פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 11/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 29/11/20 בזום

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                      -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

רונן בר אברהם, אפי מושקטו, גבי פלקסר              -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אילן בנוביץ'                                                             -  אלמוג

 

חסרים:

צחי רביב, מרקו בוזגלו

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, אורית הרשטיג, אנה הלאלי, דנון יצחק, דוד בלאו, שמעיה צאל.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקולים 10/2020.
 3. אישור תברי"ם.
 4. עדכון תקציב 2020.
 5. תקציב 2021.
 6. דו"ח רבעון 30/9/20
 7. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. חינוך - הפעלת מערכת החינוך של הגיל הרך נתקלת בקשיים במספר ישובים ובעיקר בקדם ערבה. יש כוונה לקיים דיון בנושא הגנים במועצה. מערכת החינוך עוברות תקופה בה נדרשת הערכות מיוחדת שמשתנה בתדירות גבוהה בשל הקורונה שעדיין איתנו.
  2. חקלאות - שר החקלאות, ח"כ אלון שוסטר, מתוכנן להגיע לביקור במועצה במהלך חודש דצמבר. חברת מקורות מבצעת הנחת קו מים שפירים שאמור לתגבר את אספקת המים השפירים אלינו ואל בקעת הירדן.
  3. משרד הפנים - אריה עדכן על פגישה שהיתה לו עם מר סיון להבי ממשרד הפנים בה עלה נושא של הקרן לצמצום פערים. מדובר בקרן המיועדת לתיקון עיוותים הנוצרים מנוסחת החלוקה של מענד האיזון אותו מעביר משרד הפנים לרשויות. בשנה שעברה נשמטה המועצה מגילות מרשימת הרשויות הזכאיות לסיוע מכספי הקרן. הובטח שיעשה מאמץ שהשנה מגילות תהיה ברשימת הרשויות הזכאיות.
  4. ארנונה - התקיימו מפגשים של תושבים עם נציגי חברת מלגם (החברה שבצעה את סקר הנכסים) בהם ערערו תושבים על המדידות. יש טרוניות על כך שאצלנו מחייבים ארנונה על פרגולות. אריה הדגיש שניסינו מספר פעמים לקבל פטור מהחובה לחייב ארנונה על פרגולות ללא הצלחה. אנה הכינה חוברת הסברה בנושא הארנונה. החוברת תחולק לתושבי המועצה. אריה הדגיש שאנחנו נמשיך להילחם וביקש עזרה מחברי המליאה בהפעלת הלחץ.
  5. תובענה חופי רחצה - עו"ד יזהר דגני מסר אינפורמציה בנוגע לתביעה אותה הגיש עו"ד צבי זקס כנגד חופי הרחצה בצפון ים המלח בשל העובדה שנגבים בחופי הרחצה דמי כניסה. התביעה הוגשה גם נגד המדינה וגם נגד המועצה. בדיון שהתקיים בבית המשפט הובהר כי חופי הרחצה נתנו לישובים על ידי המדינה כאמצעי יצור ואחיזת הישובים בחופים היא חוקית. במקביל נעשית עבודה במנהל האזרחי להסדרת מעמד החופים. המדינה, באמצעות הפרקליטות אמורה להגיש תשובה עדכנית לאור ההתפתחות שהיתה בדיון.
  6. המוסדות הלאומיים - מר ישי מרלינג נבחר ליו"ר החטיבה להתיישבות. מר צביקי בר חי ימשיך לשמש כמנכ"ל עד סוף שנת  2020. כיו"ר קק"ל משמש מר אברהם דובדבני (שימש בעבר כיו"ר החטיבה להתיישבות וגם כיו"ר קק"ל, מכיר את ההתיישבות ביו"ש).
  7. קו החשמל אלמוג-קלי"ה - הקמת הקו. ישנה התנגדות של אלמוג להנחות קו מתח עילי במקום הקיים. הקו אמור לפתור בעיות הפסקות חשמל באזור ויאפשר חיבור לוחות חשמל סולאריים. הנושא יבדק שוב מול חברת החשמל.
 2. אישור פרוטוקול 10/2020
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולי10/2020.
 3. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 366  - בטיחות בדרכים
   הגדלת התב"ר ב- 7,000 ₪ מענק משרד התחבורה
   הגדלת התב"ר ב- 1,570 ₪ עודפים משנים קודמות
   סכום התב"ר העדכני 28,570 ₪
   החלטה: תב"ר 366 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 396  - תאורת ביטחון אלמוג
   הקטנת התב"ר ב- 3,241 ₪ ממענק משרד הביטחון
   סכום התב"ר העדכני 96,759 ש"ח
   החלטה: תב"ר 396 כולל ההקטנה בו מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 400 - רכש מכלול תצפית ורד יריחו
   200,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 400 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 401 - שיפוץ מבנה נוער
   200,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 401 מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 402 - גדר ביטחון אלמוג
   80,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 402 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 403 - רענון רכב קב"ט המועצה
   260,000 ₪
   120,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   90,000 ₪ העברה מקרן רענון רכבים
   50,000 ₪ העברה מהתקציב הרגיל
   החלטה: תב"ר 403  מאושר פה אחד

   הערה: בדיון שנתפתח בנושא רכב קב"ט המועצה שאלו מספר חברי מליאה מדוע צריך הקב"ט רכב שעלותו כה גבוהה. הודגש שרכב קב"ט המועצה אמור לשמש בעתות חרום כרכב הצלה וצריך שיהיו לו יכולות לנוע בשטח ולגרור אמצעים כמו עגלות תאורה, מיכל מים, גנרטור, עגלת אר"ן (אירוע רב נפגעים) וזו הסיבה העיקרית שבגללה משרד הביטחון משתתף בעלות רכישת הרכב. כיום יש לקב"ט רכב ליסינג שלא מותאם למשימות שהוצגו לעיל. אריה סיכם כי לכשיבחר סוג הרכב אותו מתכוונת המועצה לרכוש ונדע את עלותו הסופית הנושא יובא שוב למליאת המועצה. הודגש בדיון כי השאלות בנוגע לעלות הרכב אינן קשורות בשום אופן לאיש שממלא את תפקיד הקב"ט והן עולות על רקע המצוקה התקציבית של המועצה. אריה ציין לשבח את תפקודו של דרור סיני כממונה קורונה מועצתי והודה לו על תרומתו בהתמודדות של המועצה בעידן הקורונה.
  7. תב"ר 404 - מאבק באלימות סמים ואלכוהול
   66,667 ₪
   50,000 ₪ מענק המשרד לביטחון פנים
   16,667 ₪ העברה מהתקציב הרגיל
   החלטה: תב"ר 404 מאושר פה אחד

   בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:
   תב"ר 221 - תשתיות ל- 41 יח"ד בורד יריחו
   תב"ר 281 – בטיחות בדרכים
   תב"ר 302 – נשק וסע
   החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.
 4. תקציב 2020

אנה הציגה לחברי המליאה את השינויים שהיו בתקציב של שנת 2020, עיקר השינויים היו בסעיף הכנסות ארנונה ומענקי משרד הפנים זאת בעיקר בשל ההנחות אותן העניקה המדינה לבעלי עסקים בשל הקורונה והשיפוי אותו העבירה המדינה לרשויות בגין אותן ההנחות. וכן שכר רבשצי"ם שהחל בשנת 2020 משרד הביטחון מעביר את שכר הרבשצי"ם המועסקים בישובים דרך המועצה. המועצה מקבלת את הכספים ממשרד הביטחון ומעבירה את הכספים לישובים.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2020, סך של 25,550 אלש"ח.

 1. תקציב 2021

במהלך הדיון שאל רונן איך המועצה נערכת לשנת 2021 לאור חוסר הוודאות שיש לגבי תקציב המדינה. פרחית שאלה האם יש בתקציב 2021 ביטוי להסכמות שהגיעו אליהן בתחום החינוך, בעיקר בכל הנוגע לשילוב האוכלוסיות (הדתיות והחילוניות) וכן לתגבור מערך ההוראה בבית הספר.

אריה השיב כי למרות חוסר הודאות על המועצה לפעול במסגרת תקציב מאושר וענה לפרחית שאכן ניתן ביטוי בתקציב 2021 להסכמות בנושא החינוך.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2021, סך של 25,000 אלש"ח

 1. הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/20

רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/20. אפי מושקטו ביקש להביא למליאה אינפורמציה לגבי חיובי ארנונה זאת כתוצאה מהגידול המשמעותי שהחל בחיובי הארנונה.

עלתה סוגיה שאולי יש בחשיפת רשימת חייבים משום פגיעה בצנעת הפרט.

עו"ד יזהר דגני יכין חוות דעת בנושא.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/20.

 

 1. שונות
  1. ארנונה -  בדיון שהתפתח בסוגיית חיוב ארנונה על פרגולות אריה ביקש מאפי להיות שותף בפניה למשרד הפנים לביטול חיוב הארנונה על פרגולות.
  2. חברת החשמל - אילן בנוביץ שאל מה קורה עם החלפת קו החשמל בין אלמוג וקלי"ה. אספקת החשמל משובשת יש הרבה הפסקות חשמל, אילן ביקש שהקו החדש יהיה טמון ולא עילי בקטעים בהם הדבר אפשרי (ברור שבחציה של נחל אוג הקו חייב להיות עילי, אולם בשאר הקטעים רצוי שיהיה טמון).
  3. גזברית המועצה - חברי המליאה ציינו לשבח את השתלבותה המהירה של אנה כגזברית המועצה והודו לה על המאמץ אותו היא עושה במילוי תפקידה.

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft