פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 5/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 30/6/20 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

            איציק דניאל, פרחית אלדן                                              -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

רונן בר אברהם, איתי מאור, אפי מושקטו                          -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                                -  אלמוג

 

חסרים:

מרקו בוזגלו.

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, עו"ד עופר שפיר, אנה הלאלי, דנון יצחק, דוד בלאו, אוריאל אהרונוב, עמרי ציזלינג, קרן רגב, אביעד דהן וייס.

 

סדר היום:

  1. צו ארנונה לשנת 2021 למגילות.

 

  1. צו ארנונה לשנת 2021

עו"ד עופר שפיר הציג בפני חברי המליאה את צו הארנונה לשנת 2021, עו"ד עופר שפיר הדגיש כי הצוהחדש הינו תוצר שלעריכה מחודשת של הצו הקיים בנוסח פשוט, מסודר וקריא יותר הכולל גם תיקון, מחיקה וסידור מחדש של סעיפים שאינם הכרחיים או אינם חוקיים.

עו"ד שפיר ציין כי על המועצה חלה החובה לבחון באופן שנתי את צו הארנונה ולהתאימו למציאותהמשתנה, בין אם בהסרת סיווגים ותעריפים לא חוקיים ובין אם שינוי באמצעות פניה לשרים.

עו"ד שפיר מדגיש כי צו הארנונה החדש נוסח בצורה אשר אינה מחייבת פניה למשרד הפנים ואישור שרים.

בהתאם להחלטת שרי הפנים והאוצר עדכון התעריפים לשנת 2021 יזכה לתוספת של 1.1% מהתעריפיםשהיו בשנת 2020.

עו"ד שפיר מציג את השינויים כסדרם בצו הארנונההמוצע לשנת 2021.

צחי רביב העיר שיש למחוק מהגדרות שטח בניין את השטח הצמוד לבניין.

צחי רביב העיר כי צריך שתהיה אבחנה בין סככה מקורה מחומר קשיח ובין סככה שהקירוי שלה מחומר לא קשיח.

אפי מושקטו ביקש לבחון אפשרות לקבוע תעריף מופחת לפרגולות.

עו"ד עופר שפיר הבהיר כי כיוון שהתעריף למגורים בצו הוא קרוב מאוד לתעריף המינימום בהנחיות משרד הפנים אזי לא ניתן לרדת ממנו וזו הסיבה שכל פניותינו עד היום לשרים להפחתת התעריף לפרגולות נענו בשלילה.

אפי מושקטו הביעמחאתועלשהמועצהלאהצליחה להפחית אתהתעריףלפרגולות במספרניסיונות בהםהועברהפניהמתאימהלשרים וביקש שהמועצה תנסה להסדיר תעריף מופחת לפרגולות באמצעות שינוי חקיקה ראשית.

רונן בר אברהם ביקש לאפשר פיצול של נכס לפי שימושים מעורבים, אנה השיבה כי כל בקשה תבחן לגופה.

עמית וייס העיר שראוי היה שהדיון בצו הארנונה יערך מספר ימים לפני המועד האחרון לאישור הצו. עמית העיר בנוסף כי חשוב שתתבצע בקרה על עבודת המודדים המבצעים את סקר הנכסים.

אריה השיב כי יש חברה שמבצעת בקרה על עבודת המודדים.

אפי מושקטו ביקש כי נתוני המדידה שלסקר הנכסים יוצגו לחברי המליאה לפי ישובים.

 

הצעת החלטה: מליאת המועצה מאשרת את צו הארנונה      לשנת 2021.

הצבעה:

9 בעד

1 נגד

1 נמנע

החלטה: הצעת ההחלטה הנ"ל מאושרת.

 

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft