פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס'1/2021 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 4/2/21 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                          -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

אפי מושקטו, גבי פלקסר, רונן בר אברהם                     -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                              -  אלמוג

 

חסרים:

מרקו בוזגלו

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, דנון יצחק, יעל סבג, הדס בשן, אורית הרשטיג, לירון סימון, אוריאל אהרונוב, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול  12/2020.
 3. אישור תברי"ם.
 4. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/19.
 5. הדו"ח המפורט לשנת 2019.
 6. הארכת מועד לקבלת הנחה למשלמים ארנונה מראש.
 7. הצגת תכניות עבודה לשנת 2021.
 8. שונות.                                                                                                                                 

 

 1. אינפורמציה:
  1. קורונה - אריה עדכן כי ביום א' הקרוב אמור להסתיים הסגר. אנו ממתינים להנחיות לגבי אופן הפעלת מערכות החינוך. ככל הנראה נדרש לפעול במתכונת התו הסגול (שמירת מרחק, מסכות, היגיינה, עבודה ללא קבלת קהל וכד').
  2. ביקור שרת התיירות - אריה עדכן מביקור שרת התיירות במועצה השבוע. הביקור התמקד באתר הטבילה. המנהל האזרחי ורשות הטבע והגנים מקדמים תב"ע למתחם. עלתה בביקור סוגיה של מתן פיצוי לתיירנים שנפגעו מהשבתת הפעילות בשל הסגרים. השרה הבטיחה לבדוק את הסוגיה.
  3. תכנית אב כוללנית - התקיימו מספר מפגשים של שיתופי ציבור בחלק מהישובים, צריך להשלים את התהליך גם בשאר הישובים. גבי פלקסר ביקש שהפגישה המתוכננת בקלי"ה תתקיים במפגש פיזי ולא בזום. אריה השיב כי אופן המפגש יקבע בהתאם להנחיות שיהיו בשל הקורונה.
  4. תכנית אב לשטחים פתוחים - התקיימה ישיבה של וועדת ההיגוי בנוגע לתכנית האב לשטחים פתוחים. התכנית בוחנת את האיזון בין אזורי הפיתוח, השטחים החקלאיים, שמורות הטבע במרחב וכד'.
  5. חינוך - אריה עדכן מהנעשה בוועדת החינוך, מקודם הנושא של החטיבה הצעירה בבית הספר וגם הטיפול בבני הנוער. מזכירי הישובים מעודכנים בנוגע לתהליכים. אפי  מושקטו שאל מה קורה במצב בו תושב לא מקבל את עמדת הישוב ממנו הוא בא. אריה השיב שהנושא יבוא לדיון בוועדת החינוך של המועצה.
  6. אשכול יו"ש - האשכול בו אנו שותפים פרסם מכרזים בתחום הרכש. מקודמים באשכול נושאים נוספים כמו וטרינריה, דיגיטציה. אריה הדגיש כי כיוון שהאשכול מרכז כח קניה גדול יותר צפוי שכדאי יהיה להעזר בשירותיו.
  7. פינוי אזור השאנטי (מזרחית לצומת מצוקי דרגות) -  אריה עדכן כי המנהל האזרחי נרתם לפינוי השאנטי "מתושביו". יש במקום מפגעי תברואה, נשקפת סכנה לאנשים שמסתובבים במקום בשל בולענים שעלולים להתפתח במתחם. הפינוי נקבע לשבוע הקרוב.
 2. אישור פרוטוקול 12/2020
 3. מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 12/2020.
 4. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 300 - השתלמות צמיחה דמוגרפית
   הגדלת התב"ר ב- 8,000 ₪ מענק התק"מ
   הגדלת התב"ר ב- 10,000 ₪ מט"י ש"י
   סכום התב"ר המעודכן 56,462 ₪
   החלטה: תב"ר 300 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 352 - סקר נכסים
   הגדלת התב"ר ב- 250,000 ₪ מענק משרד הפנים
   סכום התב"ר העדכני 530,000 ש"ח
   החלטה: תב"ר 352 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 361 - קירוי מגרשי ספורט בלוחות סולאריים
   הגדלת התב"ר ב- 385,200 ₪ מענק משרד הפנים
   סכום התב"ר העדכני 904,200 ₪
   החלטה: תב"ר 361 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 366 - בטיחות בדרכים
   הגדלת התב"ר ב- 1,714 מתקציב 172700091
   הגדלת התב"ר ב- 8,512 ₪ מענק משרד התחבורה
   סכום התב"ר העדכני 30,226 ₪
   החלטה: תב"ר 366 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 371 - נהזי"ם המגילות
   הגדלת התב"ר ב- 50,971 ₪ מענק משרד הבריאות
   סכום התב"ר העדכני 105,615 ₪
   החלטה: תב"ר 371 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 398 - רענון רכב בטחון אבנת
   הגדלת התב"ר בסך של 10,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   הגדלת התב"ר בסך של 93,778 ₪ מהקרן למימוש רכבים
   סכום התב"ר העדכני 238,778 ₪
   החלטה: תב"ר 398 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  7. תב"ר 400 - רכש מכלול תצפית ורד יריחו
   הגדלת התב"ר ב- 16,380 ₪ השתתפות בעלים ורד יריחו
   סכום התב"ר העדכני 216,380 ₪
   החלטה: תב"ר 400 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד
  8. תב"ר 408 - חברה וקליטה 2020
   560,200 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   החלטה: תב"ר 408 מאושר פה אחד
  9. תב"ר 409 - שיפוץ מחסן חרום
   150,000 ₪
   25,000 ₪ הג"א מקומי העברה מהתקציב הרגילמסעיף 1723000910
   50,000 ₪ משרד הפנים
   75,000 ₪ משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 409 מאושר פה אחד.
  10. תב"ר 410 - חוק עזר מבני ציבור מגילות
   50,000 ₪ מענק משרד הפנים
   החלטה: תב"ר 410 מאושר פה אחד.
  11. תב"ר 411 - תכנון אסטרטגי מגילות
   50,000 ₪ מענק משרד הפנים
   החלטה: תב"ר 411 מאושר פה אחד
  12. תב"ר 412 - שיקום כבישים ומדרכות
   50,000 ₪ מענק משרד הפנים
   החלטה: תב"ר 412 מאושר פה אחד
 5. הדו"ח הכספי המבוקר ל - 31/12/19
  הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/19 הוצג בפני חברי מליאת המועצה ע"י רו"ח גיל ליטוב ממשרד מרגד. הדו"ח הוכן  על ידי משרד רואי חשבון חיצוני שמונה על ידי האגף לביקורת של משרד הפנים.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/19.
 6. הדו"ח המפורט לשנת 2019
  הדו"ח המפורט לשנת 2019 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה. קיבלתנו הערה שיש לחייב בריבית והצמדה גם חובות מסופקים (חובות שגבייתם קשה וקיים יסוד סביר להניח שהם עונים להגדרה של חובות אבודים). המועצה תיקנה את הליקוי וכיום מחייבים בריבית והצמדה גם חובות אלו.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המפורט לשנת 2019. מליאת המועצה מנחה את ראש המועצה ואת עובדי המועצה להקפיד לקיים את הנהלים וההנחיות המחייבות את המועצה לשם תפקוד תקין.    
 7. הארכת המועד לקבלת הנחה למשלמים מראש את הארנונה .
  אנה הלאלי, גזברית המועצה, הבהירה כי בשל ההערכות שנדרשה למשלוח הודעות החיוב של הארנונה לשנת 2021 בעקבות סקר הנכסים המקיף שנעשה בישובי המועצה הודעות החיוב נשלחו רק באמצע חודש ינואר לתושבים. עד היום המועצה אפשרה קבלת הנחה של 1% למשלמים את הארנונה עד 31 לינואר של שנת השומה. מליאת המועצה מתבקשת לאשר הארכת המועד המזכה הנחה בשיעור 1% למשלמים מראש עד 14/2/21. אפרים העיר שהנחה של 1% היא נמוכה ואינה מעודדת תשלום מראש, נמסר שהנחה זו אושרה בצו הארנונה.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה כי על אף האמור בסעיף ד.2.1 לצו ארנונה לשנת 2021, למשלמים את  מלוא השומה השנתית מראש עד ליום 14.2.2021 תינתן הנחה של 1%.
 8. תכניות עבודה לשנת 2021
  1. אגף הרווחה
   יעל סבג, מנהלת מחלקת הרווחה במועצה הציגה את פעילויות הליבה של מחלקת הרווחה וגם את היעדים לשנת 2021. אפי מושקטו ורונן בר אברהם העירו כי יש שביעות חצון בקרב תושבי המועצה מהשירות הניתן על ידי מחלקת הרווחה לתושבי המועצה. רונן ציין כי יש ידע מקצועי רב שנצבר באגף הרווחה בתחום הדרכה ועבודה עם ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים. מערכות החינוך החברתי ביישובים מתמודדים עם השתלבות הילדים הללו עם המון רצון טוב אך מעט רקע מקצועי בנושא. לדעתו יש פספוס מסוים ביכולת שלנו לשדרג את העבודה של מערכות היישובים. צריך לחשוב יצירתי ולייצר שת"פ בנושא בין מחלקות החינוך והרווחה עם מערכות החינוך ביישובים. 
  2. אגף תרבות, ספורט, תיירות
   אורית הרשטיג הציגה את פעילויות הליבה של האגף עליו היא מופקדת. יש שיתוף פעולה פורה עם המועצה האזורית תמר בתחום התיירות תחת הסלוגן של ארץ ים המלח. אורית הדגישה את ההתאמות שהמועצה נאלצה לעשות בשל הסגרים והאיסור להתקהל. הועברו תקציבים לישובים כך שהפעילויות שבעבר היו אזוריות התקיימו ברמת כל ישוב. אפי מושקטו העיר כי הפעילויות אותן יוזמת אורית הן ברמה גבוהה, אפי ביקש לבחון אפשרות ליצור דיפרנציאציה בין הישובים בסיוע אותו מעבירה המועצה לקיום אירועים בתחומי הישוב בתקופת הקורונה. אריה הדגיש את העובדה כי אורית מצליחה להביא משאבים חיצוניים מקולות קוראים אותם מפרסמים משרדי הממשלה ולמנף על ידי כך את התקציב אותו מקצה המועצה לפעילויות אלו.
  3. דוברות וצמיחה דמוגרפית
   לירון סימון הציגה את פעילויות הליבה של המחלקה עליה היא מופקדת. בשנת תש"פ נקלטו במועצה 35 משפחות. היעד לשנת 2021 הוא קליטה של 40 משפחות. לירון הדגישה כי הגידול הדמוגרפי המתוכנן הוא גם ממשפחות חדשות (מחוץ לאזור) וגם מ"בנים חוזרים" בישובים. אפי מושקטו העיר כי יש שביעות רצון בקרב תושבי המועצה מהפעולות הנעשות בתחום הצמיחה הדמוגרפית.
  4. מחלקת הנדסה
   אוריאל אהרונוב הציג את תחומי הליבה של מחלקת ההנדסה. אוריאל הדגיש כי נעשה מאמץ להגיב לבקשות להיתר בניה מהר ואכן פרק הזמן שלוקח עד לקבלת היתר הבניה הוא קצר מאוד. אוריאל ציין שיש כוונה להנגיש את מערכת היתרי הבניה לתושבים באופן שיאפשר גישה של התושבים למערכת ההיתרים וניתן יהיה לעקוב אחר תהליך הוצאת ההיתר בכל שלביו. גבי פלקסר העיר כי ההרחבה הקהילתית המתוכננת בקלי"ה לא מתואמת עם הישוב. אוריאל השיב כי נעשה תאום עם הנהלת הישוב. רונן בר אברהם שאל האם נעשית חשיבה אסטרטגית של הפיתוח המתוכנן בכל מרחב המועצה. אריה השיב שיש כוונה לבצע חשיבה כזו בעזרת יעצים אותם תגייס המועצה. נשאלה שאלה מדוע שלב ב' של השכונה הקהילתית לא מופיע בתכנית למרות שהוא מתוכנן, אוריאל ענה שלא כל מה שבתכנון מופיע בשקף למרות שהפרויקט מתוכנן. גבי העיר, שלדעתו לא התקבלה החלטה בקלי"ה בנושא. אפי מושקטו העיר כי יש שביעות רצון בקרב תושבי המועצה מהתפקוד של מחלקת ההנדסה.
  5. תכנון אסטרטגי
   הדס בשן הציגה את תחומי הליבה של התכנון האסטרטגי. נעשית עבודה ברמה האסטרטגית בשלושה ערוצים עיקריים. תכנית אב כוללנית בליווי של אריה רחמימוב. תכנית אב לשטחים פתוחים בליווי של חברת ליגם מערכות ותכנית פיתוח תיירותית בליווי של החברה להגנות ים המלח. הדס הדגישה שהיא מסנכרנת את עבודות היועצים בכל התכניות הללו על מנת שלא ייווצרו "סתירות" והתנגשויות ברמות התכנון. אריה הדגיש שיש חשיבות רבה בהכנה של תכניות האב מהן אחר כך יגזרו תכניות מפורטות לחמש השנים הקרובות.
  6. מחלקת פיתוח, ביצוע ושפ"ע
   דנון הציג את פעילויות הליבה של התחומים עליהם הוא מופקד. דנון מרכז את עבודות האחזקה של נכסי המועצה ואת הרכש הנדרש במועצה. דנון מרכז את עבודות הפיתוח והתשתית בהרחבות הקהילתיות במועצה. בשנת 2021 מתוכננות עבודות פיתוח של תשתיות ציבוריות בהיקף כספי של כ- 5.5 מיליון ₪ ובנוסף מבנה חוגים אזורי, מבנה נוער ועוד. אפי מושקטו הודה לדנון על הליווי המקצועי ועל מסירותו הרבה בפעילויות השונות עליהן הוא אחראי.
 9. שונות
  1. ארנונה

פרחית ואפי מושקטו ביקשו שהמועצה תבחן דרכים יצירתיות על מנת לסייע לתושבי המועצה בסוגיית הארנונה על פרגולות. אריה השיב שתועבר פניה ברוח זו ליועץ המשפטי של המועצה על מנת לבחון דרכי פעולה אפשריות וחוקיות על מנת לתת מענה לסוגיית הארנונה על פרגולות. כמו כן, המועצה תפעל למימוש החלטת המליאה בנושא הנחה על פרגולות מול הגורמים הממשלתיים.

                                                                                                                  בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft