פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 2/2021 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 24/2/21 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן -  ורד יריחו

אפי מושקטו, גבי פלקסר, רונן בר אברהם -  קלי"ה

עמית וייס -  אבנת

סוזי שלו-  בית הערבה

צחי רביב - אלמוג

 

חסרים:

מרקו בוזגלו, חיים לוי, אילן בנוביץ'

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, רו"ח גיל לויטוב, דנון יצחק, אורית הרשטיג, איריס שש-כוכבי, דרור סיני, חביב כץ, טלי מוסקל, יוסי לב, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול  1/2021.
 3. אישור תברי"ם.
 4. הצגת תכניות עבודה לשנת 2021.
 5. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. אריה עדכן כי ניצן לוי, מנכ"ל האיגוד לאיכות הסביבה יהודה חולה, הוא אמור לעבור שיקום, מועצת האיגוד מינתה את  הגב'  נעמה  אברמוב כממלאת מקום של ניצן. אנו מאחלים לניצן לוי רפואה שלמה והחלמה מהירה.
 2. אישור פרוטוקול 1/2021
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 1/2021.
 3. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 394 - מט"ש קלי"ה
   היטל ביוב קלי"ה 338/012 ₪
   העברה מקרן היטלי ביוב קלי"ה סעיף 4205006000
   החלטה: תב"ר 394 מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 408 - חברה וקליטה
   622,653 ₪
   560,200 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   62,453 ₪ העברה מעודף מצטבר בתקציב הרגילסעיף790001000
   החלטה: תב"ר 408 מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 413 - רכש גנרטור תאורה אבנת
   50,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 413 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 414 - שדרוג מוקד עירוני
   50,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 414 מאושר פה אחד
  5. תב"ר 415 - שיקום תאורת ביטחון ורד יריחו
   85,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 415 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 416 – שיקום תאורת ביטחון בית הערבה
   100,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 416 מאושר פה אחד.

סגירת תברי"ם

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:

תב"ר 342 – רכש קליינט לממסר קשר

תבר"376 – רכש גרור תאורה

 

 1. תכניות עבודה לשנת 2021
  1. מחלקת ביטחון
   דרור סיני קב"ט המועצה סקר את הפעילויות של מחלקת הביטחון בשנת 2020 וכן את היעדים של המחלקה לשנת 2021. דרור ציין את התחומים בהם פועלת המחלקה: שדרוג ותחזוקת מרכיבי הביטחון בישובים, הכשרת צוותי צח"י בישובים, הערכות לחרום בעיקר בתחום רעידות אדמה, משברי מים וכד'. שיפור הכיסוי בתחום מד"א במועצה. כיום פועל אמבולנס של מד"א מ- 7:00 עד 19:00 במרכז שירותי החרום ומשעה 19:00 עד 07:00 פועל כונן שלנו באבנת. בתחום כיבוי אש הכיסוי שיש במועצה לא מספק, מתוכנן להגיע רכב כיבוי שיופעל על-ידי מתנדבים. אריה ציין כי התקיימו מספר פגישות עם נציב כבאות ראשי ונכון להיום לא הצלחנו לשפר את הכיסוי בתחום זה. אריה הודה לדרור על פעילותו כממונה קורונה וציין לשבח את הערכות המועצה למניעת התפשטות המחלה במועצה. חברי המליאה ציינו שישנה בשורה בהערכות כוננות מד"א באזור.
  2. מחלקת חקלאות
   חביב כץ הציג את הפעילות של מחלקת החקלאות בשנת 2020 ואת יעדי המחלקה לשנת 2021. חביב ציין כי המחלקה מובילה את תכנית האב לשטחים פתוחים וגם את הגדלת הפרוגרמה החקלאית של ישובי המועצה. בתחום המים חביב ציין כי במרחב המועצה אספקת המים השפירים נעשית על ידי חברת מקורות  כ- 3.6 מיליון מ"ק בשנה) ואספקת מי הקולחין נעשית ע"י אגודת המים מי תמר (כ- 7.3 מיליון מ"ק בשנה).המועצה פעלה מול רשות המים ומקורות לחיבור מרחב המועצה למערכת אספקת המים הארצית כולל חיבור מצפה שלם למערכת אספקת המים השפירים של חברת מקורות. בנוסף קידוח מצפה יריחו 7 אמור להכנס לעבודה באפריל השנה. חביב הדגיש כי מחלקת החקלאות פועלת לאיתור שטחי חקלאות חדשים. גבי שאל מדוע הטיפול בהגדלת הפרוגרמה של הישובים לוקח כל כך הרבה זמן, חביב השיב כי המחסור בקרקע זמינה ובמכסת מים זמינה ,לא מאפשר את הגדלת מספר הנחלות בישובי המועצה. אפי מושקטו שאל האם יש כוונה להקצות קרקעות גם לתושבי ההרחבות הקהילתיות, אריה השיב כי בעבר היתה נכונות כזו מצד משרד החקלאות, כיום העמדה של משרד החקלאות שונה, ושהבקשה הוגשה במסגרת הפרוגרמה
  3. חינוך
   טלי מוסקל הציגה את הפעילות של מחלקת החינוך בשנת 2020 ואת יעדי מחלקת החינוך לשנת 2021. טלי ציינה את הפורומים הקבועים הפועלים בתחום החינוך מאפשרים שיתוף הציבור, מעורבות רבה יותר של תושבים ונציגים של הישובים ,לעצב ולהשפיע על מערכות החינוך במועצה. במחלקת החינוך פועלות שתי פסיכולוגיות בחצי משרה כל אחת ,התומכות במערכות החינוך. בנוסף, פועלת קבסי"ת בחצי משרה שתפקידה העיקרי למנוע נשירת תלמידים ממערכת החינוך. טלי הצביעה על תהליכים לשיפור השירות לתושבים לרבות הנגשת המידע לתושבים באמצעות פתיחת ערוצי שירות לתושבים והגברת השקיפות בהתנהלות מחלקת החינוך. טלי ציינה כי תקציב החינוך במועצה מסתכם בכ- 10 מיליון ₪ בשנה. כמעט שליש ממנו זה הוצאות על הסעות תלמידים ומורים, כמעט רבע ממנו זה הוצאות על גני ילדים. פרחית אלדן שאלה האם נבחנת אפשרות לפתוח בית ספר על יסודי במועצה, אריה השיב כי עלות הפעלת בית ספר על יסודי מסתכמת בכ- 2 מיליון ₪ בשנה (עלות למועצה מעבר להשתתפות משרד החינוך) וכרגע הנושא לא עומד על הפרק, בתכנית האב מופיע הקמת תיכון בשנת 2027, במסגרת תכנית החומש נתכנן תיכון.  פרחית שאלה האם יש נתונים לגבי שיפור ברמת הלימודים בקרב ילדי בית ספר מגילות, טלי השיבה שאין כרגע נתונים. עמית וייס העיר שחשוב שמערכת החינוך תהיה בקשר עם ההנהגות ההוריות הפועלות בבית הספר ובישובים. עמית העיר כי חיוני לקבל החלטה מושכלת בנושא החטיבה הצעירה. אריה השיב שהנושא יבוא לדיון בועדת החינוך של המועצה. גבי פלקסר העיר כי להערכתו רמת המוכנות של בוגרי בית הספר היסודי מגילות אינה מספקת לקראת מעברם לחטיבת הביניים וראוי שהתהליכים והשינויים אותם מובילה מערכת החינוך במועצה יקבלו ביטוי ברמת המוכנות של בוגרי היסודי למעבר לחטיבת הביניים. אריה השיב כי המועצה לא שוקטת על שמריה ונעשים מאמצים לשפר את רמת החינוך של ילדי בית ספר  מגילות ואחד הצעדים המשמעותיים שנעשו השנה הוא תגבור צוותי ההוראה בבית הספר על חשבון המועצה.
   פרחית  הודתה  לטלי  בשם חברי המליאה וציינה לשבח  את  השתלבותה  הטובה  והמהירה  בתפקיד  המאתגר  אותו היא  מבצעת.
  4. תברואה ואיכות הסביבה
   יוסי לב הציג את פעילות מחלקת התברואה ואיכות הסביבה בשנת 2020 ואת יעדי המחלקה לשנת 2021. עיקר הפעילות מתמקדת  בתחום של פינוי אשפה ומחזור. במועצה כ- 130 כלי אצירה, פינוי האשפה מבוצע ע"י קבלן. כמות האשפה המפונה ע"י המועצה בשנה היא כ- 2,000 טון. במועצה כ- 120 מתקני מחזור, יש כוונה להוסיף מתקני מחזור בישובי המועצה בשנת 2021. יוסי ציין כי בתחום הפיקוח על הבניה הוגשו על-ידו כ- 55 התראות על עבירות בניה בשנת 2020. יוסי ציין כי הוא פועל גם בנושא של פינוי פגרים שצצים מדי פעם במרחב המועצה. יוסי ציין כי היעדים של מחלקתו לשנת 2021 הם: סירוס ועיקור כ- 250 חתולי רחוב, שדרוג מתחמי הפסולת המוצקה בישובים, העברת תיקי פיקוח על עבירות בניה לתובע העירוני, המשך מבצע הניקיון וסילוק הפסולת הפזורה במרחב המועצה, צמצום הנגיעות של נמלת האש וזבוב החול. אפי ציין לשבח את תפקודו של יוסי בעיקר את התיחסותו המהירה לפניות המגיעות אליו.
  5. גזברות
   אנה הלאלי, גזברית המועצה, סקרה את תחומי פעילות גזברות המועצה, דרכי הפעולה,  האתגרים השונים והיעדים  לשנת 2021. בנוסף, ניתן הסבר על ידי אנה בכל הקשור למותר ולאסור בניהול הרשות המקומית, המורכבויות הרבות והשונות וכן לגבי אי הוודאות הקיימת בעת הזו. אנה הציגה את תקציב המועצה לשנת 2021 בחתכים שונים ועל פי צרכי המחלקות כפי שאושר וכן הדגישה את הכללים החלים על המועצה בהיותה רשות מנהלית המוסמכת לפעול בגבולות הסמכויות המוטלות עליה במסגרת החוק, צו אלוף - תקנון המועצות האזוריות וכללי משרד הפנים. עיקרי יעדי 2020 שבוצעו במהלך השנה האחרונה:
   בוצע סקר נכסים בגבולות הישובים, הוקם ספר נכסים, הופק מערך הסברה בנושא ארנונה לתושבים ולעסקים לרבות הפצת חוברת הסברה לתושבים, הושקה מערכת תיק תושב לתושבים ועוד.
   יעדי גזברות המועצה לשנת 2021: פיתוח מערכת תיק תושב - הסברה לתושבים ודיגיטציה, ביצוע סקר נכסים מחוץ לגבולות הקו הכחול של היישובים, קידום חוק עזר מבנה ציבור, ייעול תהליכי העבודה והטמעת נהלי עבודה, טיפול בחובות ארנונה בגין שנים קודמות.
   לסיכום, הוצג תמהיל התקציב המאושר לשנת 2021 בסך של 25 מלש"ח המכיל בתוכו את תכניות העבודה של המחלקות השונות. כמו כן, הוצג התקציב המותנה לשנת 2021 בסך 3.59 מלש"ח. חברי המליאה הודו לאנה על מאמציה ועל השתלבותה הטובה והמהירה וכן על ההובלה של תחום מורכב זה.

   החלטה: מליאת המועצה אישרה פה אחד את התקציב המותנה לשנת 2021 בסך 3.59 מיליון ₪  זאת בנוסף לתקציב המאושר לשנת 2021 בסך של 25 מלש"ח.

 

 1. שונות
  1. אפי ביקש כי יעשה מעקב אחר ביצוע החלטות המליאה בתדירות סבירה.
  2. גבי פלקסר ביקש לכנס צוות של מרכזי המשק של הישובים יחד עם אריה וחביב שידון ויגבש דרכי פעולה לקדם חתימה על חוזים עם קמ"ט אפוטרופוס על קרקעות המעובדות היום על ידי הישובים.
  3. אפי הציע לנסות לאתר תושבים במועצה שיכולים לתרום בהתנדבות להעלאת רמת ההוראה בבית הספר.
  4. אפי מושקטו ביקש שהמועצה תזום מתחם למגורי בנות שירות לאומי למועצה שישתלבו במערכות החינוך ויחזקו אותן.                  
  5. הסל המוניציפלי יובא לאישור בישיבת המליאה הבאה.

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft