פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 10/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 22/10/20 בזום.

משתתפים:

אריה כהן                                                              -  ראש המועצה

            איציק דניאל, פרחית אלדן                                      -  ורד יריחו

חיים לוי, מרקו בוזגלו                                             -  מצפה שלם

רונן בר אברהם, אפי מושקטו                                  -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                              -  בית הערבה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                            -  אלמוג

 

חסרים:

איתי מאור.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, אנה הלאלי, דנון יצחק, דוד בלאו, שמעיה צאל.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקולים 7/2020, 8/2020, 9/2020.
 3. אישור תברי"ם.
 4. הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/2020.
 5. נוהל העברת מידע לחברי המליאה.
 6. פרוטוקול 2/2020 – ועדת הנחות לנושא ארנונה.
 7. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. קורונה - אריה עדכן שהמועצה מגילות מוגדרת כרשות  ירוקה. יש רק 2 חולים מאומתים בכל המועצה. יש מעט מבודדים. אריה הודה לצוותי הצח"י בישובים שעושים מלאכתם בהתנדבות וכן לדרור סיני על פעילותו כממונה קורונה מועצתי.
  2. אשכול רשויות יו"ש - מונתה לאשכול מנכלי"ת, שמה קרן גפן. האשכול אוסף נושאים מהרשויות החברות באשכול בהם ראוי להתמקד בשלבים הראשונים לפעילות האשכול. אנחנו ביקשנו שהאשכול יסייע בהקמת מאגר יועצים לכל הרשויות החברות באשכול וכן שיבוצע מיפוי של שימוש באמצעים דיגיטליים מתוך כוונה להגביר את השימוש באמצעים כאלה ברשויות.
  3. מרכז המועצות האזוריות - יש יוזמה של מרכז המועצות האזוריות יחד עם מרכז השלטון המקומי לגבש מתווים לחזרה לשגרה מהסגר בגין הקורונה. יש שוני בין המגזר הכפרי והמגזר העירוני. התקיימה פגישת זום של ראשי הרשויות עם ראש הממשלה. יו"ר מרכז המועצות ויו"ר מרכז השלטון המקומי קיבלו מעמד של משקיפים בוועדת הקורונה. מרכז המועצות האזוריות גיבשו אמנה לישוב סכסוכים בין מועצות אזוריות.
  4. ביקור שר ההתיישבות - ח"כ צחי הנגבי - בשבוע הבא מתוכנן ביקור של שר ההתיישבות, ח"כ צחי הנגבי, באזורנו. אריה עדכן שהמועצה תציג בפניו צרכים יחודיים לנו. שר ההתיישבות אחראי גם על החטיבה להתיישבות.
  5. נוהל החלפת חבר מליאה - אריה עדכן כי חבר מליאה המעניין להתפטר מתפקידו צריך להגיש מכתב התפטרות לראש המועצה. הנציג הבא אחריו ברשימה שהתמודדה בבחירות האחרונות יכנס במקום הנציג שהתפטר. אם אין אף אחד ברשימה אזי יועבר שם של מועמד אחר מהישוב (מגוף שהממונה במשרד הפנים יגדיר אותו כמייצג את הישוב) אל הממונה במשרד הפנים וזה יוציא למועמד כתב מינוי כחבר מליאת המועצה.
  6. הכנות לחורף - המועצה נערכת לשטפונות שצפויים בחורף הקרוב. חברת נתיבי ישראל בצעה ניקוי של מעבירי המים בכביש 90.
  7. תרבות בצל הקורונה - בוטלו הרבה אירועי תרבות שהיו מתוכננים לרבות חגדיד, זאת עקב הנחיות הקורונה המונעות התקהלויות. יש יוזמות תרבות מקומיות בישובי המועצה. המועצה מעודדת יוזמות אלו ואף תומכת תקציבית בפעילויות אלו.
  8. סיום שנת 2020 - הכנת תקציב 2021 - יש חוסר וודאות גדולה לגבי הכנת תקציב 2021. יהיה צורך לבנות את תקציב 2021 עם סעיפי הוצאה מותנים בקיום הכנסות. אריה הדגיש כי יש "מצוקה" בתקציב השוטף "ורווחה" יחסית בפעילות בתברי"ם.
  9. ניקיון המרחב - אריה עדכן כי פרויקט  השיקום הנופי יצא לדרך, התחלנו באלמוג באמצעות הקבלן י.בזלת ואגרגטים שזכה במכרז. רשות הטבע והגנים מבצעים מבצעי ניקיון במסגרת תכנית 500 של רט"ג שתמשך כחצי שנה.
  10. חינוך - אריה עדכן כי בבית הספר מגילות לומדים רק החטיבה הצעירה ותלמידי החינוך המיוחד. בחט"צ  לומדים 26 תלמידים בחינוך המיוחד 28 תלמידים ב- 3 כיתות.

בית הספר:

יש תוספת שעות מעל תקן רגיל של משרד החינוך באופן הבא:

מורים המועסקים בעמותת בית הספר133 ש"ש

עוזרי חינוך32.5 ש"ש

תקן קורונה25 ש"ש

משרד החינוך   8 ש"ש

 סה"כ:198.5 ש"ש

אפי מושקטו, צחי רביב ועמית וייס העירו לגבי תנאי ההעסקה של המורות המועסקות דרך עמותת בית הספר. אריה השיב כי יתקיימו פגישות עם מורי העמותה על מנת לבחון את תנאי ההעסקה ולהגיע להבנות תוך זמן קצר.

אריה ציין כי יש כוונה להעזר בחניכי מכינת "מלח הארץ" לסייע לתלמידים בעיקר בלימוד בזום. המועצה בוחנת מחדש את הנושאים הרלוונטיים לנוער בישובי המועצה (פעילות, הקניית ערכים, התנדבות, תנועת נוער ועוד).

רונן העיר שיש כוונה לייצר מסמך מדיניות בנושא הנוער במגילות שאותו המועצה תיישם.

רביב ביקש ליישם את המודל הקיים במוא"ז בנימין של תכניות זום לנוער.

 1. אישור פרוטוקולים 7/2020 , 8/2020, 9/2020
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולים 7/2020, 8/2020, 9/2020
 2. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 162 - מתנ"ס אזורי
   500,000 ₪ מענק משרד השיכון
   התב"ר מובא שוב לאישור מליאת המועצה כיוון שלא נמצא ברישומי המועצה אישור של משרד הפנים לתב"ר זה.
   החלטה: תב"ר 162 מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 357 - עבודות פיתוח תשתיות
   2,000,000 ₪ הלוואת פיתוח בה"פ.
   הלוואת  הפיתוח  אושרה  במליאת  המועצה  ועל  ידי משרד הפנים  בשנת  2019 .
   ההלוואה  מיועדת לביצוע של  תשתיות  ופיתוח  במרחב  המועצה.
   התב"ר מובא שנית למליאה על מנת להבהיר כי ההלוואה מיועדת לכלל עבודות הפיתוח המבוצעותבמועצהובישוביה.
   החלטה: תב"ר 357 מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 300 - השתלמות צמיחה דמוגרפית
   הגדלת התב"ר ב- 18,000 ₪ העברה מקרנות הרשות
   סכום התב"ר העדכני 56,462 ₪
   החלטה: תב"ר 300 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 396 - תאורת ביטחון באלמוג
   100,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 396 מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 397 - הקמת ביתן שומר בקלי"ה
   99,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 397 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 398 - רענון רכב ביטחון באבנת
   135,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 398 מאושר פה אחד
  7. תב"ר 399 - שיפוץ מבנה חיילים
   60,000 ₪
   30,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   30,000 ₪ העברה מהתקציב הרגיל (מהסל המוניציפלי שלהישובים בהם יתבצע שיפוץ).
   החלטה: תב"ר 399 מאושר פה אחד
  8. תב"ר 345 - תרבות יהודית
   הגדלת התב"ר ב- 120,000 ₪ מענק משרד החינוך
   סכום התב"ר לאחר ההגדלה 244,597 ₪
   החלטה: תב"ר 357 מאושר פה אחד
  9. תב"ר 395 - מאבק בקורונה
   משרד הפנים שינה את הנחייתו והורה לנהל את התקציב המיוחד למאבק בקורונה בתקציב השוטף (סך של 88,000 ₪).
   החלטה: מליאת המועצה מבטלת את פתיחת התב"ר למאבק בקורונה, הפעילות תנוהל בתקציב הרגיל בהתאם להנחיית משרד הפנים.
 3. הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/20
  הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/20 הוצג בפני חברי מליאת המועצה ע"י רו"ח אלון מררי.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/20.
 4. נוהל העברת מידע לחברי מליאה
  אריה ציין כי חבר מליאה המעוניין לקבל מידע מאחד מעובדי המועצה צריך לעשות זאת באמצעות פניה לראש המועצה. הודגש שאין הכוונה למידע שעבר באחת מישיבות מליאת המועצה.
 5. ועדת הנחות בנושא ארנונה
  פרוטוקול מס' 2/2020 של ועדת הנחות לנושא ארנונה הונח בפני חברי המליאה.
  אריה ביקש שיוכן לישיבה הבאה מידע לגבי היקף הנחות הארנונה שניתנו בשנת 2020 וכן מספר הפונים לקבלת הנחה.

 

 1. שונות
  1. מעקב אחר ביצוע החלטות - אפי ביקש שיוכן מסמך מעקב אחר ביצוע החלטות המליאה מתחילת השנה עד היום.
  2. סקר נכסים - אפי שאל האם סקר הנכסים מיושם כבר. אנה השיבה שהסקר ייושם בשנת 2021. אילן בנוביץ' ביקש שנתוני הסקר יובאו לידיעת בעלי הנכסים במועצה על מנת שתהיה להם שהות מספקת לבדוק את נכונות הנתונים. אפי ביקש שיוצגו הנתונים לגבי גביה לפני הסקר ואחריו. אנה השיבה כי נתוני הסקר בהכנה למשלוח לתושבי ישובי המועצה.
  3. עמותת בית ספר - אפי ביקש שפעילות עמותת בית ספר מגילות תוצג אף היא במליאת המועצה. אריה הציע שבהצגת הדו"ח הרבעוני יוצגו גם נתונים כספיים של העברת תשלומים מהמועצה לעמותה.

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft