פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 1/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 21/1/20 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

צחי רביב                                                                  -  אלמוג

פרחית אלדן, איציק דניאל                                      -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

איתי מאור, רונן בר אברהם                                    -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

 

חסרים:

אפי מושקטו, אילן בנוביץ', סוזי שלו, מרקו בוזגלו.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, אורית הרשטיג, דנון יצחק, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקולים 9/2019, 10/2019, 11/2019.
 3. תברי"ם.
 4. שונות.

 

 1. אינפורמציה
  1. חינוך - נעשית עבודה עם ערי חינוך לגיבוש תכנית אסטרטגית לתחום החינוך במועצה. התקיימו מפגשים בישובי המועצה. יש כוונה להציג את התובנות שיש עד עתה מעבודת ערי חינוך.
  2. ביקור שר הביטחון, נפתלי בנט בבקעת הירדן - השר נפתלי בנט ביקר בבקעת הירדן. השר הצהיר כי בכוונתו לאשר שמורות טבע מוצעות באזורינו ,ולהעלות את הסטטוס שלהן לשמורות טבע מוכרזות. יש להחלטה זו משמעות כבדה על יכולת המועצה לפעול בשטחים אלו.
  3. תקציב המדינה לשנת 2020 - אריה עדכן כי בשל הבחירות הכלליות בתחילת מרץ תקציב המדינה לשנת 2020 יאושר רק לקראת סוף שנת 2020. המשמעות של זה היא קושי שצפוי לנו בהתנהלות השוטפת מול משרדי הממשלה.
  4. סיור נציגי מפלגת כחול לבן במועצה - אריה עדכן כי נציגי מפלגת כחול לבן בינהם בני גנץ, בוגי יעלון, אורנה ברביבאי ועוד  ביקרו במועצה. הם הצהירו כי צפון ים המלח ובקעת הירדן ישארו בריבונות ישראל  בכל  הסדר  מדיני  .
  5. ניר ברקת - אריה עדכן שהתקיימה פגישה של ראשי רשויות עם ניר ברקת. ניר ברקת יזם תכנית שנקראת ישראל צומחת. יש כוונה לשלב את תכניות הפיתוח התיירותיות של המועצה בתכנית הכללית של ניר ברקת.
  6. תכנית אב לשטחים פתוחים - אריה עדכן כי נחתם הסכם עם חברת ליגם להכנת תכנית אב לשטחים פתוחים.
  7. תכנית אב כוללנית – משרד אדריכלים של אריה רחמימוב שוקד על הכנת תכנית אב כוללת של כל המרחב שלנו תוך בחינה של כל מישורי החיים אצלינו (תיירות, אוכלוסייה וכד').
  8. תכנית אב לתיירות - אריה עדכן כי תכנית אב לתיירות מקודמת בעזרת החברה להגנות ים המלח.
  9. קדם ערבה - אריה עדכן כי התקיימה פגישה של מטה מול מטה בקדם ערבה.
  10. צמיחה דמוגרפית - אריה עדכן כי נמשכים המפגשים להכשרת העוסקים בצמיחה דמוגרפית בישובים.
  11. מתנדבי מגילות - אריה עדכן כי התקיים מפגש הוקרה למתנדבי המועצה בתחומי התרבות והקהילה. השתתפו במפגש 25 מתנדבים.

 

 1. אישור פרוטוקולים מישיבות המליאה
 2. : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולים 9/2019, 10/2019, 11/2019.

 

 1. תברי"ם
  1. תב"ר 289 - רכש גרור כיבוי לאלמוג
   הגדלת התב"ר ב- 20,000 ₪ מענק משרד הפנים.
   סכום התב"ר העדכני 35,000 ₪     .
   החלטה: תב"ר 289 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 346 - חג גדיד 2019
   הגדלת התב"ר ב- 50,000 ₪ מענק מפעל הפיס  .
   הגדלת התב"ר ב- 40,000 ₪ מענק משרד החינוך  .
   סכום התב"ר העדכני 142,500 ₪    .
   החלטה: תב"ר 346 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד  
  3. תב"ר 354 - רכב בטחון קדם ערבה
   הגדלת התב"ר ב- 35,000 תרומה מישראל פאנד  .
   סכום התב"ר העדכני 205,000 ₪
   החלטה: תב"ר 354 מאושר פה אחד
  4. תב"ר 367 - תכנון מרחב קהילתי בקלי"ה
   124,588 ₪ מענק ההסתדרות הציונית העולמית  .
   60,042 ₪ העברה מתב"ר 310   .
   החלטה: תב"ר 367 מאושר פה אחד    .
  5. תב"ר 310 - הלוואת פיתוח
   החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד העברת 60,042 לתב"ר 367   .
  6. תב"ר 368 - סל הספורט 2019
   41,500 ₪ מענק משרד התרבות והספורט   .
   החלטה: תב"ר 368 מאושר פה אחד
  7. תב"ר 369 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה
   סכום התב"ר 33,000 ₪
   30,000 ₪ מענק משרד החינוך  .
   3,000 ₪ העברה מעודפים משנים קודמות    .
   החלטה: תב"ר 369 מאושר פה אחד   .
  8. תב"ר 370 - ניהול הכנת תב"ע וחוזה על הקרקע - פרויקט סולארי קרקעי
   280,000 ₪ מענק משרד הפנים (מכספי החלטת ממשלה 3742)
   החלטה: תב"ר 370 מאושר פה אחד   .
  9. תב"ר 372 - סימפוני 2020
   42,304 ₪ מענק משרד התרבות והספורט   .
   החלטה: תב"ר 372 מאושר פה אחד   .
  10. תב"ר 373 - רפורמה ברישוי עסקים
   179,764 ₪ מענק משרד הפנים   .
   החלטה: תב"ר 373 מאושר פה אחד   .
  11. תב"ר 374 - מבנה רב תכליתי אזורי
   1,110,000 ₪ מענק משרד השיכון   .
   החלטה: תב"ר 374 מאושר פה אחד   .
  12. תב"ר 375 - שיפוץ חדר מורים בביה"ס מגילות
   100,000 ₪ מענק משרד החינוך  .
   החלטה: תב"ר 375 מאושר פה אחד  .
  13. תב"ר 325 - צעדה בעקבות ראשונים
   הגדלת התב"ר ב- 16,000 ₪ מענק ההסתדרות הכללית הפועל  .
   סכום התב"ר העדכני 26,000 ₪   .
   החלטה: תב"ר 325 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד   .
  14. תב"ר 378 – מרחבי הכלה בביה"ס מגילות
   70,000 ₪ מענק משרד החינוך   .
   החלטה: תב"ר 378 מאושר פה אחד    .

 

סגירת תברי"ם

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:

296 – ביתן שומר בית הערבה

309 – טיפול נקודתי אבנת

313 – נהזים 2018

317 – תכנון ובנית תכנית אב

329 – רענון רכב ביטחון בית הערבה

343 – מערכת G.I.S

344 – סקר נגישות

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. שונות
  1. צחי רביב העלה טענה שהודעות חיוב הארנונה שנשלחו לאלמוג בעקבות סקר הנכסים שבוצע בישוב לא עברו בחינה מקדימה מול הנהלת אלמוג, דבר שגרר תרעומת בשל אי דיוקים שהיו במדידה שבוצעה ע"י חברת מילגם. אנה השיבה כי בשאר הישובים בהם תתבצע המדידה תבוצע בחינה משותפת עם מזכירי הישובים לבחינת סבירות המדידות.
  2. פרחית אלדן וצחי רביב העלו סוגיה הקשורה לחיובי ריבית על הודעות חיוב ארנונה שישלחו לישובים בהם טרם בוצע סקר הנכסים. יזהר הבהיר שתעשה פניה לממונה על המחוז במשרד הפנים בבקשה לאשר שחיובי הריבית יהיו ממועד משלוח הודעת החיוב המעודכנת ולא מתחילת השנה.
  3. פרחית  אלדן  ביקשה  שתוקם  וועדה  חקלאית  פעילה  במועצה.

 

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

מר דוד בלאו – מזכיר

גב' אורית הרשטיג - הממונה על מעמד האישה

לנוכחים

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft