ה

            אלון גרטמן                                                                מצפה שלם

סוזי שלו                                                                   בית הערבה

 

נעדרו

פרחית אלדן                                                              ורד יריחו

            חיים לוי                                                                    מצפה שלם

            אילן בנוביץ                                                                אלמוג

גבי פלקסר                                                                קלי"ה

 

 

נוכחים:

           עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, יוסי לב, יצחק דנון ,  דגנית פוקס

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול מליאה 6/2023.
 3. אישור תב"רים.
 4. קביעת מודד לבחירות 2023
 5. עדכון חוק העזר כלבים וחתולים מגילות
 6. עדכון חוק העזר פסולת חקלאית
 7. מינוי נציג ועדת הנחות
 8. עדכון שכר גזברית המועצה

 

1.אינפורמציה:

 • דווח ים המלח- ביום שני הקרוב השרה סילמן מכנסת ישיבה עם משרד האוצר, רמ"י וגופים נוספים בנושא ירידת מפלס ים המלח. לפני כשבועיים השתתפתי בישיבה על קרן העושר, שמקבלת רווחים עודפים ממפעלי ים המלח, טענתי שם, שמה יוצא מים המלח צריך לחזור לים המלח. התקיימה פגישה עם יו"ר השדולה-יונתן משריקי, מתוכנן להתקיים כנס בכנסת.
 • פורום קהילה וצמיחה שהתקיים-היה מאד מוצלח
 • החלטת ממשלה על בקעת הירדן הפכה להחלטת ממשלה ליו"ש, שמתקדמת, אני מקיים משא ומתן גם עם קק"ל.
 • בטחון- דרור בקשר עם הרבש"צים, כוננות גבוה לאחר הפיגוע במעלה אדומים, התקבלו תקנים נוספים לתגבור גשר אלנבי שיתגברו את האזור. אם מכירים שוטרים שרוצים לעבור לאזור, נשמח לחיבורים. סיכום חצי שנתי של תחנת מעלה אדומים – הודגשה תשומת הלב לאזור מגילות.
 • נכנס מח"ט חדש, וחילופים נוספים במקביל.
 • סיור מפקד המחוז של כבאות והצלה- הועלו הצרכים של האזור. יש נהג נוסף לכבאית ונכשיר נהג נוסף ע"ח המועצה.
 • אימון חירום רשותי ואימון סער במועצה-מוכנות גבוהה.
 • במועצה-שני תהליכים שמתקיימים כרגע: בקרה חצי שנתית ותהליך הערכת עובדים.
 •  תוכנית קיץ מגוונת לנוער ולילדים.
 • התחלף מנהל מחוז יו"ש ברשות הגנים והטבע-מנחם פריד. התקיימה פגישת היכרות.

 

2.אישור פרוטוקול מליאה 6/2023

החלטה - מאושר פה אחד

3. תברים לאישור:

מספר תב"ר

 

שם התבר

 

 

סכום תבר

 

 

מקור מימון

סכום לפי

גורם מממן

 

סכום לפי

גורם מממן

הפחתה/

תוספת

ע"פ החלטת

מועצה מס'

357

עבודות פיתוח ותשתיות

 

1,865,148

 

בנק הפועלים

 

1,865,148

 

(134,852)

 

7/23

461

הקמת מרכז הפעלה

 

 

110,000

 הג"א מקומי העברה לתברים 1723000910

 

קרן עבודות פיתוח 4201100000

60,000

 

50,000

 

60,000

 

 

 

7/23

487

שיפוץ מבנה רווחה – מבנה פיס

 

50,000

מפעל הפיס

50,000

 

 

7/23

488

מרכיבי ביטחון קדם ערבה ובית חוגלה -1001622148

 

 

284,411

חטיבה להתיישבות

284,411

 

 

 

7/23

489

אינטרקום לביה"ס מגילות וגן 90037

 

16,000

עודף לראשית השנה 7900001000

 

משרד החינוך 1001659945

 

6,400

 

9,600

 

 

7/23

490

בטיחות בדרכים וכשלי בטיחות מוס"ח - 2023

 

27,142

 

עודף לראשית השנה 7900001000

רלב"ד 1001585644

רלב"ד 1001576384

8,142

9,000

10,000

 

 

7/23

 

 

החלטה: מאושר פה אחד

 

תברים לסגירה:

מס' תבר

שם מס' תבר

תקציב

הכנסה

הוצאה

שריון

יתרה תקציבית

303

תכנון גשרים לשביל אופניים

250,000

-

-

-

-

341

תרבות ואקולוגיה

271,260

27,126

17,011

-

10,115

393

מט"ש בית הערבה

185,160

-

-

-

-

 

 

 

 

 

החלטה: מאושר פה אחד

 

4. קביעת מודד לבחירות

 

לקראת בחירות לרשויות המקומיות המתקיימות ב-31.10.2023 על המליאה לבחור מודד, קרי מספר חברי מליאה לפי מספר תושבים. בבחירות הקודמות היו 1092 תושבים בעלי זכות בחירה,  השנה 1384 . בבחירות הקודמות  המודד היה 100 (לבחירת נציג במליאה) מציעים מודד 120 שמשאיר את המצב כפי שהוא. (מספר הנציגים במועצה) השינוי היחיד  לבית הערבה עקב החיבור לקדם ערבה , במקום נציג 1 יהיו 2 נציגים.

 

החלטה: מאושר פה אחד.

 

5. חוק עזר למגילות פיקוח על כלבים וחתולים

 

 1. חוק העזר המקורי הוא בן 20 שנה.
 2. במהלך השנים גם החקיקה וגם הפסיקה בנושא זה השתנו ובעקבות פניות בסוגיה זו אנו מציגים הצעה לתיקון חוק העזר.
 3. מוצגים הסעיפים בחוק העונשין שרביב ביקש לראות.
 4. סעיף 12(ב) לחוק העזר המקורי בוטל בגלל שאין סמכות על פי חקיקה ראשית ופסיקת בתי משפט להרוג חתולים משוטטים.
 5. סעיף 12(ג) תוקן לאור העובדה כי על פי פסיקת בג"ץ אין אפשרות לקנוס על האכלת חתולים ברחוב. מאידך, במידה וההאכלה גורמת ללכלוך ניתן לקנוס על הלכלוך.
 6. באשר לשאלתו של אלון בנוגע לסעיף 11(א) - כלב צריך להיות עם מחסום על הפה במהלך טיול שכן לולי הוראה כזו , הרי במקרה של תקיפה, המועצה תמצא את עצמה חשופה לתביעות.
 7. סעיף 3(ג)(3) לחוק העזר המקורי מבוטל.

החלטה:

מתנגד-1

מאושר-6

חוק העזר אושר

 

 

6.חוק עזר פינוי וטיפול בפסולת חקלאית

 

המועצה באמצעות איגוד ערים מגישה בקשה לפינוי פסולת חקלאית, המצב משתפר אך ניתן להסדיר בתמיכה של 4.6 מלש"ח באמצעות קול הקורא לטיפול מקצועי בפינוי האשפה , על מנת שנוכל לגשת לקול קורא עלינו  להסדיר את חוק העזר .  

החלטה: מאושר פה אחד

 

 

7. מינוי נציג לועדת הנחות- מציעים את אלון גרטמן

 

החלטה: מאושר פה אחד

 

 

8. עדכון שכר גזברית המועצה

 

 שכר גזבר ברשויות המקומיות הוא 85-95% משכר מנכ"ל ברשויות המקומיות. לפי משרד הפנים ניתן לעדכן את טווח השכר ב-5% כל שנתיים. השכר של הגזברית עומד כיום על 85% משכר מנכ"ל , הבקשה לעדכן את השכר ל-90% החל מה-1.9.2023  . בנוסף להחלטת המליאה יש לקבל את אישור משרד הפנים.  

 

החלטה: מאושר פה אחד


 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' דגנית פוקס- מנכ"לית המועצה

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

לנוכחים

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft