פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 4/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 21/5/20

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל                                                           -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

רונן בר אברהם, איתי מאור                                    -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

צחי רביב                                                                 -  אלמוג

 

חסרים:

אפי מושקטו, אילן בנוביץ', פרחית אלדן, מרקו בוזגלו.

 

נוכחים:

רו"ח אלון מררי, עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, דנון יצחק, דוד בלאו, אוריאל אהרונוב, הדס בשן.

 

סדר היום:

 1. תכנית אב כוללנית – הצגת עיקרי הדברים.
 2. אינפורמציה.
 3. אישור פרוטוקולים 2/2020 ו- 3/2020.
 4. תברי"ם.
 5. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/19.
 6. הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/20.
 7. שונות.

 

 1. תכנית אב כוללנית

אדריכל אריה רחמימוב הציג את תכנית האב הכוללנית לכל מרחב צפון ים המלח בדגש עלקשרים אזוריים. התכנית היא חלק מהחלטת הממשלה לחיזוק צפון ים המלח בשל נזקי הבולענים והיא נוגעת בתחומים רבים: דמוגרפיה, תעסוקה, פיתוח חקלאי, תיירותי ופיזי. אזור צפון ים המלח הוגדר כאזור עדיפות לאומית. התכנית מלווה על ידי משרד השיכון ולשם הכנת התכנית גויסו כבר כמעט כל היועצים הנחוצים להכנתה. במקביל נמצאות בהכנה גם תכנית אב לשטחים פתוחים וחקלאיים (שמתבצעת בליווי של משרד החקלאות) וגם תכנית תיירותית (בהובלת חל"י) שתשתלבנה בתכנית האב הכוללת. רפי נשיא הציג את תהליך שיתוף הציבור בכל הנוגע לתכנית אותה מכין אריה רחמימוב. השיתוף יעשה באמצעות מפגשים, שאלונים וגם באינטרנט.

 

 1. אינפורמציה
  1. הרשאה לתכנון אתר סולארי קרקעי - אריה עדכן כי המועצה קיבלה הרשאה לתכנון לאתר סולארי קרקעי. המועצה מקדמת הכנה של תב"ע למתחם והרחבת בריכות התמלחות בסך 1,300 דונם.
  2. חינוך - אריה עדכן כי המועצה מחזירה את מערכות החינוך לשגרה בצל הקורונה. יש ריבוי של הנחיות ממשרד החינוך בכל הנוגע לאופן הפעלת מערכות החינוך לרבות הסעות תלמידים ומושקע מאמץ רב על ידי צוות בית הספר לחזור לשגרת חיים סבירה.
  3. צוותי צח"י בתקופת הקורונה - אריה הודה לצוותי הצח"י בישובי המועצה שסייעו לקיים שגרת חיים בתקופת ההגבלות שהוטלו ע"י משרד הבריאות בחודשיים האחרונים. הוכח שוב שבמקום בו קיימת הערכות לחרום קל יותר להתנהל בשעת חרום.
  4. תחרות צילומים - יש יוזמה משותפת של המועצות תמר ומגילות לקיים תחרות צילום של תמונות מים המלח. התחרות מאורגנת על ידי ארי פרוכטר בעזרת הצלם נועם בדין. מתקיימת הצבעה באינטרנט לבחירת התמונות הטובות ביותר. חלק מהתמונות יוצגו בתערוכה במבנים הירדנים סמוך לחוף קלי"ה.
  5. יש ממשלה - אריה ציין שחשוב שנבחרה ממשלה, דבר שיכניס סדר ויציבות בתפקוד של השלטון המרכזי. תקציב המדינה לשנת 2020 אמור לקבל אישור. אריה ציין כי יש מחלוקת בקרב הרשויות במועצת יש"ע בנוגע לתכנית ה- 100 של הנשיא טראמפ. אריה ציין שהוא הביע תמיכה בתכנית.

 

 1. אישור פרוטוקולים 2/2020 ו- 3/2020
 2. מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולים 2/2020 ו- 3/2020.

 

 1. תברי"ם
  1. תב"ר 47 - פיתוח תשתיות אבנת
   הגדלת התב"ר בסך 495,122 ₪ מענק קק"ל וחטיבה להתיישבות
   מדובר בתיקון רישום משנים קודמות
   סכום התב"ר העדכני 6,734,154 ₪
   החלטה: תב"ר 47 כולל ההגדלות בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 223 - שיפוץ מבנה ציבור בבית הערבה
   הגדלת התב"ר בסך של 60,977 ₪ העברה מתב"ר 357
   סכום התב"ר המעודכן 304,884 ₪
   החלטה: תב"ר 223 מאושר פה אחד
  3. תב"ר 285 - מרכיבי ביטחון שכונה דרומית קלי"ה
   הגדלת התב"ר בסך 610, 216 ₪ מענק משרד הביטחון
   סכום התב"ר העדכני 1,682,216 ₪
   החלטה: תב"ר285 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 345 - תרבות יהודית 2019
   הגדלת התב"ר בסך 29,257 ₪ מענק משרד החינוך
   סכום התב"ר העדכני 94,597 ₪
   החלטה: תב"ר 345 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 385 - תרבות יהודית מופע
   30,000 ₪ מענק משרד החינוך
   החלטה: תב"ר385 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 387 - רכש גנרטור לתאורת ביטחון בורד יריחו
   50,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 387 מאושר פה אחד.

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לפעול לסגירתם:

183 – שילוט חופשים

224 – עבודות ניקוז

253 – תשתיות ל- 3 יבילים במצפה שלם.

290 – גידור בטחוני קלי"ה.

296 – ביתן שומת בית הערבה.

309 – טיפול נקודתי אבנת.

313 – נהזי"ם 2018.

317 – תכנון ובנית תכנית אב.

329 – רענון רכב ביטחון בית הערבה.

331 – רכש ציוד צח"י לקלי"ה ולבית הערבה.

340 – מניעת נשירת תלמידים 2019.

343 – מערכת G.I.S

344 – סקר נגישות.

347 – תכנית אסטרטגית לחינוך.

353 – שיקום מרחב הציבורי בביה"ס מגילות.

354 – רכב ביטחון קדם ערבה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת התברי"ם דלעיל.

 

 1. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/2019.

הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/19 הוצג על ידי רו"ח אלון מררי לחברי המליאה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת ה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/19.

 

 1. הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/20

הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/20 הוצג לחברי המליאה ע"י רו"ח אלון מררי.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/20.

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    ‏‏לכידה2

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

מר דוד בלאו – מזכיר

גב' אורית הרשטיג - הממונה על מעמד האישה

לנוכחים

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft