פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 8/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 23/8/20 בסבב טלפוני.

רקע:

הגב' רחל אליאב חזרה לתפקד כמנהלת בית הספר האזורי מגילות. נדרש לחזור ולאשר לה זכות לחתימה בחשבונות הבנק של הניהול העצמי של בית הספר. החשבונות מתנהלים בבנק הפועלים בסניף 436. החשבונות הם: 110016 ו- 110040. רחלה מחליפה את דנה לוי כמורשית חתימה בחשבונות הניהול העצמי של בית הספר.

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת שמורשי החתימה בחשבונות הניהול העצמי של בית הספר, חשבונות 110016 ו- 110040 המנוהלים בבנק הפועלים בסעיף 436 יהיו:

 

קבוצה א'                                         קבוצה ב'

אליאב רחלה                                    כהן אריה

                                                       הלאלי-פנין אנה

                                                       צנעני אנט

 

הרכב החתימה: א(1) + ב(2)

 

שם                              בעד         נגד           נמנע

אריה כהן                      V                            

אפי מושקטו                  V                            

רונן בר אברהם             V                            

איתי מאור                    V                            

סוזי שלו                       V                            

חיים לוי                       V                            

מרקו בוזגלו                  V                            

פרחית אלדן                  V                            

איציק דניאל                 V                            

צחי רביב                      V                            

אילן בנוביץ'                  V                            

עמית וייס                     V                            

סה"כ                           12           ___          ___

 

החלטה: הצעת ההחלטה הנ"ל מאושרת פה אחד.

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft