פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 9/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 22/9/20 בזום

רקע:

משרד הפנים הודיע על הקצבה ייעודית למאבק בקורונה סך של 88,000 ₪ והנחה שיש לנהל את ההוצאות הנוגעות לתקציב זה בתב"ר.

ההקצבה מיועדת:

  • לפיקוח, אכיפה ושמירה על הסדר ברשות.
  • רכש של ציוד מיגון והצטיידות.
  • תגבור המשל"ט במועצה לרבות אמצעי שליטה ומחשוב.
  • הסברה בכל הנוגע למאבק בקורונה.

 

הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת  את תב"ר מס' 395 – התמודדות קורונה, סך של 88,000 ₪, מענק משרד הפנים

 

הצבעה:

 

שם                              בעד         נגד           נמנע

אריה כהן                      V                            

אפי מושקטו                  V                            

רונן בר אברהם             V                            

איתי מאור                    V                            

סוזי שלו                       V                            

חיים לוי                       V                            

מרקו בוזגלו             V                    

פרחית אלדן                  V                            

איציק דניאל                 V                            

צחי רביב                      V                            

אילן בנוביץ'                  V                            

עמית וייס                     V                            

סה"כ                           12           ___          ___

 

החלטה:

הצעת ההחלטה הנ"ל מאושרת פה אחד.

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft