פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 2/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 5/3/20 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

פרחית אלדן, איציק דניאל                                      -  ורד יריחו

חיים לוי, מרקו בוזגלו                                             -  מצפה שלם

רונן בר אברהם                                                        -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

אילן בנוביץ'                                                            -  אלמוג

חסרים:

אפי מושקטו, איתי מאור

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, רו"ח אלון מררי, דנון יצחק, דוד בלאו, אביעד (משקיף מקדם ערבה).

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 1/2020.
 3. תברי"ם.
 4. מסמך מדיניות המועצה בנושא רישוי עסקים.
 5. מינוי חברי ועדת ערר לנושא ארנונה.
 6. חוק עזר ביוב.
 7. הדו"ח הרבעוני – 31/12/19.
 8. סל מוניציפלי לשנת 2020.
 9. עדכון הודעת קנס בחוק עזר פינוי אשפה למגילות.
 10. שונות.

 

 1. אינפורמציה
  1. קורונה - ביום א' הקרוב יתקיים דיון במועצה בנושא הערכות לקראת משבר הקורונה. דרור סיני, קב"ט המועצה מונה כמתאם לנושא הקורונה בין משרד הבריאות והמועצה, רשות הטבע והגנים סגרו היום את אתר הטבילה למבקרים מחשש להגעה של תיירים מארצות שמשרד הבריאות הכריז עליהן כנגועות בקורונה. צפוי שתהיה פגיעה בתיירות המגיעה מחו"ל.
  2. ביקור לשכת התכנון והחברה להגנות ים המלח - התקיים ביקור עבודה של הגב' נטליה אוורבוך, מנהלת לשכת התכנון במנהל האזרחי יחד עם נציגי החברה להגנות ים המלח. נעשה תאום עם לשכת התכנון בכל הנוגע לתכניות התיירותיות עליהן עובדים בחברה להגנות ים המלח. אריה עדכן שהתקבל אישור לקו כחול עדכני לורד יריחו.
  3. תכנית אב כוללנית - בתכנית אותה מכין האדריכל אריה רחמימוב מגייסים יועצים (במכרז מסודר) לליווי התכנית  .
  4. חינוך - מנהלת מחלקת החינוך במועצה הגב' שושי אורון הודיעה על הפסקת עבודתה במועצה (שושי עוברת לשמש כמנהלת מח' החינוך במועצה האזורית תמר). המועצה פרסמה מכרז לאיוש המשרה. אריה עדכן כי נעשה מאמץ לגייס משאבים לבית הספר מגילות במסגרת תכנית "מהפך" של משרד החינוך, מנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך תומך בהקצאת משאבים מיוחדת זו. מדובר בליווי פדגוגי של בית הספר ע"י מפקחים של משרד החינוך וכן אימוץ והטמעה של תכניות חינוך מיוחדות. אריה ציין שיש  להמשיך את התהליך בו התחלנו עם "ערי חינוך" לגיבוש אסטרטגיה חינוכית למועצה ולישוביה.
  5. סולארי קרקעי ומתקנים הנדסיים - אריה עדכן כי קיבלנו מהמנהל האזרחי הרשאה לתכנון למיזם הסולארי הקרקעי והמתקנים ההנדסיים.
  6. תרבות – אריה עדכן כי בעוד שבועיים מתוכננת צעדת ים המלח. יש שני מסלולים, האחד לשפך הירדן והשני לאזור ארץ המנזרים. היה פרסום בתקשורת הארצית ויש הרשמה ערה וצעדה. בפסח מתוכנן פסטיבל תעופה במועצה. מתוכנן גם אירוע של "מידבר" בשבועות הקרובים.
  7. איחוד רשויות מגילות-תמר - אריה עדכן כי נוצרה הזדמנות בשל הכוונה לספח את צפון ים המלח ובקעת הירדן למדינת ישראל. יצא מכתב משותף של ראשי שתי המועצות האזוריות תמר ומגילות למשרד הפנים ובו פניה לאחד את שתי המועצות. חיים לוי העיר שמהלך כזה של איחוד ראוי שיעשה לאחר קיום דיון מסודר במליאת המועצה. רונן בר אברהם הצטרף להערתו של חיים לוי.
  8. המשרד לשיתוף פעולה אזורי - אריה דיווח שיש יוזמה לשיתוף פעולה ישראלי, פלסטיני, ירדני בתחומים בהם יש זהות אינטרסים בין השותפים ליוזמה, בעיקר בתחומי התיירות והחקלאות. אורית הרשטיג מלווה את היוזמות מטעם המועצה.
  9. איכות הסביבה - מתוכנן ביקור של מר שוני גולדברג, מנהל מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה. נמשכים המאמצים אותם עושה המועצה למציאת פתרון מניח את הדעת לבעיית הגזם החקלאי.
  10. פרויקטים - אריה עדכן כי נחתם חוזה עם קבלן להשלמת פרויקט "נשק וסע" בבית הספר מגילות. מט"ש אלמוג לקראת סיום הפרויקט. מתבצעות עבודות פיתוח של תשתיות ציבוריות באבנת.
  11. המצב הפוליטי - אריה עדכן כי עדיין יש חוסר ודאות גדולה בכל הקשור להרכבת קואליציה ולהקמת ממשלה. ה"תקיעות" הפוליטית מכבידה מאוד על ההתנהלות של כל הרשויות בארץ בכל הקשור לתקציבים שאמורים להתקבל ממשרדי הממשלה.

 

 1. אישור פרוטוקולים מישיבות המליאה
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 1/2020.

 

 1. תברי"ם
  1. תב"ר 273 - אבזור מרכז הפעלה
   הגדלת התב"ר ב- 25,000  ₪ העברה מהתקציב הרגיל מסעיף הג"א מקומי
   סכום התב"ר העדכני 100,000 ₪    
   החלטה: תב"ר 273 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 334 - טיפול נקודתי אבנת
   הקטנת התב"ר ב- 76,967 ₪ ממענק ההסתדרות הציונית העולמית
   סכום התב"ר העדכני 144,706 ₪
   החלטה: תב"ר 334 כולל ההקטנה בו מאושר פה אחד  .
    
  3. תב"ר 371 - נהזי"ם 2019
   54,644 ₪ מענק משרד הבריאות
   החלטה: תב"ר 371 מאושר פה אחד
  4. תב"ר 376 - גרור תאורה
   50,000 ש"ח
   35,000 ₪ מענק משרד הפנים
   15,000 ₪ העברה מהתקציב הרגיל מסעיף הג"א מקומי
   החלטה: תב"ר 376 מאושר פה אחד 
  5. תב"ר 380 - תכנית 360 מעגן לשנת 2020
   46,000 ₪
   37,000 ₪ מענק משרד החינוך
   9,000 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 380 מאושר פה אחד
  6. תב"ר 381 - מכשירי קשר ואמצעים לחמ"ל ישובים
   110,000 ₪
   35,000 ₪ מענק משרד הפנים
   75,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 381 מאושר פה אחד
  7. תב"ר 382 - חגדיד 2020
   36,000 ש"לח מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 382 מאושר פה אחד   .
  8. תב"ר 383 - חינוך סביבתי תש"פ-תשפ"ב
   153,496 ₪
   122,797 ₪ מענק המשרד להגנת הסביבה
   30,699 ₪ העברה מהתקציב הרגיל (מהסל המוניציפלי של הישובים שיקחו חלק בפרויקט)
   החלטה: תב"ר 383 מאושר פה אחד   .
  9. תב"ר 384 - הרשות למאבק בסמים ובאלכוהול
   75,000 ₪
   56,250 ₪ מענק המשרד לביטחון פנים
   18,750 ₪ העברה מתקציב רגיל
   החלטה: תב"ר 384 מאושר פה אחד
    
 2. מדיניות המועצה בנושא רישוי עסקים

מסמך מדיניות המועצה בנושא רישוי עסקים הוצג בפני חברי מליאת המועצה. מסמך המדיניות הוכן כחלק מתכנית משרד הפנים לביצוע רפורמה בטיפול הנעשה ברישוי עסקים ברשויות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מסמך המדיניות בנושא רישוי עסקים. המסמך יועלה לאתר האינטרנט של המועצה. פרחית אלדן העירה שיש צורך להעלות לאתר מסמכים נוספים שינגישו את תחום רישוי העסקים לבעלי העסקים במועצה. בלאו השיב לה שאכן יש כוונה לעשות כך.

 1. מינוי חברי וועדת ערר לנושא ארנונה

מליאת המועצה מודה  לחברי וועדת הערר היוצאים: מני שרעבי, עודד דרור, שי ליפשיץ ואריאל סוקולוף, על תפקודם כחברי וועדת הערר לאורך שנים רבות.    מוצעים לכהן בוועדה:

עו"ד הילה ברקי – יו"ר הועדה

עדנה כהן – חברת ועדה

ענבל גבאי – חברת ועדה

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של:

עו"ד הילה ברקי – יו"ר הועדה

עדנה כהן – חברת ועדה

ענבל גבאי – חברת ועדה

כחברי ועדת הערר לנושא ארנונה במגילות.

 

 1. חוק עזר ביוב למגילות
  1. מכוח סמכותה התקינה מליאת המועצה חוק עזר היטל ואגרת ביוב. במסגרת חוק העזר הנ"ל מעוגנים תעריפי אגרות והיטלים על בסיס תחשיבים כלכליים שנערכו ע"י המועצה ואושרו ע"י משרד הפנים.
  2. נוכח העובדה, כי ערכי עלות האגרות וההיטלים עליהם מבוססים התחשיבים הכלכליים הינם דינמיים מטבעם ועתידים להשתנות בחלוף זמן, מחייב משרד הפנים את הרשויות המקומיות לערוך רה-תחשוב של התעריפים מדי מספר שנים.
  3. בכדי להבטיח זאת, הורה המשרד על שילוב בחוק העזר של הוראת מגבלת גבייה, הקובעת כי לאחר מועד מסוים הנקוב בהוראה, לא יוטל חיוב אלא באישור המועצה והממונה.
  4. גורמי המועצה עמלים על הכנת תחשיב תעריפים מעודכן. אולם התהליך הינו תהליך ארוך, בשל מורכבות הנתונים. בנוסף, כידוע, התחלף לאחרונה גזבר המועצה, שלו לתפקיד משמעותי בהכנת התחשיב.
  5. תחשיבי התעריפים החדשים מחייבים אישור של חברות מייעצות עבור משרד הפנים. עדכון התעריפים מחייב עדכון של חוק העזר, דהיינו, אישור התיקון לחוק העזר במליאת המועצה, ולאחר מכן אישורו ע"י משרד הפנים. תהליך זה אורך זמן.
  6. בוודאי, אין לאפשר מצב בו המועצה מנועה מהאפשרות להטיל חיובים במסגרת חוק העזר האמור, וזאת כשאין חולק כי חיובים אלו ותקבוליהם חיוניים ונדרשים למועצה ולציבור תושביה לצורך מתן השירותים הבאים לידי ביטוי בחוק העזר.
  7. לפיכך, מתבקשת בזאת מליאת המועצה לאשר את הארכת סמכות המועצה ולהמשיך ולגבות את האגרה וההיטל שבנדון עפ"י תעריפיהם הנוכחיים ממועד תוקפם האחרון, וזאת עד ליום 1.4.2021 או עד למועד פרסומם של חוקי העזר העדכניים, המוקדם מבין אלו.

החלטה:

 1. המועצה מאשרת את המשך גביית האגרות וההיטלים של חוק עזר ביוב ממועד תוקפם האחרון ליום 1.4.2021 או עד למועד פרסומם של חוקי העזר העדכניים, המוקדם בין אלו.
 2. ההחלטה התקבלה פה אחד.
   
 3. הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/19

רוח"ש אלון מררי הציג בפני חברי המליאה את הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/19.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/19. רו"ח אלון מררי סקר את נוסחת חישוב מענק האיזון של המועצה לשנת 2020 (נוסחת וועדת גדיש). הודגשה הבעייתיות שיש בנוסחה בשל החסם המלאכותי אותו הציב משרד הפנים בנוגע להוצאה לנפש במועצה, דבר שיוצר עיוות בהקצאת מענק האיזון למגילות.

 1. הסל המוניציפלי לשנת 2020
  רו"ח אלון מררי הציג את הסל המוניציפלי לשנת 2020. הסל מורכב משלושה פרמטרים:
  חלק המחולק שווה בשווה (כ- 20%).
  חלק המחולק לפי האוכלוסייה בכל ישוב (כ- 40%).
  חלק המחולק לפי ארנונת המגורים בכל ישוב (כ- 40%).

  המועצה מקצה לכל ישוב סל מוניציפלי שוטף וכן סל המיועד לפיתוח.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסל המוניציפלי לשנת 2020.
   
 2. עדכון הודעת קנס בחוק עזר פינוי אשפה למגילות

במסגרת הקניית כלי אכיפה לחוקי העזר של המועצה נדרש לעדכן את הודעת הקנס בחוקי העזר של המועצה. עד היום היו קנסות רק בחוק עזר פיקוח על כלבים וחתולים וכעת מקנים אפשרות להטיל קנסות גם על מי שיפר הוראות מחוק עזר פינוי אשפה למגילות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון הודעת הקנס בחוק עזר פינוי אשפה למגילות. ההודעה תועבר לאישור משרד הפנים ותכנס לתוקף לאחר אישור משרד הפנים.

 

 1. שונות

ארנונה על מבני חינוך – עו"ד יזהר דגני הציג את חוות הדעת אותה הכין בנושא הפטור מארנונה על מוסדות חינוך:

 1. בהתאם להחלטת המליאה מיום 21.11.19, הגשתי למליאה חוות דעת בנושא חיוב מוסדות חינוך בארנונה (בתי-ספר וגני ילדים), אבל כיוון שהתעוררו שאלות, אני מבקש להבהיר.
 2. סוגיית הפטור מתשלום ארנונה לבתי-ספר וגני ילדים מוסדר בסעיף 67 ד(ה) לתקנון. כלומר: כל נישום הנמנה על הרשימה המפורטת בסעיף זה, פטור מתשלום ארנונה.
 3. מהם התנאים לקבלת פטור מארנונה לבית-ספר או גן? צריכים להתקיים בו התנאים המצטברים הבאים:
 1. יש לבית-הספר/גן ילדים רישיון.
 2. הרישיון הינו רישיון מאת משרד החינוך.
 3. מדובר בבית-ספר/גן ילדים בו פועלים למעלה מ – 10 ילדים.
 4. הגוף המפעיל הוא גוף ללא מטרות רווח ולא מתקיים במוסד החינוך פעילות עסקית כלשהי.
 1. בנוסף לאמור, בשנת 2019 תוקן התקנון ומאפשר כיום גם למוסד חינוך אשר אינו עונה על הקריטריונים לעיל לקבל פטור של "מוסד מתנדב לטובת הציבור" וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
 2. הפטור ניתן לתקופה של שלוש שנים וצריך לעמוד בקריטריונים המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2019.
 3. הבקשה לפטור מוגשת למועצה, נדונה בועדת הנחות ומובאת בפני המליאה.
 4. אם המועצה לא מאשרת את הבקשה, ניתן לערער על ההחלטה לממונה על הישובים ביו"ש.
 5. ההנחה היא בגובה של 2/3 משומת הארנונה.
 6. בכל הנוגע למעון יום הפטור הוא למעון יום, כמשמעותו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה – 1965.
 7. הפסיקה בעניין זה קבעה, כי פטור ניתן לתת למעונות יום מתשלום ארנונה למעונות שמחזיקים ברישיון וסמל מעון של משרד התמ"ת.

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    ​​​​​​​

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

מר דוד בלאו – מזכיר

גב' אורית הרשטיג - הממונה על מעמד האישה

לנוכחים

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft