פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 11/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה בסבב טלפוני בין חברי המליאה ב - 15/12/19

בישיבת המליאה 7/2019 החליטה המועצה לאשר לקיחת הלוואה מבנק הפועלים סך של 2,000 אלש"ח לתקופה של 15 שנה בריבית פריים זאת במסגרת אישור תב"ר 357.

 

נוסח ההחלטה בפרוטוקול 7/2019 לא תואם לדרישות הבנק.

 

להלן הנוסח  הנדרש ע"י הבנק:

 

הצעת החלטה: מליאת המועצה מאשרת ללוות מבנק הפועלים בע"מ (להלן הבנק) 2,000,000 ₪ (שני מיליון שקלים חדשים) בתנאים כפי שיסוכמו עם הבנק, ולחתום על מסמכי האשראי כפי שידרשו על ידי הבנק, בנוסח ובתנאים כפי שיוסכם עם הבנק (להלן מסמכי האשראי). להבטחת ההלוואה הנ"ל, למשכן לטובת הבנק את ההכנסות העצמיות של הלווה לרבות מארנונה בסכום ההלוואה הנ"ל ולחתום על מסמכי המשכון כפי שידרשו על ידי הבנק בנוסח ובתנאים כפי שיוסכם עם הבנק (להלן מסמכי המשכון).

 

הצבעה בסבב טלפוני:

אריה כהן – מאשר

אפי מושקטו – מאשר

איתי מאור - מאשר

רונן בר אברהם – מאשר

פרחית אלדן – מאשרת

איציק דניאל – מאשר

אילן בנוביץ – מאשר

צחי רביב – מאשר

עמית וייס – מאשר

חיים לוי – מאשר

מרקו בוזגלו – מאשר

סוזי שלו - מאשרת

 

החלטה: הצעת ההחלטה הנ"ל מאושרת פה אחד.

בכבוד רב,

 

 

 

אריה כהן

ראש המועצה

 

 

העתק:

עו"ד יזהר דגני  - יועמ"ש

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft